Degree in Primary Education (2009 syllabus)

240 credits - Faculty of Education
  This study programme will not be continued; new students will not be admitted. You can refer to the corresponding current study programme. .

Degree data and benchmarks

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
New students 290 279 277 282 331 337 323 319 246
Registered students 290 517 742 970 1043 1142 1178 1223 1156
Graduates - - - 161 151 184 193 198 234

Who directly oversees the quality of the degree programme?

Quality Assurance Commission

Quality Manager
Admin and Services Staff
Students
 • Aina Quintana Carbonell

The Quality Assurance Committee (CGQ) gathers all of the information regarding the degree programme (survey reports, data, statistics, complaints, suggestions, etc.) and analyses them. You can see the regulations and duties of the Quality Assurance Committee (CGQ).

Faculty of Education Quality Assurance System

End-of-degree project

 • La inteligtencia emocional en el aula
 • La medida en educación primaria
 • Trabajar la competencia oral a partir de los medios de comunicación en 6º de Educación Primaria
 • Projecte de currículum integrat/CLIL: Implementació i perspectiva del professorat des d'un exemple
 • Principales variables que influyen en los sistemas educativos de España y Finlandia
 • Proposta d'elaboració de material didàctic per a treballar la llengua anglesa a primer d'Educació Primària
 • "ELS GEGANTS A L'ESCOLA: UN RECURS DIDÀTIC PER TREBALLAR LA CULTURA POPULAR I LES TRADICIONS"
 • Uso de aplicaciones de consulta rápida para la enseñanza de las matemáticas
 • Estudi del clima motivacional a 6è de primària a l’àrea d’educació física.
 • El llenguatge com a eina de pensament i cognició als centres educatius
 • Les pràctiques restauratives com a eina per a la prevenció de conflictes
 • L'alumne hospitalitzat i el paper de l'escola
 • Estimulació del llenguatge a partir del joc. El cas concret dels Story Cubes
 • Dificultades en las matemáticas: Discalculia
 • HABILITATS MOTRIUS I DESENVOLUPAMENT LINGÜÍSTIC EN LA INFÀNCIA
 • Análisis de los mapas mentales en sexto de primaria
 • Literatura i emocions per a l’educació primària: el tractament de la por a diferents contes tradicionals i contemporanis
 • La dramatización como recurso de enseñanza/aprendizaje de la lengua inglesa
 • La presència del català a les activitats extraescolars.
 • La importància de treballar la fonètica anglesa a les aules de Primària i un possible mètode per a fer-ho.
 • Fomentar el treball cooperatiu a l'àrea d'Educació Física
 • Las teorías desescolarizadoras vistas desde la revisión bibliográfica
 • La utilización de los materiales manipulativos en el aprendizaje de la suma y la resta durante el primer curso de primaria
 • Diseño de una página web para INeDITHOS a través de la metodología ApS
 • Construyendo el concepto de densidad mediante la experimentación a lo largo de la etapa de educación primaria.
 • Diguem basta al bullying!
 • Uso de materiales educativos en la enseñanza de las operaciones básicas de cálculo
 • Resolució de conflictes dins l'aula
 • Una altre mirada a les activistas aquàtiques: Natació Educativa
 • Anàlisi de l'ensenyança de la llengua catalana als alumnes nouvinguts
 • Relació entre les habilitats socials i el desenvolupament del llenguatge de nens de primària
 • Análisis del conflicto y del papel del mediador según el plan de convivencia escolar
 • Las emociones en el aula
 • Investigació sobre la pedagogia Waldorf i la seva aplicació a s'Escoleta Waldorf Mallorca.
 • La comprensión lectora en niños con TDAH: una intervención en el contexto educativo.
 • Los robots sociales como herramienta de intervención en niños con Trastorno del Espectro autista (TEA): Un proyecto piloto en escuelas de Mallorca
 • Revisió de les adaptacions curriculars a l'educació primària a les Illes Balears de 2010 a 2015
 • Estimulació del llenguatge oral i escrit mitjançanta els contes. (Els contes com a instrumenbt educatiu
 • Anàlisi dels mapes mentals a primària.
