Degree in Telematics Engineering

240 credits - Higher Polytechnic School
  This degree has been given the EUR-ACE seal, the international engineering accreditation granted by the ENAEE.

Degree data and benchmarks

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
New students 78 52 46 44 32 35
SIIU New students (with at least 30 recognised credits) 43 41 34 38 28 32
Registered students 115 111 116 129 131 131
Graduates 26 14 14 4 13 14

Who directly oversees the quality of the degree programme?

Quality Assurance Commission

Quality Manager
Admin and Services Staff
Students
 • Gabriel Barceló Soteras

 

The Quality Assurance Committee (CGQ) gathers all of the information regarding the degree programme (survey reports, data, statistics, complaints, suggestions, etc.) and analyses them. You can see the regulations and duties of the Quality Assurance Committee (CGQ).

Higher Polytechnic School Quality Assurance System

Planning improvement measures

Improvement plan

Accountability and transparency

Link to the Register of Universities, Centres, and Degrees (RUCT)

Procedure Document Date/Year
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2017-18) 19/06/2019
Verification Third official university statement modification 26/07/2018
Verification Third external report modification 26/07/2018
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2016-17) 23/03/2018
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2015-16) 23/06/2017
Accreditation Final accreditation report to obtain the quality label (EUR-ACE o EURO-INF) 15/12/2016
Accreditation Council of Ministers' resolution 22/07/2016
Accreditation Final accreditation report 28/06/2016
Accreditation Self-assessment report 01/10/2015
Monitoring External follow-up report (2013-14) 29/07/2015
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2013-14) 13/02/2015
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2012-13) 18/02/2014
Monitoring External follow-up report (2011-12) 30/07/2013
Verification Second official university statement modification 30/07/2013
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2011-12) 06/02/2013
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2010-11) 26/01/2012
Verification First official university statement modification 25/01/2012
Verification First external report modification 25/01/2012
Verification BOE(Official State Gazette) Curriculum 07/02/2011
Verification Implementation. Council of Ministers' resolution 12/11/2010
Verification Official university degree statement 24/05/2010
Verification Final verification report 24/05/2010

