Listen

Experimental Physics of Complex Systems (FESC)

Projects and contracts

  • TEC2012-36335 - "Towards brain-inspired efficient photonic information processing (TRIPHOP)", 2013-2015. Main researcher: Ingo Fischer. Internacionalización de la I+D. Plan Nacional de I+D+I (2008-2011).. Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). Project.
  • AAEE008/2012 - "Divulg@IFISC", 2013. Main researcher: Claudio Rubén Mirasso Santos. Accions Especials de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. Project.
  • 201350E084 - "PHOTONIC INFORMATION PROCESSING USING SEMICONDUCTOR LASERS", 2013-2014. Main researcher: Ingo Fischer. Programa no específico. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Project.
  • "TRIPHOP: Towards brain-inspired efficient photonic information processing", 2013-2015. Main researcher: Ingo Fischer. Plan nacional de Investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica. Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). Project.