Listen

Interdisciplinary ecology (EI)

Projects and contracts

  • "CALIBAL. Estudi dl procés de colonització del cranc blau americà (Callinectes sapidus) a les Illes Balears. Impactes sobre les comunitats bentòniques i els espais naturals protegits", 2019-2020. Main researcher: Samuel Pinya Fernández. Altres. Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (FUEIB). Project.
  • "Estudi de resistència/tolerancia/susceptibilitat varietal als cultius de l'ametller, vinya i olivera enfront Xylella fastidiosa a les Illes Balears", 2019-2022. Main researcher: Josep Cifre Llompart & Jaume Vadell Adrover. Contracte de recerca. Conselleria d'Agricultura i Pesca. Govern de les Illes Balears.. Contract.