Listen

Master's Degree in Applied Biotechnology

Academic year 2020-21 | 60 credits | 20 places

What is it?

El títol de Màster Universitari en Biotecnologia Aplicada aborda l'ensenyament de conceptes avançats en diferents àmbits de la biotecnologia i el medi ambient, així com alguns aspectes aplicats relacionats amb la creació d'empreses, la protecció mitjançant patents, la valoració d'empreses, l'obtenció de fons o la negociació de llicències. D'altra banda, el aquest Màster presenta assignatures que permeten escollir entre dues especialitats, una relacionada amb la Salut i una altra relacionada amb el Medi ambient.

En l'itinerari relacionat amb la Salut, s'ofereixen assignatures que permeten als alumnes familiaritzar-se amb el sector de la biotecnologia que més llocs de treball genera i més diners mou, amb les implicacions que això pot tenir per a l'economia nacional. D'altra banda, l'itinerari de Biotecnologia i Medi ambient aborda aspectes cada dia més necessaris per mantenir un equilibri entre les activitats humanes i el medi ambient.

Aquests dos aspectes són de gran actualitat i estan pensats per a un ampli sector d'estudiants.

What will you learn?

El Màster proposat incideix de forma molt especial en la formació integrada i multidisciplinària de l'estudiant. Els aspectes centrals són estimular la capacitat crítica i de valoració i resolució de problemes dels estudiants per, amb això, formar especialistes amb autonomia i capacitat de decisió en la seva activitat científica i professional.

L'especialitat de Biotecnologia i Salut correspon a un itinerari formatiu que ofereix a l'alumne la possibilitat d'adquirir una formació de qualitat en els aspectes més actuals de la biomedicina. A tall d'exemple, matèries com disseny i desenvolupament de fàrmacs i senyalització cel·lular i regulació farmacològica, ofereixen una formació en un camp d'aplicació a la indústria farmacològica. Les aplicacions de les tècniques moleculars més recents en el camp de la genètica seran tractades en profunditat en matèries com Diagnòstic Molecular i Teràpia Gènica o Antropologia i Genètica forense.

L'especialitat en Biotecnologia i Medi Ambient ofereix a l'alumne la possibilitat d'especialitzar-se en la gestió sostenible, tant d'àrees protegides i espais naturals com d'agrosistemes, passant per la recuperació d'àrees degradades. L'especialitat posa èmfasi en la gestió eficient dels recursos hídrics, un element clau en les àrees de clima Mediterrani, i en l'ús de les tecnologies d'avantguarda. La formació que s'ofereix a l'alumne presenta una destacada càrrega pràctica, cosa que li permetrà conèixer de primera mà aquestes tecnologies, facilitant-ne així la futura aplicació durant la seva vida professional.

What will you be able to do once you finish?

L'objectiu central del postgrau és la formació de científics i professionals especialitzats en els àmbits de la Biotecnologia en les àrees de salut i de medi ambient o en l'àmbit acadèmic en les àrees implicades per a la seva inserció en els sectors industrials de serveis mediambientals, sanitaris i acadèmics, en centres públics i privats d'investigació.

High-quality official study

Legislation requires that official Spanish degree programmes receive a positive assessment from the National Agency for Quality Assessment and Accreditation (ANECA, by its Spanish acronym). This process is known as verification, and it serves to ensure that education programmes are properly designed to provide the competencies and reach the learning goals around which the programmes are built. In the results you can find reports on official study programmes.

The European Higher Education Area requires that there be a system in place to ensure the quality of degree programmes .

The Master's programme is subject to constant assessment and improvement processes that guarantee that it maintains a certain level of prestige and renown in Europe. You can see the results of the assessment processes in the section on quality .

Sciences
20 places
60 credits

Presencial

Campus: Mallorca
Language: Catalan, Spanish, English ( See subjects for more details )
Public price per credit for first enrolment: 30,01¤
Price applicable to citizens of member states of the European Union and Spanish residents: 1.861,20¤ *
* Additional information about price

Would you like more information?

If you would like to help us improve, or if you have a comment, question, or suggestion, contact the Centre for Post Graduate Studies with the following form or at (+34) 971 17 3336