Listen

Master's Degree in General Health Psychology

Academic year 2019-20 | 90 credits | 20 places
Check on the "Structure" section in the description to learn about the study programme and how it is organized.
Consultau abans de fer la preinscripció i matrícula.
Alumnes de nou ingrés: En el primer any del màster, només heu de matricular-vos de les assignatures del primer any. Les assignatures del TFM i de pràctiques són de segon any i NO és necessària la matrícula el primer any.

Subjects

 Basic module: Scientific and professional foundations of health psychology

Basic module: Scientific and professional foundations of health psychology
Name Credits Language Period
11585 - Scientific Foundations in Health Psychology 3,0 Catalan 1st semester
11586 - Professional Foundations in Health Psychology 3,0 Spanish 1st semester

 Module: Internships and work

Module: Internships and work
Name Credits Language Period
11596 - Practical Placements 30,0 Spanish 2nd semester
11597 - Master's Thesis 12,0 2nd semester