Degree in Catalan Language and Literature

240 credits - Faculty of Philosophy and Arts

Degree data and benchmarks

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
New students 42 56 45 40 34 15 17 10 14
Registered students 42 84 108 130 135 121 108 83 75
Graduates - - - 9 13 19 24 20 12

Who directly oversees the quality of the degree programme?

Quality Assurance Commission

Quality Manager
Teaching and Research Staff
Admin and Services Staff
Student
 • Pere Garau Borràs

 

The Quality Assurance Committee (CGQ) gathers all of the information regarding the degree programme (survey reports, data, statistics, complaints, suggestions, etc.) and analyses them. You can see the regulations and duties of the Quality Assurance Committee (CGQ).

Faculty of Philosophy and Art Quality Assurance System

Planning improvement measures

Improvement plan

Accountability and transparency

Link to the Register of Universities, Centres, and Degrees (RUCT)

Procedure Document Date/Year
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2016-17) 23/03/2018
Verification Council of universities' resolution 28/06/2017
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2015-16) 23/06/2017
Accreditation Final accreditation report 28/04/2017
Accreditation Self-assessment report 01/07/2016
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2014-15) 04/03/2016
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2013-14) 13/02/2015
Verification Second official university statement modification 30/07/2014
Verification Second external report modification 30/07/2014
Monitoring External follow-up report (2012-13) 05/06/2014
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2012-13) 18/02/2014
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2011-12) 06/02/2013
Monitoring External follow-up report (2010-11) 27/06/2012
Verification First official university statement modification 21/06/2012
Verification First external report modification 21/06/2012
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2010-11) 26/01/2012
Verification BOE(Official State Gazette) Curriculum 02/03/2010
Verification Implementation. Council of Ministers' resolution 04/09/2009
Verification Official university degree statement 04/05/2009
Verification Final verification report 04/05/2009