 • Escola de pares: la seva vigència en el context educatiu de la ciutat de Palma
 • La peça que ens falta
 • Experimentació a l'aula/laboratori de ciències naturals a l'etapa d'educació primària. Propostes d'activitats científiques sobre matèria i energia
 • El proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés mediante el uso de la música y del teatro
 • Metodología activa en l'ensenyament de l'anglès
 • La literatura popular com a eina per desenvolupàr l'expressió oral i escrita. Les rondalles.
 • ESTUDI DE CAS ÚNIC: TEA
 • Altes capacitats intel·lectuals en l'Estat Espanyol
 • Comparación de métodos y estrategias de aprendizaje en la enseñanza de la lengua extranjera: Reino Unido y España
 • El raonament matemàtic a l'educació primària
 • El treball del ritme i els estils musicals a l’Educació Primària
 • Estudi sobre l'ús de la llengua catalana en l'entorn familiar, escolar i social dels nostres alumnes
 • La mejora de la educación postural en la educación primaria.
 • Ús de la llengua anglesa dintre de l'aula
 • La formació del professorat i la metodologia de l'ensenyament de l'anglès a Finlàndia i Espanya
 • La música ens porta a les emocions
 • accessibilitat a les instal.lacions esportives escolars. anàlisi de diferents centres i proposta de intervenció
 • L'escola com a eina per conservar i difondre la música popular mallorquina
 • Els grups interactius al CEIP Pintor Joan Miró
 • Las actitudes lingüísticas del alumnado autóctono e inmigrante hacia el catalán y el castellano
 • El Teatro como recurso educativo para la adquisición de la lengua inglesa en Primaria
 • Les metodologies Flipped Classroom, Problem Based Learning i Challenge Based Learning a l'Educació Primària: el cas de l'Escola Internacional Àgora Portals a Mallorca
 • “SI TU APRENS, JO TAMBÉ” Proposta didàctica de sensibilització inclusiva
 • Estudio de un caso de TEA en el contexto de un centro público de Palma
 • Incentivació a la lectura i coneixement de la cultura a través de les rondalles mallorquines
 • Historia y situación del idioma del inglés en la educación
 • Adios al ma, me, mi, mo, mu
 • Excel·lent
 • Anàlisi de l’evolució del rol de la dona com a docent a Sóller
 • Análisis de los mapas mentales en Primaria
 • Proposta educativa per fer del CEIP Mestre Colom un col·legi més actiu
 • La Iniciació Esportiva a l’entorn escolar.
 • Artes marciales: Una herramienta para la Educación Primaria
 • El Ciberbulling, una problemàtica del mal ús de les TIC: Un estudi de cas
 • Estudi del cicle de les plantes a través d’un hort escolar
 • El paper del docent per a la prevenció de l'assetjament escolar: estat de la qüestió a l'ílla de Mallorca.
 • Satisfacción Laboral Docente del Ceip Joan Miró
 • Breu guia d’ajuda per a pares i mares amb un fill/a dislèxic a partir d’un estudi de necessitats
 • English Teaching Methodologies: Project Based Learning
 • ¿Cómo afecta la actividad física en el rendimiento académico de los alumnos de Educación Primaria?
 • La musica com una eina per a la intregació i la participació dels alumnes a l'aula
 • ¿cómo se narra el primer encuentro de la población americana y europea (1492-1504)? Análisis de libros de texto escolares
 • Estudi i recomanacions sobre la higiene postural en el context escolar
 • L’ensenyança i l’aprenentatge de l’anglès a través dels contes clàssics de la literatura infantil anglesa. Una proposta didàctica per alumnes d’Educació Primària.
 • Els contes dins l'aula d'anglès en l'educació primària
 • Estimulació del llenguatge oral a partir dels jos lingüístics.
 • Proyecto de aula: la dramatización como herramienta didáctica para trabajar la comunicación.
 • Què sentim quan escoltam? Treballem les emocions a les aules de música d'Educació Primària
 • Les llegendes de Santa Maria: proposta didàctica
 • Efectes de la inactivitat física i l’obesitat en el rendiment acadèmic als infants de 6è d’Educació Primària
 • Accés i consulta a la informació de l'alumnat de l'etapa de Primària
 • Proposta d'intervenció: disfèmia i musicoteràpia
 • PREJUDICIS I FALSES CREENCES SOBRE L’ALIMENTACIÓ.
