Listen

ArqueoUIB

Other publicacions

  • Fornés, J.; Javaloyas, D.; Salvà, B.; Belenguer, C.; Mates, F.; Servera, G.; Oliver, L.. , "Más que una casa. Los navetiformes de la Edad del bronce balear", En Belarte, C. (Ed.) "El espacio doméstico y la organización de la sociedad en la protohistoria del Mediterráneo occidental (Ier milenio aC). ArqueoMediterrània vol. 11, Tarragona: ICAC.. Spain, 2009. Book chapter.
  • SALVA, B.; JAVALOYAS, D.. , "¿Las islas del fin del mundo ? Las comunidades baleáricas y los contactos interculturales durante el Bronce Medio y Final (1400-850 A.C.)", En Pergola, P. y LoSchiavo, F. (Eds.) Les lingots peau-de-boeuf et la navigation en Méditerranée centrale. Actes du IIème Colloque international (Lucciana, Mariana, 15-18 septembre 2005).. France, 2009. Book chapter in press.
  • Martínez Llabrés, J.; Calvo Trias, M.; Cózar Chilleron, E.; Aguareles Garcia, A.; Albero Santacreu, D.; Calderón Díaz, Mª; Colom Arenas, Mª C.. , "Adaptació del PGOU de Calvià al Pla Territorial Insular de Mallorca", BOIB. Spain, 2009. Book.
  • JAVALOYAS, D.; FORNÉS, J. I SALVÀ, B.. , "Breu aproximació al coneixement del jaciment de Closos de Can Gaià", 1ª Trobada d'arqueòlegs de les Illes Balears. Manacor, 15 i 16 de setembre de 2006. Museu d'història de Manacor. Spain, 2009. Book chapter.