Degree in Food and Agriculture Engineering and the Rural Environment

240 credits - Higher Polytechnic School

Degree data and benchmarks

  2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
New students 57 39 56 48 43 30 24 18
Registered students 57 74 114 144 164 148 148 141
Graduates - - - 5 19 11 11 24

Who directly oversees the quality of the degree programme?

Quality Assurance Commission

Quality Manager
Admin and Services Staff
Student
 • Ana Pedrosa Gálvez

The Quality Assurance Committee (CGQ) gathers all of the information regarding the degree programme (survey reports, data, statistics, complaints, suggestions, etc.) and analyses them. You can see the regulations and duties of the Quality Assurance Committee (CGQ).

Higher Polytechnic School Quality Assurance System

End-of-degree project

 • Aplicació de paràmetres d'alt rendiment per a l'estudi de la resposta al dèficit hídric de múltiples genotips de tomàtiga (S.lycopersicum L.)
 • Recuperación de variedades locales de viña por saneamiento mediante cultivo in vitro
 • Projecte d'una explotació ecològica avícola de posta situada al terme municipal de Viladamat (Girona)
 • Avalució de diferents mètodes de control de la mosca mediterrània de la fruita (Ceratitis capitata) a l'illa de Mallorca
 • Anàlisi de la qualitat de la carn de l'ovella de raça Mallorquina i comparativa qualitativa dels sistemes productius a l'illa de Mallorca
 • Etiologia de les malalties fúngiques en figuera a Mallorca
 • Estudio agronómico de líneas de pimiento blanco cultivadas bajo invernadero
 • Plagas y patologías emergentes del viñedo: Enfermedad de Pierce & Emposca Vitis
 • Estudio de la emergencia y el crecimiento inicial de Pistacia lentiscus L. procedente de Ses Salines, Massanella y Ca'n Picafort al ser sometida a tres tratamientos a base de turba y perlita con distinto equilibrio
 • Caracterització de dues varietats locals de taronja a la Vall de Sóller i Fornalux i avaluació de diferents tractaments contra creasing o clareta a la varietat Canoneta
 • Estimació d'evapotranspiració de referència amb models empírics i avaluació del seu efecte en les necessitats de reg a les Illes Balears
 • Sanejament de virosis i revalorització de les varietats minoritàries de vinya Esperó de Gall i Vinater Blanc
 • Implementació de xarxes neuronals artificials per estimar evapotranspiració de referència a les Illes Balears amb validació per parts
 • Avantprojecte; Proposta i Estudi de Viabilitat Econòmica: Transformació d'un agroturisme a enoturisme. Hotel Rural Finca Ca n'Aí (Soller)
 • Proyecto de edificación de una bodega de elaboración, crianza y embotellado de vino tinto con D.O. Binissalem
 • Proyecto de ajardinamiento de una vivienda unifamiliar en Portopetro
 • Producció de biomassa de diferents genotips de gramínies perennes mediterrànies per a producció de biocombustibles de segona generació
 • Millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua a línies d'introgressió de Solanum lycopersicum
 • Efecte del reg sobre la fertilitat del sòl. Comparació entre la zona de baix cultiu i entre carrer
 • Avaluació de diferents trampes i atraients per a la captura de Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) en el cultiu de fresa
 • El cambio climático y la viticultura en la zona del Pla i Llevant de Mallorca
 • Efecto de la restricción en la fase de acabado del cerdo negro mallorquín
 • Estudio de generación de biogás en las explotaciones de ganado bovino en Menorca
 • Efecte de la salinitat sobre la germiniació de Salsolo kali L. i sobre el creixement d'Sporobolus pungens (Schreber.) Kunth
 • Evaluación de diferentes tratamientos fertilizantes en el cultivo del trigo
 • Estudio del comportamiento agronómico y de la calidad de aceite de cuatro variedades de olivo en cultivo superintensivo en seto en Mallorca
 • Proyecto de construcción de una cuadra
 • Efectos del mantenimiento de la cubierta vegetal en el cultivo de vid sobre las características del suelo y la fenología del cultivo
 • Disseny d'una eina de càlcul de la rendibilitat del cultiu d'ametlla a Mallorca
 • Estudio comparativo de métodos de detección del virus del rizado del tomate Nueva Delhi (Tomato leaf curl New Delhi virus, ToLCNDV) en Mallorca