End-of-degree project

 • El paisatge lingüístic d'un municipi amb turisme cultural i paisatgístic massiu. Anàlisi de la retolació institucional i comercial de Valldemossa (Mallorca)
 • La versió catalana del Liber gestorum de Pere Marsili: transcripció de folis 77r91v i estudi dels noms i adjectius
 • El Cançoner de Pau Rander. Edició, estudi i contextualització.
 • Catalogació i descripció dels materials didàctics i artístics generats entorn de l'Aplec de Rondaies Mallorquines d'Antoni M. Alcover
 • Les formes de l'ècfrasi: una proposta de classificació a partir de la poesia de Josep Palau i Fabre, Narcís Comadira i Vinyet Panyella
 • Jaume Pomar i Fuster (1868-1942). Recerca i anàlisi de la seva obra poètica publicada a revistes i diaris
 • De la literatura de viatges a Josep Maria Espinàs: anàlisi de l'obra A peu per Mallorca sense veure el mar
 • El parlar dels carboners: tretze entrevistes de testimonis de l'ofici del carbó a Mallorca.
 • Variació en la interfície prosòdia-sintaxi
 • El cos de la dona des de la dona: visions de creadores contemporànies ens els àmbits de la poesía i de la plàstica
 • La veu dels lletraferits 2.0. Anàlisi de la construcció del discurs crític dels blogs literaris
 • La intertextualitat en el teatre de Josep Ramon Cerdà: estudi dels casos: Víctor i el monstre, Hamlet Party i Imitació del foc.
 • El "pacte autobiogràfic" en els retrats literaris de Josep M. Castellet
 • L'obra del Cançoner Popular de Catalunya a Pollença
 • Les passions ocultes: l'epistolari Porcel-Villalonga
 • Textos i imatges d'una guerra. Proposta d’anàlisi de tres àlbums il·lustrats sobre la guerra civil
 • "Encomana el català": retòrica i símbols d'una planificació lingúística moderna
 • Converses privades: estudi dels grafits latrinaris del campus de la Universitat de les Illes Balears
 • Estudi sobre onomàstica: la contracció ca[sa] en la toponímia no urbana de Sóller. Anàlisi i georeferenciació
 • Els articles determinants en el parlar col·loquial de Palma
 • El Romanx: descripció i caracterització
 • “La volies cantar d’una manera humil”. La quotidianitat en la poesia de Vicent Andrés Estellés
 • Dues poetes entorn d'un jo poètic: estudi de la figuració pragmàtica en l'obra de Blanca Llum Vidal i Laia Martínez
 • Descripció diacrònica i sincrònica dels parlars occitans
 • Entorn de la recuperació dels cossiers de Pollença
 • La conquesta de Mallorca a través de les cròniques medievals. Estudi comparatiu
 • Història i ficció en el relat de Ramon Muntaner. Els conflictes entre les corones d'Aragó i Mallorca
 • "Mai de mai, bandera blanca": un recorregut per la poesia d'Antonina Canyelles
 • La Festa de l'Os de Sant Llorenç de Cerdans
 • LA FIGURA DE LA DONA A LA NARRATIVA D’ANTÒNIA VICENS (1968 – 1987)
 • NOVEL·LA I FEMINISME. ELS PERSONATGES DE LA TRILOGIA 'RAMONA, ADÉU, 'EL TEMPS DE LES CIRERES' I 'L'HORA VIOLETA' DE MONTSERRAT ROIG
 • LA ROQUETA. IL·LUSTRACIÓ MALLORQUINA (1902). UNA REVISTA IMPORTANT A MALLORCA AL COMENÇAMENT DEL SEGLE XX
 • ESTRATÈGIES DE (DES)CORTESIA EN EL DEBAT PARLAMENTARI: ANÀLISI DEL DEBAT DE VALIDACIÓ DEL DECRET LLEI
 • INTERPEL·LACIONS INTERPERSONALS EN UN ÀMBIT PÚBLIC
 • ANÀLISI DE L'ASSIMILACIÓ DE LA NORMATIVA DE LA LLENGUA CATALANA EN ARRIBAR A LA UNIVERSITAT
 • ELS CLUBS DE LECTURA DE LES ILLES BALEARS
 • FOLKLORE DE NADAL
 • MARIA ANTÒNIA OLIVER I LA NOVEL·LA NEGRA
 • ELS INICIS DEL TURISME A CAN PICAFORT CONTATS PER SET VEUS FEMENINES
 • EL LLEGAT PERIODÍSTIC I LITERARI DE MIQUEL MANUEL SERR I PASTOR: RECERCA I ANÀLISI DELS SEUS ARTICLES AL SETMANARI 'SÓLLER'
 • LES EDITORIALS INDEPENDENTS A MALLORCA
 • GUILLEM D'EFAK. LLENGUA I IDENTITAT DES DE LA PERIFÈRIA
 • RELIGIÓ I CRÍTICA A L'ESGLÉSIA A ANSELM TURMEDA I RAMON LLULL
 • LES MARES A LES RONDALLES
 • LA FESTA DE SANT ANTONI I LA SEVA POESIA POPULAR
 • Els Contes d’Eivissa de Hans Jakob Noeggerath i Josep Roure i Torent
 • LA CONQUESTA DE MALLORCA A LES CRÒNIQUES CATALANES I L'ÀRAB
