Listen

Climatology, hydrology, natural hazards and territory (CLIMARIS)

Thesis and research works

  • Joan Caldentey Brunet, "Sequeres i circulació atmosfèrica a la Mediterrània Occidental". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2016. Doctoral thesis.
  • Joan Rosselló Geli, "Precipitacions i escorrentia a les conques torrencials de Mallorca". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2016. Doctoral thesis.
  • Julián Garcia-Comendador, "Source ascription in bed sediments of a Mediterranean burned catchment using fingerprinting technique". Universitat de Girona // Universitat de les Illes Balears, Spain, 2016. Master thesis.