Listen

Cancer Cell Biology (BIOCANCER)

Projects and contracts

  • "Relevancia clínica de los factores FOXO en quimioterapia de cáncer de colon", 2008-2010. Main researcher: Silvia Fernández de Mattos. Junta de Balears de l'AECC. Project.
  • "Desenvolupament d'assajos preclínics amb el suport de Roche: Estudi del potencial del nou antitumoral Erlotinib en Glioblastomes", 2008. Main researcher: Priam de Villalonga Smith. Accions Especials de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears. Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern Balear. Project.