 • "ORACIONS DE RAMON", UNA APROXIMACIÓ A LA TRADICIÓ MANUSCRITA
 • AFINITATS I DIFERÈNCIES ENTRE SANT FRANCESC I RAMON LLULL
 • L'ÚS DELS VERBS ÉSSER I ESTAR EN CATALÀ I EN CASTELLÀ
 • APORTACIÓ A L'ESTUDI DE LES DANSES DELS COSSIERS
 • Anàlisi del tractament actual de les ['ə] i ['ɛ] en el parlar de Binissalem
 • EDICIÓ I ESTUDI LINGÜÍSTIC D'UN TEXT ANTIC CATALÀ (1419)
 • ¿Això era i ja no és? Folklore, tradició i identitat a Maceta
 • Els gèneres cançonístics: Entre el folklore i l’arxivística folklòrica
 • Estudi lingüístic del Llibre de consolació d’ermità, de Ramon Llull
 • Planificació lingüística al Quebec: corpus i estatus del francès quebequès. Comparativa amb el cas català
 • Els malnoms felanitxers contemporanis
 • La Glosa a Mallorca i la seva recuperació
 • L'obra del Cançoner Popular de Catalunya a Porreres
 • Quan Alaró cantava: La presència d’Alaró dins l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya
 • LA TOPONÍMIA DEL REGNE DE MALLORCA A LES GRANS CRÒNIQUES
 • Anàlisi de les dificultats en la representació fonèmica en llengua catalana, la primera passa dels nins cap a l'ortografia.
 • Anàlisi de dissenys i aplicacions de plans de gestió d’ús lingüístic: l’ensenyament comunicatiu de la llengua catalana a la comunitat amazic del Principat de Catalunya i de les Illes Balears
 • Folklore i folklorisme en el discurs polític del Partit Popular
 • L’aportació de Gabriel Janer Manila a l’etnopòetica: una biobibliografia
 • Les novel·les de Gabriel Janer Manila sobre personatges històrics
 • Paisatge lingüístic als establiments comercials del barri de Pere Garau (Palma)
 • Realitat i ficció en els personatges de Llorenç Villalonga de les novel·les Les Fures, El misantrop i Un estiu a Mallorca
 • Folklore electrònic universitari: la UIB i l’Informer
 • El tema de la Passió en el llegendari català
 • La transmissió lingüística intergeneracional en parelles lingüísticament mixtes (català/castellà) a un poble de l’interior de Mallorca (Sineu)
 • Els usos dels verbs ésser i estar en català
 • Alguns trets característics del parlar de Son Servera
 • Estudi i edició d’un text passionístic del segle XVIII: La presa de Christo Jesús y la sua Passió y Mort
 • Anàlisi de la ironia en les novel·les inacabades de Pere Calders: el lloc que ocupen en el conjunt novel·lístic caldersià
 • Des d'una literatura subversiva i intertextual a la crònica de la quotidianitat: la narrativa breu de Biel Mesquida
 • Damià Huguet: poesia filmada
 • El concepte de poesia en Miquel Martí i Pol
 • Política lingüística i experiències de planificació de l'ús lingüístic
 • Ramon Llull: la pobresa voluntària al 'Romanç d'Evast e Blaquerna'
 • El cànon literari català: estat de la qüestió
 • Els assaigs ideològics i el periodisme polític d'Andreu Nin
 • L'ús dels proverbis a l'Aplec de Rondaies Mallorquines d'en Jordi des Racó
 • Edició i comentari de 'Bolles de fang' de Miquel Àngel Riera
 • LA SITUACIÓ DE LA LLENGUA CATALANA EN L’ÀMBIT COMERCIAL A LES ILLES BALEARS
 • Plurilingüisme en els alumnes de 1r d'ESO de l'IES Porreres
 • Els malnoms de Pollença
 • La inestabilitat dels nivells culturals: mecanismes de relació...
 • La llengua catalana a IB3 Televisió. El bilingüisme als mitjans de comunicació
 • El realisme màgic en La dona dels meus somnis i Cròniques de la veritat oculta. Estudi comparatiu
 • De Maó a Ladrillo:Recull i anàlisi d’ítems folklòrics sorgits arran de la política lingüística del Govern Bauzá
 • Immigració i integració lingüística
 • Una aproximació sistèmica a ters plataformes de difusió de poesia a Mallorca (1974-1990)
 • Estratègies narratives i condició de la dona en la narrativa breu inicial d'Antònia Vicens, Montserrat Roig i Maria Antònia Oliver
 • Mateu Obrador; Vida i obra folklòrica
 • El model de llengua del blogs d’Internet. Anàlisi de deu blog dels diaris Ara i Vilaweb
 • Poetes per-versos: la performativitat en la poesia catalana contemporània