End-of-degree project

 • Desarrollo de una aplicación cliente-servidor multiplataforma de un almanaque (Parenòs- TIC) digital para las tareas agrícolas
 • Acceso a sistemas corporativos
 • Análisis y Aplicación del PCI DSS en la empresa
 • Asignación de recursos para el tráfico periódico de monitorización de pacientes en redes de área corporal sin hilos (WBAN - wireless body area networks)
 • Gestió d'esdeveniments i informació de seguretat
 • Implementació d'un esquema de firma electrònica de contractes basat en blockchain
 • Laboratorio docente para el estudio de pruebas de vulnerabilidad
 • Robot Social para la rehabilitación motora en niños con movilidad reducida
 • Cell-free Massive MIMO en sistemas 5G
 • Creación de un Smart Contract para Notificaciones Certificadas
 • Cupons Electrònics
 • Disseny i Desenvolupament d'una integració en sistemes de control PUSH
 • Estudio de los ataques contra website. OWASP
 • Estudi sobre la compartició de la canalització i/o xarxa FTTH a la via pública i aplicació pràctica
 • Gestión del control de alumbrado en el marco de una Smart Island
 • Implementación de un módulo de análisis de la seguridad de conexiones web
 • Modelització i anàlisi de protocols ARQ amb OMNET ++
 • Multi-layer precoding for full-dimensional massive MIMO systems
 • Recopilación de información para test de penetración
 • Smart Bell
 • Una aproximació al pentesting: Anàlisi de la seguretat en xarxa
 • Una primera aproximació als tests de penetració en entorns WLAN
 • Ús de Blockchain i Smart Contracts en els protocols d'intercanvi equitatiu
 • Anàlisi de seguretat d'aplicacions Android
 • Despliegue FTTH en una zona residencial
 • Diseño e instalación de una red IP multiservicio basada en tecnologia PLC sobre soporte dísico mixto Powerline y par telefónico
 • Disseny i Implementació d'un sistema de gestió de Targetes Turístiques Ciutadanes
 • Edición semiautomática online de imágenes con la ecuación de Poisson: aplicación a la eliminación de sombras
 • Edifici públic intel·ligent i eficient en la adm. d'una Smart Island
 • Gestión de cotizadas del IBEX35
 • Gestión de las interferencias en redes de comunicaciones móviles 5G: MIMO Masivo vs MIMO Cooperativo
 • LoRaWAN Node For Vehicle Detection Using Pressure
 • Planificació de paquets en entorns femto cel·lulars
 • Sistema d'estalvi energètic al campus de la Universitat de les Illes Balears
 • Análisis de Seguridad de las "Cookies"
 • Assignació de recursos ràdio en xarxes femtocel·lulars
 • Medición y caracterización eléctrica de transistores orgánicos
 • Particionamiento dinámico de recursos para combatir la interferencia en sistemas celulares heterogéneos
 • Reforma parcial instalaciones de telecomunicaciones a hotel existente
 • Análisis de la seguridad en web: Validación de certificados en Android
 • Desarrollo de aplicación móvil y servidor para la captura de datos de nodos IoT
 • Diseño de instrumentos para el análisis de circuitos eléctricos
 • Disseny i instal.lació d'una xarxa IP multiservei basada en tecnologia PLC.
 • El Programa Horizonte 2020. Oportunidades para emprendedores y empresas innovadoras en el ámbito de las TIC
 • Gestión de eventos de seguridad: despliegue de una solución.
 • Métodos Formales para la verificación de protocolos de seguridad
 • MIMO-Cooperatiu amb restriccions de potència
 • Prototipo de trámites administrativos pro vía telemática con seguridad para una universidad de Argentina.
 • Simulador de esfuerzos mecánicos para líneas de media y baja tensión
 • Sistema de posicionamiento indoor
 • Sistema de posicionamiento indoor
 • Uso de un ENOSE para el analisis de concentración de formaldehido en un hospital.
 • Xarxes cel.lulars de tercera i quarta generació: simulació de xarxes UMTS i introducció a LTE
 • Anàlisi de models espacials en sistemes de comunicacions mòbils
 • Análisis de la seguridad en 802.11
 • Certificados online para residentes
 • Desarrollo de módulos de interfaz XML-RPC en la publicación de noticias de internet.
 • Diseño e implementación de una instalación domótica KNX en una vivienda unifamiliar aislada
 • Diseño e implementación de una instalación domótica KNX en una vivienda unifamiliar aislada
 • Disseny de la instal·lació d'un habitatge de nova construcció i grans dimensions per oferir serveis multimèdia, seguretat i telecomunicacions d'altes prestacions
 • Disseny intercapes per a la provisió de qualitat de servei en sistemes sense fils AMC/CARQ
 • Estudi pràctic de l'estàndard 802.11
 • Implementació d'un Mètode d'Optimització de cristalls Fotònicts Unidimensionals Robusxts en front de variacions de procés
 • Rendimiento de Fractional Frequency Reuse con MIMO Cooperativo Sectorizado en Sistemas 4G
 • Rendimiento de la Re- utilización Fraccional de Frecuencias en futuras redes celulares
 • Vull anar a la uib
 • ACTUALItZACIÓ D'UN ENTORN DE GESTIÓ DE CONEIXEMENT VIA WEB EN UNA EMPRESA DE DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS
 • Actualización de las mediciones de la contaminación en alta frecuencia en el campus de la UIB
 • ADAPTACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE PAGO A DISPOSITIVOS MÓVILES
 • Anàlisi i avaluació d'eines de comunicació per a la plataforma d'aprenentatge virtual Moodle
 • AVALUACIÓ, IMPLEMENTACIÓ I ATAC A UN DESENVOLUPAMENT DE SINGLE PACKET AUTHORIZATION
 • DESENVOLUPAMENT I ADAPTACIÓ PER A DISPOSITIUS MÒBILS D'UNA APLICACIÓ WEB PER A LA GESTIÓ DE COSTS DE PERSONAL A PROJECTES
 • Diseño e implementación del control de iluminación de edificio existente
 • Disseny d'una instal.lació solar tèrmica per a un edifici de viviendes
 • Disseny de les instal.lacions d'un edificio tècnic de Telecomunicacions
 • Eines per a la integració de dades clíniques del sistema sanitari de l'IBSALUT. EPSOS: Projecte europeu
 • ESTUDI DE LA TECNOLOGIA NFC I DE LA SEVA IMPLEMENTACIÓ A UN SISTEMA SEGUR DE TARIFICACIÓ AUTOMÀTICA DE SERVEIS BASAT EN TEMPS O DISTÀNCIA
 • Estudi de les emissions electromagnètiques a l'Hospital Universitari de Son Espases
 • ESTUDIO DE INSTALACIONES KNX EN LAS ISLAS BALEARES
 • ESTUDIO PRELIMINAR DEL EFECTO DE LA GEOMETRIA DE DESPLIEGUE EN LA GANANCIA DE ARRAY DE LOS SISTEMAS MISO COOPERATIVOS
 • ESTUDI PRÀCTIC DE L'ESTANDARD 802.11
 • EVOLUCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA DESPLIEGUE DE REDES DE ACCESO EN OPERADORES
 • EVOLUCIÓ TECNOLÒGICA D'UNA PIME
 • Integración de las dispensaciones farmacéuticas
 • LA TELEVISIÓ INTERACTIVA. Realització d'una aplicació interactiva per a la Televisió
 • MONITORIZACIÓN TÉRMICA MEDIANTE UNA RED DE SENSORES
 • PROJECTE D'INFRAESTRUCTURES COMUNS DE TELECOMUNICACIÓ (ICT) I BAIXA TENSIO (BT) PER A UN INMOBLE DE 7 VIVENDES I 1 LOCAL
 • SATELLITE DATA TRANSMISSIONS IN OCEANIC DRIFTERS
 • SNIFFERS 802.11
 • STUDY ON JOINT DETECTION IN THE UPLINK TRANSMISSION OF OFDM
 • USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN OPERACIONES DE RED
 • Valorización y Transferencia de Tecnología de Telerehabilitación en el marco de un Plan de Vigilancia Tecnológica