Listen

Experimental Physics of Complex Systems (FESC)

Projects and contracts

  • "'Op fysica gebaseerde cryptografische technieken ten behoeve van geavanceerde informatie verwerking'", 2007-2008. Main researcher: Ingo Fischer. International Solvay Institutes. Project.
  • NEST-Pathfinder 043309 - "'Global Approach to Brain Activity: From Cognition to Disease", 2007-2008. Main researcher: Ingo Fischer. V Programa Marco de la Unión Europea. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Project.
  • "Global Approach to Brain Activity: From Cognition to Disease GABA.", 2007-2009. Main researcher: Claudio Mirasso. VI Programa Marco de la Unión Europea. Unió Europea. Project.