Listen

ArqueoUIB

Other publicacions

  • CALVO TRIAS, M. GARCIA ROSELLÓ, J.FORNÉS BISQUERRA, J.GUERRERO AYUSO, V RAMIS, D.SALVÀ SIMONET, B.. , "La Cova de Sa Bassa (Escorca, Mallorca).", GUERRERO AYUSO, VGORNÉS, S. (Edits.) Colonització humana en ambients insulars. Interació amb el medi i adaptació cultural. Spain, 2000. Book chapter.
  • HERNÁNDEZ-GASCH, J.MANGADO LLACH, X.ÁLVAREZ, R.FULLOLA I PERICOT, J.MªCALVO TRIAS, M.. , "Los Talleres líticos en superficie de Son Real (Santa Margalida Mallorca): estudio definición y caracterización.", GUERRERO AYUSO, VGORNÉS, S. (Edits.) Colonització humana en ambients insulars. Interació amb el medi i adaptació cultural. Spain, 2000. Book chapter.
  • CALDENTEY BAUZÀ, LL.CERÀ MIRALLES, G.MARTÍ HIGINIO, A.CALVO TRIAS, M.. , "El Joc de Sa Morisca. Guia per a professors de primària", El Joc de Sa Morisca. Guia per a professors de primària. Spain, 2000. Book.
  • CALDENTEY BAUZÀ, LL.CERÀ MIRALLES, G.MARTÍ HIGINIO, A.CALVO TRIAS, M.. , "El Joc de Sa Morisca. Guia per a professors de ecundària", El Joc de Sa Morisca. Guia per a professors de secundaria.. Spain, 2000. Book.