Listen

Interdisciplinary ecology (EI)

Projects and contracts

  • "Seguiment de la població de calàpet (Bufotes balearicus) al Parc Natural de Mondragó: diagnosi de l'estat de conservació i estratègia de gestió", 2018. Main researcher: Samuel Pinya Fernández. Contracte de recerca. Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Govern de les Illes Balears. Project.
  • "Determinació de criteris tècnics per establir l'etat de conservació dels hàbitats i de les espècies dels barrancs/torrents del paratge natural de la Serra de Tramuntana, així com per regular el seu ús recreatiu", 2018. Main researcher: Samuel Pinya Fernández. Contracte a l'empara de l'article 83 de la Llei Orgànica d'Universtitats (LOU). Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Govern de les Illes Balears. Project.
  • "Redacción del Plan de Recuperación de anfibios y reptiles de las Islas Baleares", 2018. Main researcher: Samuel Pinya Fernández. Contracte a l'empara de l'article 83 de la Llei Orgànica d'Universtitats (LOU). Sociedad Española de Ornitologia. Contract.
  • P.O.94.17 - "Desarrollo e implantación de un software de alerta en zonas potencialmente críticas por la presencia de praderas de Posidonia en la zona II de los puertos de la APB", 2018-2020. Main researcher: Nona Sheila Agawin, Gabriel Oliver Codina. Contracte de recerca. Autoritat Portuaria Balears. Contract.