 • Acoso escolar: revisión de los protocolos de actuación en España
 • La lectoescriptura en l'Educació Primària. Un cas de dislèxia.
 • Simulació de llenguatges infantils
 • Cómo se inicia la lectoescritura en las escuelas alternativas
 • Trastorn per Dèficit D’Atenció amb Hiperactivitat (TDA-H): com treballar-lo
 • Proposta d’innovació d’espais-ambients d’una escola de primària per a la millora del benestar
 • Facilitadors i barreres per un suport inclusiu en un centre d'Educació Primària
 • El uso de la música y las canciones en el aula de inglés en Educación Primaria
 • Educació emocional per a 3er cicle d'Educació Primària. Programa d’intervenció basat en les competències emocionals.
 • Una metodologia pel segle XXI
 • Metodologia de l'ensenyament de segones llengües
 • Comprensión lectora en centros de distinta tipología
 • Les biblioteques escolars
 • ANSIETAT I VALORS A L’AULA D’EFÍSICA I A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
 • Còmic Didàctic del Ferreret.
 • L’aprenentatge de les matemàtiques: la influència de l’autoconcepte, de la motivació i de la percepció que es té de l’assignatura
 • Los docentes y el uso de las TIC en los centros de Mallorca
 • La inclusió social dins l’aula i les estratègies del professorat per evitar l’exclusió dels seus alumnes
 • Fusió d'art i emocions
 • ¿Se consigue motivar al alumnado a que lea en la primera etapa de la Educación Primaria?
 • El cine como recurso didáctico en la educación musical: Guías para el visionado de películas
 • Propuesta de proyecto anual para trabajar la literatura en lengua extranjera
 • El mapa mental, tècnica bàsica de la Geografia de la Percepció.
 • Anàlisis comparatiu de la legislació en educació de la Segona República i el primer Franquisme
 • Proposta d'intervenció de com treballar de manera interdisciplinària els Valors Socials i Cívics a l'Educació Primària
 • Factors socioculturals que afecten el desenvolupament del llenguatge infantil
 • Estratègies didàctiques pel treball de les quatre destreses lingüístiques en anglès utilitzant les TIC
 • La importància dels contes en l'Educació Primària. Estudi de produccions procedents del Marroc.
 • Tallers d’experimentació de l’àrea de les Ciències Naturals per Educació Primària
 • ¿Se trabaja bien la actividad lectora en 2 ciclo de Primaria?
 • Material didáctico de lectura y escritura basado en las ideas de María Montessori
 • El Libro de Artista: propuesta de aprendizaje para la Educación Primaria
 • Análisis del apoyo a las necesidades psicológicas básicas y la motivación de los alumnos en Educación Física: un estudio basado en la teoría de la autodeterminación
 • Matemàtiques amb material reciclat a Tanzània
 • La direcció dels centres escolars
 • Atenció educativa per infants oncològics a les Illes Balears
 • La biblioteca de aula en la Educación Primaria. Estudio y propuesta metodológica para su uso.
 • Cançoner Popular de Mallorca com a eina de treball en un aula de primària.
 • El mestre d'audició i llenguatge: una proposta didàctica de prevenció primària en l'àmbit escolar
 • Hàbits de lectura en els infants d'avui
 • La tecnificació esportiva a l’edat escolar
 • Los cambios cognitivos y comportamentales de los estudiantes de Primaria relacionados con el uso de las nuevas tecnologías
 • Disponibilidad léxica para el campo semántico de las emociones en Educación Primaria
 • Els deures a l'educació primària. Una anàlisi al CEIP Melcior Rosselló i Simonet
 • El circ a l'escola a través del dibuix: proposta didàctica per treballas l'art circense a l'aula
 • “TRIAJOC”. L’aplicació per a programar l’àrea d’Educació Física.
 • La disponibilidad léxica de estudiantes de 5º de EP en dos centros de Palma de Mallorca. Estudio comparativo.
 • Relacions entre l'àmbit familiar i el desenvolupament i aprenentatge dels infants.