 • Caracterització del sector agrari de les Illes Balears a partir de criteris agrícoles, forestals i ramaders
 • Evaluación de la eficacia de biocidas mediante métodos analíticos en la desinfección de aguas cristalinas en agroturismos
 • Control de l'Ampelodesmos mauritanica amb ramat equí a infraestructures de prevenció d'incendis forestals
 • Efecte de la supressió del reg en vinyes de vinificació sobre els principals paràmetres de producció i qualitat de raïm i vi
 • Assaig de susceptibilitat a Phomopsis amygdali de diverses varietats d'ametller a Mallorca. En condicions de laboratori i de camp
 • Utilització de Capsicum annum com a repel·lent de micromamífers i la seva influència sobre la germinació d'espècies per a la reforestació
 • Sistemas de captura de Empoasca spp. (Hemiptera: Cicadellidae) en el cultivo de la vid
 • Avaluació de la producció i qualitat dels clons certificats de Callet i Manto negro
 • Caracterització de la producció i qualitat de la varietat de raïm Callet Negrella
 • Distribució foliar i eficiència fotosintètica en l'ús del nitrogen en espècies silvestres i domesticades del gènere Solanum
 • Control de qualitat de 15 equips d'aplicació de productes fitosanitaris
 • Remediació de sòls contaminats per metalls mitjançant esmenes i avaluació de la seva eficàcia mitjançant tests de bioaccessibilitat
 • Proyecto de ejecución de una bodega para producción de vino tinto en Felanitx
 • Estudio y valoración de sustratos elaborados a partir de material reciclado evaluando el crecimiento de distintas especies para cubiertas verdes
 • Avaluació de distints mètodes de producció de Paulownia sp. i la possible aplicació de micorizes per a la seva millora
 • Mejora de la polinización del almendro (Prunus dulcis): evaluación de la eficacia polinizadora de Bombus terrestris
 • Efecte de la sequera en el fenotip long shelf-life a la Tomàtiga de Ramellet
 • Aplicació de noves tecnologies per a la gestió i el seguiment del cultiu de la vinya
 • Determinación del contenido mineral en cultivos hortícolas.Influencia de los tipos de suelo call vermell y argilós
 • ESTRATÈGIES DE CONTROL ECOLÒGIC CONTRA Empoasca vitis ( Goëthe) ( Hemiptera: Cicadellidae) Seguiment Poblacional a Can Axartell
 • Influència de la lluna a l'agricultura
 • Gramínies perennes mediterrànies per a l'obtenció de biocombustibles de segona generació: estudi de biomassa i rebrotament
 • Estimación de Balances de Carbono en vid. Efecto de la disponibilidad hídrica y del genotipo
 • Aplicación de fitorreguladores en las variedades de uva de mesa: Danlas, Michele y Perla
 • Assaig de l'eficiència en cultiu in-vitro de fungicides sobre fongs de la fusta d'ametller
 • Evaluación del uso de compost de residuos sólidos urbanos para la producción de planta útil en cubiertas verdes extensivas
 • L'ovella blanca mallorquina: avaluació tècnica de la llana i diferència entre els fenotips "ble" i "rasa"
 • Almazara para la producción de aceite de los olivos de la propia explotación
 • AVALUACIÓ DE L'ÚS D'ÈQUIDS EN EL MANTENIMENT DE TALLAFOCS A LA SERRA DE TRAMUNTANA
 • Efectos de la gestión de suelos y del riego en los consumos hídricos, el crecimiento de la cepa y en la producción y calidad de la uva
 • Estudi agronòmic i enològic de varietats minoritàries de vinya de les Illes Balears en cultiu ecològic
 • Utilización de técnicas de teledetección y UAVs para la monitorización del crecimiento en viñedos
 • Proposta de millora de l'atles bioclimàtic CLIBA2
 • Análisis sectorial del mercado de las cubiertas vegetales en tejados (usuarios y empresas)
 • Efecto de la fertilización en la producción de Petunia x hybrida y Tagetes patula
 • Influència del reg i del maneig del sòl en la qualitat del raïm i del vi de les varietats Ull de llebre i Garnatxa negra
 • Ús de les aigües residuals depurades a l'agricultura
 • Comparació de mètodes de control de la mosca de l'olivera, Bactrocera oleae (Gmelin, 1790),a la vall de Sóller
 • Implantació i gestió d'un equipament d'horts urbans a Esporles
 • Anteproyecto de adecuación de la bodega cooperativa de Felanitx " Es Sindicat"
 • Implantació d'un cultiu d'olivera i elaboració d'oli en Agricultura Ecològica a la finca Es Pujol, Orient
 • Patogenicitat de fongs de fusta associats al decaïment d'ametllers a Mallorca