Listen

Master's Degree in Cultural Heritage: Research and Management

Academic year 2019-20 | 120 credits | 45 places

Degree data and benchmarks

Data updated on November 15th 2019.

Students

 

Data and description

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
New 15 13 19 11
SIIU New 9 11 16 11
Registered 47 41 49 42
Graduates 11 6 8 11

New students: these students are starting their studies from the beginning for the first time. They may have recognised credits or not.

New SIIU students: these students are starting their studies from the beginning, registering on a programme for the first time and, in accordance with SIIU criteria, may have fewer than 10 credits (for a Master's) or 30 credits (for an undergraduate programme) recognised. This set of students may also be referred to as the optimum new entry group. 

Registered students: these students have an active registration on a programme for an academic year. This set of students may also be referred to as the total student population.

 • Registration reservations are not included (due to the students awaiting a place at another university or credit recognition)
 • Registration cancellations are not included
 • Students with unpaid debts are not included

Graduates: these students have passed (passed or accredited) all credits required for the degree programme and have, therefore, finished their course regardless of whether they have requested their degree certificate be issued or not.

Entry Cohort

 

Data and description

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Graduation Rate 56% 30% 40% -
Drop-out Rate 7% 31% 26% -

Final drop-out rate: the percentage of students from a new entry cohort that, without graduating, have not re-registered on the degree or any other programme, either at this university or at any other insitution in Spain, for two academic years in a row.

Graduation rate (RD 1393/2007) is defined as the percentage of students from an entry cohort that finish their programmes in the theoretical planned timeframe for the curriculum, or within an additional academic year. The reference population is the New Full-time SIIU Student Group.

Graduating Class

 

Data and description

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Graduate Efficiency Rate 143% 100% 91% 98%

The efficiency rate is defined as the percentage ratio between the total number of credits passed by students throughout the registered programme from which they have graduated, and the total number of credits they effectively registered for. The reference population is the optimum group.

Credits Taken and Passed

 

Data and description

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Degree Success Rate 100% 100% 100% 99%
Performance Rate 86% 84% 77% 87%

Success rate: the percetage ratio between the number of passed credits and the number of credits taken for assessment.

Performance rate: the percentage ratio between the number of credits passed and the number of credits registered for.

Who directly oversees the quality of the degree programme?

Quality Assurance Commission

Quality Manager
María José Mulet Gutiérrez
Teaching and Research Staff
 • Sebastiana María Sabater Rebassa
 • Sonsoles Hernández
 • Daniel Albero
 • Manuel Antonio Calvo Trias
 • Enrique García Riaza
 • Miquel Àngel Capellà Galmés
Admin and Services Staff
M. Consolación Hernández Guerra
Student
 • Cristina Sancho Brunet
 • Jesús Martín Quetglas

The Quality Assurance Committee (CGQ) gathers all of the information regarding the degree programme (survey reports, data, statistics, complaints, suggestions, etc.) and analyses them. Here, you can see the regulations and duties of the Quality Assurance Committee (CGQ).

Commitment to quality

Declaration in which the person in charge of ensuring the quality of the Master's programme wishes to express his/her commitment to quality and the constant improvement of his/her actions.