 • Aula-museo: propuesta artística de un nuevo espacio en la escuela primaria
 • A partir d'un jardí: proposta didàctica per fomentar la creativitat a l'escola primària
 • El proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés mediante el uso del cuento y el teatro
 • L’educació emocional com a eina per pal·liar el bullying a l’escola.
 • Competència emocional: l'autoestima. Proposta didàctica a partir de l'aprenentatge cooperatiu
 • Inclusió dins les aules de música d'Educació Primària
 • Revaloritzem les emocions i eduquem-les. La realitat del CEIP Sant Miquel
 • L'educació emocional a Primària: una proposta transversal
 • Paraules amb música: Proposta d’intervenció amb alumnat disfèmic dins l’aula de música
 • El musicograma: un recurs per a l’ensenyament de la música en l'Educació Primària
 • Breu guia d'intervenció i ajuda per a pares i mares amb un fill/a amb la síndrome de Down, a partir de necessitats i experiències viscudes per altres famílies.
 • Estudi comparatiu de la intervenció en l'àmbit del llenguatge a partir dels contes en infants amb discapacitat intel·lectual.
 • Ensenyaça i aprenentatge de les Ciències Naturals de lo general a lo específic mitjançant Mapes Conceptuals
 • L’Educació Física com eina d’Inclusió Social.
 • Com podem treballar la consciència fonològica amb els infants?
 • La glosa a l'Educació Primària: un recurs per a millorar les habilitats comunicatives
 • Robots sociales y autismo. Propuesta de intervención en el contexto educativo.
 • Estrategias educativas en centros ordinarios en niños sordos con implante coclear
 • Reconeixement i tractament de les emocions a través de la música del cinema en l'Educació Primària
 • Dificultats relacionades amb les matemàtiques. Com treballar la discalcúlia
 • Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’àmbit de l’Educació Física: el repte del segle XXI
 • El juego motriz como medio de aprendizaje en la escuela
 • Propuestas de mejora para el alumno con Síndrome de Asperger en el área de Educación Física.
 • Cómo tratar el tema de la muerte en Educación Primaria a partir de dinámicas y recursos
 • Comparació de dos Projectes Lingüístics de Centre i projecte de millora (Projecte Lingüístic Propi)
 • Activitats per a l'expressió oral i la millora en la comunicació en Educació Primària
 • La utilització de les titelles com a recurs pel desenvolupament de l'anglès oral
 • Diversitat a l’escola i escoles diverses: tres exemples diferents del tractament de la inclusió
 • ¿Atienden correctamente las escuelas al alumnado con dificultades de aprendizaje de la lectoescritura?
 • Dins la ment del mestre: una revisió bibliogràfica sobre l'Efecte Pigmalió a les aules, des dels anys seixanta fins a l'actualitat.
 • Tractament de la postura d'assegut mitjaçant la utilització del fitball en alumnes d'educació primària.
 • La educación emocional en Educación Primaria: de la teoría a la práctica
 • Els jocs populars i tradicionals de les Illes Balears: una eina matemàtica
 • Millora del rendiment acadèmic a través de l’Educació Física.
 • La societat montuïrera, població multicultural: relacions culturals
 • Diversitat i llengua catalana a les aules de Primària de les Illes Balears
 • El hábito lector en alumnos de Educación Primaria.
 • Els contes: un recurs per l'aprenentatge de les matemàtiques
 • La vulnerabilitat dels infants davant les TIC: El Ciberbullying
 • La música com a element d'intervenció en les dislàlies i en el retard lleu del llenguatge a l'escola primària
 • Condició física i hàbits saludables a alumnes de tercer cicle de Pimària
 • Aprenem matemàtiques amb material estructurat.
 • La rondalla com a recurs didàctic per a treballar la competència lingüística dins l'aula de Primària
 • Proposta didàctica dels components del llenguatge a través dels jocs lingüístics. Estudi de cas.
 • La literatura inglesa aplicada en educación primaria
 • Proyecto de enseñanza y aprendizaje sobre la materia y sus propiedades en Educación Primaria
 • Pollença de llegenda
 • L'educació a Manacor i les Franciscanes Filles de la Misericòrdia
 • Dificultats lectores en el trastorn per dèficit d’atenció
 • Las asignaturas de lengua inglesa en el currículum de Educación Primaria de las Islas Baleares y de Inglaterra
 • La inteligencia emocional en el aula de primaria. Aportaciones...
