Listen

Construction and Structural Engineering (ConStruct)

Other publicacions

  • Gabriel Jordŕ; Joan Rita; Miguel Ángel Miranda; Raquel Vaquer; Vicente Canals; Antoni Cladera; Catalina Torres; Pau de Vílchez. , "Capítol 5. El canvi climŕtic" [Also available on-line], H2030 - Estudi sobre la prospectiva econňmica, social i mediambiental de les societats de les Illes Balears a l'horitzó 2030. Spain, 2019. Book chapter.