End of master projects

 • Aproximació al semanari "Justicia". Manacor (1909-1911)
 • Aquell Círculo Mallorquín. Història, organització i activitats (1851-1983)
 • Bases del Pla Director per a un projecte de divulgació del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Palma basat en l’experiència Open House
 • El Còmic i la Memòria Històrica: el cas de la Segona Guerra Mundial
 • El potencial turístico de las ciudades no turísticas en el contexo de las industrias creativas de Rusia central
 • Els orígens de la localitat costanera de Cala Rajada i l'arribada del primer turisme (1860 - 1936)
 • Els patrons d’assentament dels jaciments d’època romana a Alcúdia
 • Historia, Política y Sociedad del siglo XX a través de los cómics de Tintín.
 • Historia i política en el còmic francobelga: el cas d'Astèrix.
 • La población artesana en una ciudad preindustrial: Palma a finales del siglo XVIII a través del Impuesto de Utensilio
 • La promoció artística femenina a la Mallorca medieval
 • Les migracions interiors d'Espanya en el segle XX: l'arribada dels peninsulars a Mallorca. Els casos d'Alaró, Binissalem, Consell i Lloseta entre el 1930 i el 1973.
 • Renovación cultural y modernidad. El caso paradigmático de la revista Brisas (1934-1936)
 • El mètode científic aplicat a la presa de decisions en la conservació-restauració del patrimoni. L’oportunitat de l’actualització documental
 • El Patrimoni Industrial d'Inca a través del Catàleg Municipal. Avaluació i diagnosi de les seves capacitats
 • Estudi històric i valors patrimonials d'un ball tradicional: mateixes
 • Inventari i posada en valor del patrimoni artístic de la UIB
 • La arquitectura y monumentos de Roma en las acuñaciones monetales entre el siglo II aC y el 476 dC
 • La conservació de l’església parroquial de Sant Marçal de Marratxí (Mallorca): estudi diagnòstic i dades per a un pla de gestió cultural.
 • Pintors viatgers a Mallorca. El cas de Pedro Blanes Viale
 • Propuesta de estudio y difusión del archivo fotográfico de la Fundación Charo y Camilo José Cela.
 • Copes Crestades: classificació morfomètrica i tipolgògica d’una producció ceràmica típica del Postalaiòtic a Mallorca (650/550-123 a.C.).
 • El centre d'interpretació del jaciment arqueològic de l'illot de Sa Galera: anàlisi i desenvolupament museològic.
 • El patrimoni arquitectònic de la línia ferroviària de Palma-Santanyí. Catalogació i gestió dels elements immobles i trams ferris.
 • El patrimonio retablístico de la parroquia de Sant Joan Baptista de Calvià: estudio histórico-artístico y propuesta de divulgación
 • L'art contemporain et la grande distribution alimentaire depuis 1960
 • Usos, modificaciones y conservación de la arquitectura de Palma según la literatura de viajes del siglo XIX
 • "origin and historical transformation of the capella del santíssim in the seu de mallorca"
 • A history of the cult of Saint Sebastian at the Cahedral of Palma in Mallorca up to the year 1725
 • A look at the opera through the press (1889-1914)
 • Catalogació i estudi dels fons documental de les fàbriques "Pons, roig i Pons" i "Objectes de bijuteria i sivelles per a calçat de senyora" conservat al Museu de Menorca
 • God, Patry and Privileges? An aproximation to the origins of carlism in Malloca
 • Historiographical approach to the creation of museums of the church of mallorca in the first half of the 20th century
 • Introduction to the evolution of the area of S'Hort d'en Moranta (Palma, 1850-1935)
 • Llabrés archives: management analysis and action proposal
 • Porta de Santa Margalida: la polèmica del seu enderrocament
 • Slaves on the island of calm. The repression in Sa Pobla during the Civil War and the early years of the Franco regime (1936-1941)
 • The Indus civilization: Current situation
 • "Patrimonialiser" un art èphémère. La paradoxa du Street Art, entre prohibition et muséification
 • Adiós Santa Margalida, Adiós! The emigration of Santa Margalida's inhabitants between 1880 and 1940