 • Multiculturalidad: Enseñanza de una segunda lengua.
 • Matemàtiques per a tots. Noves metodologies i recursos.
 • La musicoteràpia a l'àrea emocional en l'educació primària: Una aproximació a la visió del mestre de música
 • Motivació a la lectura. Com gaudir de la lectura a la infància
 • Una ullada a les altes capacitats
 • Juegos de dramatización y expresión oral como método lúdico de enseñanza de lengua inglesa en primaria
 • Dibujos animados y transmisión de valores. El caso de un centro escolar de Palma.
 • Mantenir els alumnes motivats: un conte dinàmic amb finals alternatius
 • Proposta de millora de la comunicació entre escola i família al CEIP Pintor Joan Miró a través del bloc
 • La Educación Intercultural en las escuelas de Mallorca
 • Comparació dels sistemes de formació docent. Els casos d’Alemanya, Finlàndia, França, Països Baixos i Espanya.
 • Tècniques de relaxació a la darrera etapa de primària.
 • Els pares opinen sobre l’educació dels alumnes NEE i DEA a les escoles
 • Comparació de la consciència fonològica en nens i nenes de 5 anys del CEIP Binissalem
 • Grups d’Ajuda Psicomotriu com a eina per afavorir la inclusió
 • Treball comparatiu dels sitemes educatius espanyol i polonès en l'etpa primària
 • La família i la seva implicació en el desenvolupament del llenguatge
 • Banc de recursos per al foment de la creativitat musical a l’escola primària
 • Wave After Wave. Propuesta Educativa Relacionando el Surf con el Ser Humano y las Ciencias de la Tierra
 • L'estratègia dels mapes mentals a l'assignatura de Ciències Socials
 • Recursos tecnológicos para la gestión y organización de centros escolares: el Gestib, una herramienta por descubrir.
 • Avaluació de la comprensió lectora a sisè curs d'educació Primària
 • Repercusión de la actividad física en el proceso cognitivo del niño
 • L'abac com a material de suport per aprendre matemàtiques
 • Coordinació i emoció en l'aprenentatge
 • La feina dels mestres d’audició i llenguatge a
 • Trabajar los valores: propuestas y actividades didácticas de aprovechamiento de la literatura infantil
 • Treball de les rondaies mallorquines dins l'àrea de ciències naturals
 • Learning by going
 • La relació entre el joc i el procés d'Ensenyança -Aprenentatge
 • La realitat educativa de les escoles públiques de Calvià des d’una perspectiva inclusiva
 • El sexisme a la societat i a l’esport i la seva influència a l’àrea d’educació física
 • Sortides didàctiques al litoral de Mallorca: Conèixer el sistema platja-duna.
 • Disseny i espais escolar: les escoles de Guilles Forteza a l'actualitat
 • El trabajo de la inteligencia kinestésica de manera transversal para la formación de personas motrizmente inteligente en una educación globalizada
 • Treball per projectes a l'educació primària. La ràdio escolar
 • L'ensenyament de la llengua catalana a l'alumnat nouvingut
 • El material estructural com a eina didàctica.
 • La professió de moda: nens YouTubers
 • Elaboració de materials manipulatius matemàtics dins l'aula
 • Atención al alumnado en fase de duelo
 • L'evolució de la inclusió d'alumnes amb necessitat educatives dins les aules ordinàries.
 • Rellevància de l'Educació Artística dins els sistemes educatius Europeus
 • Inventari i anàlisi dels articles publicats al BILE sobre educació física del 1920 al 1936
 • Ús i qualitat de la llengua catalana a un àmbit microsocial: l'alumnat de centres d'Educació Primària
 • Aproximació a l'escola privada de la Postguerra a través de les memòries de pràctiques del magisteri de les Illes Balears
 • Disàtria: Orientació en el context familiar
 • Aplicacions didàctiques de les rondalles, mites i llegendes del terme d'Artà i els seus itineraris literaris
 • La presència del Projecte Filosofia 3/18 a Balears entre 1987 i 2016
 • Els Trastorns Generalitzats del Desenvolupament. Recursos didàctics per a la seva intervenció. Estudi d'un cas.
