Listen

Degree in Mathematics

240 credits - Higher Polytechnic School
  If you cannot find all of the information on the course that you are taking, check the old Degree in Mathematics study programme .

Degree data and benchmarks

Data updated on November 15th 2019.

Students

 

Data and description

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Preregistered 171 186 165 232 266 247
New 19 32 21 41 44 46
SIIU New 19 30 20 41 44 46
Registered 87 87 76 92 106 126
Graduates 3 6 13 11 5 5
Places 45 45 45 45 45 45

New students: these students are starting their studies from the beginning for the first time. They may have recognised credits or not.

New SIIU students: these students are starting their studies from the beginning, registering on a programme for the first time and, in accordance with SIIU criteria, may have fewer than 10 credits (for a Master's) or 30 credits (for an undergraduate programme) recognised. This set of students may also be referred to as the optimum new entry group. 

Registered students: these students have an active registration on a programme for an academic year. This set of students may also be referred to as the total student population.

 • Registration reservations are not included (due to the students awaiting a place at another university or credit recognition)
 • Registration cancellations are not included
 • Students with unpaid debts are not included

Graduates: these students have passed (passed or accredited) all credits required for the degree programme and have, therefore, finished their course regardless of whether they have requested their degree certificate be issued or not.

Entry Cohort

 

Data and description

2013-14 2014-15 2015-16
Graduation Rate 24% 14% 10%
Drop-out Rate 63% 68% 50%

Final drop-out rate: the percentage of students from a new entry cohort that, without graduating, have not re-registered on the degree or any other programme, either at this university or at any other insitution in Spain, for two academic years in a row.

Graduation rate (RD 1393/2007) is defined as the percentage of students from an entry cohort that finish their programmes in the theoretical planned timeframe for the curriculum, or within an additional academic year. The reference population is the New Full-time SIIU Student Group.

Graduating Class

 

Data and description

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Graduate Efficiency Rate 95% 91% 83% 86% 81% 100%

The efficiency rate is defined as the percentage ratio between the total number of credits passed by students throughout the registered programme from which they have graduated, and the total number of credits they effectively registered for. The reference population is the optimum group.

Credits Taken and Passed

 

Data and description

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Degree Success Rate 70% 74% 77% 68% 66% 64%
Performance Rate 53% 57% 64% 56% 59% 54%

Success rate: the percetage ratio between the number of passed credits and the number of credits taken for assessment.

Performance rate: the percentage ratio between the number of credits passed and the number of credits registered for.

Length

 

Data and description

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Average duration 4 5 6 5 6 5

The average length of studies measures the average number of years that students take to graduate. The reference population is the optimum group.

Who directly oversees the quality of the degree programme?

The Quality Assurance Committee (CGQ) gathers all of the information regarding the degree programme (survey reports, data, statistics, complaints, suggestions, etc.) and analyses them. You can see the regulations and duties of the Quality Assurance Committee (CGQ).

Planning improvement measures

Improvement plan

Accountability and transparency

Link to the Register of Universities, Centres, and Degrees (RUCT)

Procedure Document Date/Year
Verification BOE(Official State Gazette) Curriculum second Modification 20/04/2020
Monitoring External follow-up report (2017-18) 29/11/2019
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2017-18) 19/06/2019
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2016-17) 23/03/2018
Verification Second official university statement modification 03/01/2018
Verification Second external report modification 03/01/2018
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2015-16) 23/06/2017
Accreditation Council of Ministers' resolution 10/05/2017
Accreditation Final accreditation report 30/03/2017
Accreditation Self-assessment report 01/11/2015
Monitoring External follow-up report (2013-14) 29/07/2015
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2013-14) 13/02/2015
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2012-13) 18/02/2014
Monitoring External follow-up report (2011-12) 30/07/2013
Verification First official university statement modification 30/04/2013
Verification First external report modification 30/04/2013
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2011-12) 06/02/2013
Monitoring External follow-up report (2010-11) 27/06/2012
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2010-11) 26/01/2012
Verification Implementation. Council of Ministers' resolution 04/09/2010
Verification BOE(Official State Gazette) Curriculum 28/07/2010
Verification Official university degree statement 22/05/2009
Verification Final verification report 22/05/2009
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2009-10) 2009-10

End-of-degree project

 • Estudi de la màquina Enigma segons la criptografia moderna
 • Modelado estadístico de la velocidad y dirección del viento en Baleares
 • Aprenentatge automàtic jugant a videojocs
 • Arbres k-furcats amb valors extrems de l'índex de Sackin
 • Caracteritzacions d'algunes famílies d'uninormes discretes i de funcions d'implicació derivades
 • Model neuronal mínim per a la generació de spikes: piecewise linear integrate and fire (PWLIF)
 • Superando los errores de Matemáticas en Secundaria
 • Viabilidad y seguridad para el seguimiento por smartphone de complicaciones postquirúrgicas en cirugía abdominal
 • Characterization of some families of fuzzy implication functions
 • Convex Variational Methods and Optimization Techniques for Image Processing
 • Didáctica de la geometría plana en secundaria
 • La Teoria de Punt Fix i les seves Aplicacions a la Teoria d'Equilibri
 • Raonament i demostració com a procés matemàtic a l'ensenyament secundari: propostes d'actuació
 • Técnicas de procesamiento de imágenes en el estudio del efecto de sustancias angiogénicas y anti-angiogénicas en imágenes in-vivo de la membrana corioalantoica de embriones de pollo
 • Cadenas de Markov y Sistemas Multi-Robot
 • Comparació objectiva d'algorismes de segmentació d'imatges
 • El Mètode HyperLASSO i Aplicacions
 • Introducció a la Geometria Tropical
 • Introducción al análisis convexo y los problemas variacionales
 • L'art de sumar: Introducció als algoritmes per calcular sumes de sèries hipergeomètriques
 • L'ensenyament i l'aprenentatge de l'estadística i la probabilitat a l'educació secundària: estat actual i proposta d'activitats
 • Normes triangulars i operacions relacionades: teoria i aplicacions
 • Una Introducción a las Cadenas de Markov y sus Aplicaciones
 • Anàlisi de sèries temporals
 • Descubriendo espirales y hélices en el universo
 • Estimació del relleu en imatges digitals a partir de l'aparellament d'estructures geomètriques
 • Geometria Projectiva
 • Introducció a les tècniques matemàtiques per a la gestió de carteres d'actius financers
 • Introducción a los mercados financieros
 • Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza del análisis en secundaria: Introducción al concepto de optimización
 • Predicció dels resultats electorals als Estats Units emprant regressió
 • Representacions lineals de grups finits
 • Revisión de las librerías criptográficas de curva elíptica actuales
 • Un acostament a la teoria de dominis i la dualitat de Stone
 • Una introducció al model input-output de Leontief
 • Una introducción a la mecánica celeste
 • Una Introducción a la Teoría de Punto Fijo y sus Aplicaciones a la Economía
 • Un Curso en Aritmética
 • Comparación objetiva de filtros de reducción de ruido impulsivo en imágenes digitales
 • Formulación variacional de problemas de contorno
 • Introducció a la Combinatòria en Filogenètica
 • Introducción al Álgebra Homológica
 • Una introducción a las técnicas matemáticas para la gestión de carteras de bonos
 • Una introducción a la teoría cualitativa de las ecuaciones diferenciales ordinarias con aplicaciones
 • Disseny adaptatiu en el cas d'una distribució de Poisson
 • Una aplicació de l'estudi del color en imatges digitals
 • Una aplicació matemàtica en el cas d'una seqüència d'imatges digitals