Skip to content
 

Dr Felip Munar Munar

personal.uib.eu/f.munar
Dr Felip Munar Munar
Associate Lecturer
Catalan Philology

Dr Felip Munar Munar

personal.uib.eu/f.munar

Curriculum

Brief CV

He is a teacher -specialty in Spanish and French- and holds a degree and a PhD in Catalan Philology and General Linguistics by the University of the Balearic Islands (UIB). He has worked as a teacher (CP Porreres, CP Gabriel Alzamora, Centre d'Adults Son Canals (1982-1989) and professor (IES No. 6 -1989-1991); he has been an adviser for the Centre de Professorat I Recursos de Palma (1991-1994) and a technical consultant for the Delegació Provincial of the Ministerio de Educación y Ciencia (1994-1997).

He has been an associate professor of the Balearic Islands University since 1994, where he teaches the subjects of Cultura Popular Catalana, Història i Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil Catalana, Aprenentatge de Llengües en contextos multilingües and Habilitats Lingüístiques.

He has been a Master's Degree in Formació del Professorat professor since 2008 (UIB) and for the Postgraduate degree in Direcció de Centres Educatius (CESAG).

Publications:

-Amb paraules ben planeres. Balears: Escola de Formació en Mitjans Didàctics, 1995. ISBN 84-92010-33-9.

-Guia per a l'elaboració del Projecte Lingüístic de Centre. Conselleria de Cultura, Educació i Esports, 1995. DL: PM-483-1995.

-DIC. Llengua catalana per a alumnes no-catalanoparlants. Nivell llindar (Quadern, Guia i CD). Editorial Moll. Mallorca, 1999. ISBN 84-273-0821-3.

-Normativa lingüística del sistema educatiu. Col·lecció legislativa, 6, 2003. Institut d'Estudis Autonòmics. Govern de les Illes Balears. ISBN 84-95904-10-1.

Teaching

Subjects taught. Academic Year 2018-19

Subjects taught
Subject Degree/campus
22130 - Catalan and Universal Literature for Primary Education
22102 - Catalan Language
10639 - Complement to the Specialty of Catalan Lang. and Lit./Spanish Lang. and Lit

Subjects taught. Academic Year 2019-20

Subjects taught
Subject Degree/campus
22102 - Catalan Language
10639 - Complement to the Specialty of Catalan Lang. and Lit./Spanish Lang. and Lit

Teaching, 5 previous years

Subject Degree
10639 - Complement to the Specialty of Catalan Lang. and Lit./Spanish Lang. and Lit
11518 - Oral and Popular Catalan Literature
  • Master's in Catalan Lang. & Lit.: Intangible Heritage Crit. Analy. & Knowl. 2014-15, 2016-17
11529 - Popular myths in the Catalan Literature of the 20th Century
  • Master's in Catalan Lang. & Lit.: Intangible Heritage Crit. Analy. & Knowl. 2016-17, 2017-18
22032 - Language Learning in Multilingual Contexts
  • Degree in Early Childhood Education 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18
22102 - Catalan Language
  • Degree in Primary Education 2018-19
22130 - Catalan and Universal Literature for Primary Education
  • Degree in Primary Education 2018-19
22131 - Language Skills for Primary Education: Teaching-Learning of Catalan
  • Degree in Primary Education 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18

Research

Research groups

Group Membership type
Research Group on Ethnopoetics in the Balearic Islands (GREIB) Member
Google+ UIB