 • Enfocament CLIL al context d'escola pública de les Illes Balears: des de les bases teòriques a l'aplicació pràctica.
 • La musicoteràpia aplicada als infants amb Síndrome de Down
 • Altas capacidades intelectuales. Respuesta educativa en diferentes centros de Palma
 • L’educació inclusiva i l’aprenentatge cooperatiu: dos elements clau i interconnectats per a l’educació del segle XXI.
 • Les emocions en la comunicació oral de la llengua anglesa
 • L'evolució de l'educació especial dins el marc legislatiu espanyol.
 • Estudi de l'ensenyança de l'escriptura a les escolas i la seva influencia en la disgrafia
 • Revisión de las pautas de actuación del Síndrome X frágil en el ámbito escolar mediante testimonios de individuos y familiares
 • El sexisme en els llibres de text
 • Anàlisis dels avantatges de la utilització de material manipulable a les aules d'educació primària
 • Musica't: desconnexió i connexió musical
 • Programa d'intervenció per a millorar el nivell de Competència Lingüística a quatre infants amb dificultats de llenguatge. Estudi de casos.
 • Els materials manipulatius: propostes didàctiques per a treballar a l'aula
 • Les pràctiques d'èxit de la Comunitat d'Aprenentatge d'un centre de Mallorca
 • El joc aplicat a les matemàtiques.
 • L'EDUCACIÓ FÍSICA EN EL MEDI AMBIENT A TRAVÉS DE LA SALUT
 • Motivació i educació per a combatre el sedentarisme infantil: diferents propostes d’intervenció.
 • Propuesta de ApS como método de continuidad al carácter del CEIP Pintor Joan Miró
 • Estudi de la Geografia de la Percepció a l'aula del centre Bartomeu Ordines de Consell
 • Entorn familiar d'infants amb necessitats educatives especials.
 • Uso personal del móvil por niños de 9 a 13 años.
 • Vivim la Música: un recull de propostes per al coneixement, creació i pràctica d'instruments musicals a l'aula
 • Un enfocament comunicatiu per a l'adquisició de la llengua anglesa en i'educació primària
 • Jornades Culturals
 • L'educació dins l'aula hospitalària de Son Espasses
 • L'atenció lingüística a l'alumnat no catalanoparlant a l'escola
 • Diferencias en el tratamiento y en la
 • L'educació emocional a partir de la literatura infantil
 • Les visites escolars. Descobrint la nostra Serra.
 • Diseño cuasi-experimental con el recurso didáctico "¿Qué contamos hoy?"
 • Autoconcepto e inteligencia emocional: análisis comparativo.
 • La consciència fonològica: concepte, avaluació i proposta didàctica d'intervenció.
 • Rompent barreres: infants amb paràlisi cerebral a les escoles ordinàries.
 • Estratègies per a la millora de l’expressió oral anglesa en el 3r cicle d’educació primària i proposta d’activitats
 • Enseñanza de lengua española a alumnado inmigrante: ¿Cuál es la metododología adecuada?
 • La metodologia didactica a l'àrea de llengua catalana
 • Mi visión de la educación
 • Proposta didàctica per a treballar a partir de les Rondalles Mallorquines
 • Animació a la lectura i àlbums il·lustrats
 • El ioga, tot una aventura per infants!
 • Análisis y valoración de los Proyectos Lectores en dos centros de EP
 • Anàlisi temàtica de les cançons i rondalles mallorquines
 • Una alternativa inclusiva al llibre de text. El treball per projectes cooperatius
 • Investigació sobre el paisatge i la seva importància a l'educació primària
 • Recursos didácticos y educativos para trabajar los cuentos tradicionales en Educación Primaria
 • La educación intercultural en las ciencias sociales
 • Escolaritzacio i inclusió social dels nens diagnosticats amb TEA a allorca
 • Biblioteques escolars a Mallorca
 • El trabajo cooperativo como metodología para el aprendizaje de la Lengua Española
 • Els àlbums il·lustrats i els valors: de la mà per ajudar a créixer als nens
 • ¿Por qué nuestros alumnos no hablan bien inglés? Formación y creencias del profesorado.
