Listen

Master's Degree in Early Childhood: Perspectives and Lines of Intervention

Academic year 2018-19 | 60 credits | 25 places

What is it?

La finalitat del màster és aportar una formació avançada de caràcter especialitzat i multidisciplinari que capaciti professionalment per intervenir en programes i serveis d'atenció a nins menors de sis anys.

Els canvis socials (multiculturalitat, noves estructures familiars...) i els avanços científics actuals (neurociències, teoria de l’aferrament (attachment), perspectiva sistèmica...) exigeixen mirar des de nous enfocaments el desenvolupament i la intervenció en els primers anys de vida.

La intervenció en la primera infància és clau per al desenvolupament futur i es fa necessari incorporar serveis de promoció i suport, i afavorir programes de prevenció i detecció de situacions de risc.

La teoria i la recerca sobre la primera infància tenen molt a aportar en el desenvolupament de polítiques i pràctiques comunitàries, així com en la supervisió i avaluació d'iniciatives i la formació de les persones responsables de l'atenció a la primera infància.

Les principals línies de recerca relacionades amb el màster són:

  • En l'àmbit social: els programes i serveis de suport a les famílies en la primera infància.
  • En l'àmbit educatiu: anàlisi de la relació escola-família, la innovació educativa i avaluació de bones pràctiques en l'etapa d'educació infantil.
  • En l'àmbit de la salut: els programes de prevenció, salut i benestar en la primera infància.

What will you learn?

Cursant aquest màster sabràs aplicar els coneixements i adquiriràs la capacitat de resolució de problemes en entorns nous i en contextos multidisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudi. A més, seràs capaç d'integrar coneixements i enfrontar-te a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels teus coneixements i judicis. Sabràs també comunicar els coneixements i argumentar a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. Treballaràs també la capacitat de dissenyar, implementar i adaptar un procés de recerca sobre algunes de les temàtiques relacionades amb la primera infància.

What will you be able to do once you finish?

El Màster en Primera Infància es dirigeix a la formació de professionals interessats en l'atenció de la primera infància, ja sigui des de l'àmbit educatiu (mestres d'educació infantil, pedagogs, psicopedagogs), des de l'àmbit social (educadors i treballadors socials) o des de l'àmbit de la salut (psicòlegs, infermers pediàtrics, etc.).

High-quality official study

Legislation requires that official Spanish degree programmes receive a positive assessment from the National Agency for Quality Assessment and Accreditation (ANECA, by its Spanish acronym). This process is known as verification, and it serves to ensure that education programmes are properly designed to provide the competencies and reach the learning goals around which the programmes are built. In the results you can find reports on official study programmes.

The European Higher Education Area requires that there be a system in place to ensure the quality of degree programmes .

The Master's programme is subject to constant assessment and improvement processes that guarantee that it maintains a certain level of prestige and renown in Europe. You can see the results of the assessment processes in the section on quality.

Imatge estudis
Social and Legal Sciences
Study programme leadership Dr. Sebastią Verger Gelabert
25 places
60 credits

Presencial

Campus: Mallorca
Language: Catalan, Spanish ( See subjects for more details )
Public price per credit for first enrolment: 28,45¤
Price applicable to citizens of member states of the European Union and Spanish residents: 1.767,60¤ *
* Additional information about price

Would you like more information?

If you would like to help us improve, or if you have a comment, question, or suggestion, contact the Centre for Post Graduate Studies with the following form or at (+34) 971 17 3336