Listen

ArqueoUIB

Other publicacions

 • CALVO TRIAS, M.. , "La memoria del útil. Análisis funcional de la industria lítica de la cueva del Parco. (Alós de Balaguer, La Noguera, Lleida).", La memoria del útil. Análisis funcional de la industria lítica de la cueva del Parco. (Alós de Balaguer, La Noguera, Lleida).. Spain, 2004. Book.
 • GUERRERO AYUSO, V.CALVO TRIAS, M. COLL CONESA, J.. , "El Dólmen de Saigua Dolça (Colonia de Sant Pere, Mallorca)", El Dólmen de Saigua Dolça (Colonia de Sant Pere, Mallorca). Spain, 2004. Book.
 • CALVO TRIAS, M. FORNÉS BISQUERRA, J.GARCIA ROSSELLÓ, J.GUERRERO AYUSO, V.JUNCOSA VECCHIERINI, E.QUINTANA ABRAHAM, C.SALVÁ SIMONET, B... , "La cerámica prehistórica a mano: Una propuesta para su estudio", La cerámica prehistórica a mano: Una propuesta para su estudio. Spain, 2004. Book.
 • GUERRERO AYUSO, V.M.CALVO TRIAS, M.. , "Peculiaridades de las colonizaciones humanas en ambientes insulares", HISTORIA DE LAS BALEARES, I: DESDE LOS ORÍGENES A LA CONQUISTA CATALANA. Spain, 2004. Book chapter.
 • GUERRERO AYUSO, V.M.CALVO TRIAS, M.. , "Los orígenes del poblamiento prehistórico de las Baleares", HISTORIA DE LAS BALEARES, I: DESDE LOS ORÍGENES A LA CONQUISTA CATALANA. Spain, 2004. Book chapter.
 • GUERRERO AYUSO, V.M.CALVO TRIAS, M.. , "El Calcolítico. Las bases étnicas y culturales de la población prehistórica balear", HISTORIA DE LAS BALEARES, I: DESDE LOS ORÍGENES A LA CONQUISTA CATALANA. Spain, 2004. Book chapter.
 • SALVÁ SIMONET, B.CALVO TRIAS, M.GUERRERO AYUSO, V.M.. , "La Edad del Bronce en las islas. La cultura naviforme", HISTORIA DE LAS BALEARES, I: DESDE LOS ORÍGENES A LA CONQUISTA CATALANA. Spain, 2004. Book chapter.
 • CALVO TRIAS, M.GUERRERO AYUSO, V.M.. , "La cultura talayótica. Desde los incios hasta el s. VI aC", HISTORIA DE LAS BALEARES, I: DESDE LOS ORÍGENES A LA CONQUISTA CATALANA. Spain, 2004. Book chapter.
 • GUERRERO AYUSO, V.M.;CALVO TRIAS, M.. , "Botons i elements d'ornament personal. Estudi contextual I cultural", GUERRERO AYUSO, V.M.;CALVO TRIAS, M. COLL CONESA, J. El dolmen de S'Aigua Dolça (Colonia de Sant Pere, Mallorca). Spain, 2004. Book chapter.
 • GUERRERO AYUSO, V.M.;CALVO TRIAS, M.. , "La qüestió dolmènica a Mallorca a partir de les noves dades", GUERRERO AYUSO, V.M.;CALVO TRIAS, M. COLL CONESA, J. El dolmen de S'Aigua Dolça (Colonia de Sant Pere, Mallorca). Spain, 2004. Book chapter.
 • Calvo, M. i Mangado, X.. , "Anàlisi de la industria lítica del sepulcre megalític d'Alcaidus.", PLANTALMOR MASSANET, LL.MERQUÉS MOLL, P. El sepulcre d'Alcaidus. El megalitisme de Menorca en el context de la metiderrànica occidental. Spain, 2004. Book chapter.
 • SERVERA, G.; VIVÓ, M.; JAVALOYAS, D.; OLIVER, L. .. , "Una revisió sobre les ocupacions no prehistòriques dels Closos de Ca'n Gaià", II Jornades d'estudis locals de Felanitx (Mallorca). Spain, 2004. Paper.
 • CALVO TRIAS, M. GARCIA ROSELLÓ, J. FORNÉS BISQUERRA, J. GUERRERO AYUSO, V RAMIS, D. SALVÀ SIMONET, B.. , "La Cova de Sa Bassa (Escorca, Mallorca)", Colonització humana en ambients insulars. Interació amb el medi i adaptació cultural. Spain, 2004. Book chapter.