 • Foreign languages teaching methods and cooperative learning in a primary school
 • Foment de la creativitat dins les aules: mitjançant tècniques pictòriques, suports i eines provinents de l'entorn natural
 • Juguem amb la música i els seus colors
 • Unidad Didáctica: el sustantivo y el adjetivo.
 • La perspectiva de la discapacidad auditiva en dos contextos educativos marcados por la diferencia
 • Disseny i desenvolupament d’un Bloc educatiu en matèria de Llengua Anglesa al CEIP Miquel Duran i Saurina.
 • La influencia del entorno familiar y sociocultural en la motivación hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras
 • Juegos didácticos en las matemáticas
 • Les rondalles del gegant beneit a l'escola
 • El Sistema Pictogràfic de Comunicació (SPC) i altres sistemes de comunicació
 • La naturalesa de la poesia o la poesia de la naturalesa en les aules de Primària
 • La diabetes en el ámbito educativo y escolar
 • Els anuncis publicitaris com a eina d'aprenentatge de la música a l'Educació Primària
 • Enfocament alternatiu de l'EF a través del joc cooperatiu: coneixement de l'autopercepcció de l'alumnat i promoció de valors en igualtat, solidaritat i no exclusió
 • Joc i matemàtiques a l’Educació Primària: anàlisi d’una experiència pràctica
 • L'ensenyament de la llengua anglesa a través d'un mètode multisensorial
 • Anàlisi dels nivells d'activitat física dels alumnes mallorquins
 • Uso y riesgo de las TIC en la etapa educativa obligatoria
 • Cálculo mental en Primaria. Propuestas didácticas
 • Estudi del procés d’escolarització de n’Aroa a l’etapa d’Educació Primària
 • Resolució de conflictes a través del joc cooperatiu a l'area d'educació física
 • L'aprenentatge de l'anglès a partir d'històries
 • Intel·ligència emocional, habilitat essencial per la vida
 • L'escolarització i la concepció de l'étnia gitana sobre l'educació
 • L'ús del joc a l'assignatura d'anglès d'educació primària
 • Intervenció lingüística a partir de l'expressió socioemocional.
 • Evolució de l’Educació Física dels anys 60 fins l’actualitat.
 • Desarrollo de la comunicación oral en lengua inglesa: El juego dramático y la música como recurso
 • L'educació escolar a les aules hospitalàries i a la llar
 • L'hàbit lector en llengua catalana
 • Matemàtiques a la piscina
 • Fem la Geometria més dinàmica. Cálcul d'àrees i perímetres a l'Educació primària.
 • Barreras arquitectónicas en los centros educativos
 • El Buyllyng a les escoles
 • El trato a la comprensión de textos escritos en lengua castellana en Educación Primaria teniendo en cuenta que dicha lengua a veces es L1 y otras LE del alumnado
 • The Thinking outloud project
 • Fomentar el reciclatge des de l’educació primària. Maria Torres
 • Estudi del desenvolupament d'un projecte d'educació emocional i proposta de treball
 • La pizarra digital interactiva en la educación primaria. Análisis de las formas de aplicación didácticas.
 • Creació de recursos didàctics per atendre el retard del llenguatge d'un infant amb la Síndrome de Down
 • Intervenció escolar per a l'augment del nivell d'activitat física per a nins de 10-11 anys
 • Importància i transversalitat de la música en l’adquisició de les competències bàsiques a l’Ed. Primària.
 • Treballar l'anglès a Eucació Primària a través de recursos motivadors, rutines i mecanismes lúdics
 • PERÍODES ACTIUS ENTRE CLASSES
 • Estudi sobre la inclusió als centres de Mallorca en la tasca d’Audició i Llenguatge
 • Els contes com a eina per a l'estimulació del llenguatge.
 • Musicoteràpia i Educació Especial. Tractament dels sentiments a través de la música.
 • Material per treballar amb infants amb dislexia.
 • L'estimulació del llenguatge a partir dels jocs lingüístics orals.