 • Anàlisi arquitectònica: les cases de Son Nicolau. Sa Indioteria, Palma
 • De la invisibilitat al testimonialisme. La presència de la dona a la premsa local des de 1975 fins a l'actualitat. El cas del setmanari Sóller
 • Descobrint l'Eixample de Palma
 • Els materials de construcció a través de la documentació històrica (Segles XIV-XVIII)
 • Graffiti and other urban interventions contemporary wall in Mallorca
 • L'alliberament polític. El sufragi femení a la premsa diària mallorquina de la Segona República.
 • La educación del patrimonio cultural en la educación secundaria obligatoria de las Islas Baleares
 • La représentation de la mémoire citadine au travers de la pratique photographique contemporaine
 • Los catálogos municipales de bienes culturales. El caso de la arqueología
 • Mise en valeur de la culture locale lie'e au patrimoine religieux et des edifices de culte. Étude comparée de l'îlle de Majorque, en Espagne, et du Roussillon, en France
 • The miniature in Leges Palatinae of James III of Mallorca and in the Ordinacions de Cort of Peter IV from Aragon. The adoption of iconic models in the Catalan royal scriptorium.
 • The way of the modernity of Petra's village: infraestructures and public works (1873-1936)
 • "Item eligo sepulturam": The spaces ot the death in the City of Mallorca (centuries XIII-XVI)
 • Arquitectura turística en Mallorca (1939-1960). Bases metodológicas para su estudio
 • El conjunt de ceràmica baixmedieval del Born (Palma). Noves fonts materials per a l'estudi de la Mallorca medieval
 • L'art de l'opposition à travers le groupe Rojas et le GAC
 • La protection des centres historiques-Palma: vers une reconnaissance mondiale du patrimoine
 • La representació iconogràfica de Santa Caterina Tomàs. Segles XVI-XIX
 • Mallorca's touristic guides (1900-1936)
 • Periodicals of the municipality of Calvià (1963-2000)
 • VILAMARINERA. Projecte de recuperació i posada en valor del patrimoni marítim de la Vila Joiosa
 • Visions de la dona a les publicacions de la Trancisió a Mallorca
 • Dar pan. Hornos y horneros en la Ciutat de Mallorca. 1450-1650
 • De Mallorca a l'Argentina. L'emigració en el municipi de Manacor des de 1880 fins a l'inici de la Gran Guerra
 • El bandolerisme a la Hispània republicana
 • El concepte d'espoliació patrimonial en la normativa: la qüestió de les competències i l'àmbit de gestió
 • El setmanari Andraitx (1920-1945). 25 anys de la vida d'un poble
 • La construcció de la imatge turística de Mallorca a través del cinema (1920-1936). Una proposta d'anàlisi històrica i metodològica
 • La llista d'homes d'armes de Mallorca de 1515. Transcripció, índexs i estudi documental
 • Las influencias pictóricas en la obra de Aleksandr Petrov
 • Patrimoni, Turisme i Tecnologia
 • Proyecto de Museo de la Industria de Mallorca
 • Anàlisi de la gestió del jaciment de la ciutat romana de Pol·lèntia. Consorci de la ciutat romana de Pol·lèntia
 • L'archèologie monumentale sèlon Jean-Auguste Brutails (1884-1926)
 • La gestión del patrimonio arqueológico: intervenciones de paisajismo y jardinería en espacios arqueológicos
 • La política sanitària i la mortalitat al municipi d'Andratx (1868-1899)
 • La tauromaquia en la obra de Miquel Barceló
 • Marian's imagery in Mallorca: XIII-XVth centuries
 • Pere Daura (1908-1936): Influències, recerca i experimentació en l'art de la modernitat
 • Proposta de Gestió i Difusió per al Centre d'Interpretació del Patrimoni de la Guerra Civil Ermengol Piró d'Alcoletge, Lleida
 • The art of the gardens in Mallorca in de Modern and Contemporany for his study
 • Tres publicacions republicanes del segle XIX: El Demócrata, El Republicano i La República
 • "Les eleccions durant la Trancisió democràtica a les Pitiüses (1976-83)"
 • "Tarragona. Patrimoni de la Humanitat. Anàlisi de la gestió"
 • Budisme tibetà. Patrimoni tangible e intangible
 • The debate on cultural heritage in the Parlament of the Balearic Islands (1983-1998)
 • "Fotografia i projecte arquitectònic"