 • L'art per a crear històries: el llibre il·lustrat dels infants
 • Estudi de la situació de l’Educació Estadística a l’Etapa de Primària
 • On Stage. Refuerzo de la autoestima en niños de primaria a través de la expresión corporal
 • LA MÚSICA COM A EINA SOCIALITZADORA I D’EVOLUCIÓ PERSONAL EN L’ALUMNAT AMB DISCAPACITATS
 • L'activitat física dels infants durant l'horari extraescolar
 • L'educació compensatoria com una solució al frcàs escolar
 • El tractament del català durant l'època del franquisme en l'educació
 • LA CONTRADANSA A MALLORCA, ENTRE LA TRADICIÓ I LA MODERNITAT. PROJECTE DE RECERCA I RECUPERACIÓ.
 • Treball d'investigació sobre els mapes mentals a Geografia a l'Educació Primària
 • L'educació musical i la interdisciplinarietat que aquesta ens ofereix
 • La mediació en l'Educació Primària: recurs alternatiu a la solució de conflictes
 • L’educació durant el franquisme al poble de Llucmajor
 • Com adquirir la competència matemàtica mitjançant l’Educació Física?
 • Programació de consciència fonològica per alumnes de 3r curs d’educació infantil.
 • La comunicación oral en lengua inglesa en las aulas de Baleares: propuesta metodológica para Tercer Ciclo de Educación Primaria
 • L'hort escolar
 • Còm afecta la Síndrome X fràgil al llenguatge
 • El retard de la parla vinculat a la manca d'estimulació
 • CrossFit com a mitjà per treballar la força a Educació Primària
 • La animación lectora y las TIC
 • Estudi sobre els coneixements previs que té l'alumnat dels estudis de grau de Primària sobre el concepte de paisatge
 • IMPORTÀNCIA DE L’ESTIMULACIÓ MUSICAL EN EL DESENVOLUPAMENT DELS INFANTS EN EDATS PRIMERENQUES
 • Enseñanza de la lengua española como segunda lengua en niños chinos. Dos casos
 • La enseñanza de la programación informática en Educación Primaria: situación actual, análisis y presentación de experiencias de aula en España.
 • Percepció i comprensió del paisatge
 • La música com a joc
 • Guia d'Educació Emocional per a primer de primària.
 • Las Prácticas Restaurativas
 • L’activitat física extraescolar en relació amb l’entorn ambiental i familiar
 • Joc i llengua. Immersió lingüística en el pati.
 • El text lliure de Freinet a Mallorca
 • Els menjadors escolars. Una proposta per al seu abaratiment econòmic
 • Aprenentatge de la lectoescriptura. Experiències de l'escola Es Porxo (Deià) amb tècniques del mètode natural de C. Freinet
 • Prevenció dels trastorns vocals des de l’escola. Un treball multidisciplinari i interdisciplinari.
 • New method for teaching a foregin Language adapted to visually impaired children
 • La escuela democrática como un modelo de escuela para todos: un estudio de caso
 • La inclusió educativa dels alumnes amb discapacitat auditiva i la funció d'ASPAS en aquest àmbit
 • Els valors en l'esport competitiu en els nins i nines de 6 a 12 anys.
 • La consciència fonològica a 1r cicle d'educació primària. Un estudi de cas.
 • Metodologia d'ensenyança de la música a alumnat amb deficiència visual a l'aula
 • ¿Por qué enseñar la lectoescritura desde un método constructivista?
 • Pensar amb el cor. Educació emocional mitjançant el conte
 • Una arquitectura escolar para la Pedagogía Contemporánea
 • Beneficis del Visual Thinking a l’Ed. Primària
 • Pedagogía Waldorf y Método Montessori: Comparación y análisis de sus metodologías
 • Barreres a l'educació inclusiva dels alumnes amb discapacitat intel·lectual
 • Itineraris didàctics pel municipi de Pollença: Puig de Maria i Cala Bóquer. Activitats pròpies per tercer d'educació primària
 • Actividades interactivas para la consolidación del uso del pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto del modo indicativo simple en alumnos extranjeros de 6º de Educación Primaria
 • Propuesta de desarrollo de la competencia comunicativa oral en el tercer ciclo de Educación Primaria.
 • Anàlisi i proposta educativa per una Paràlisi Cerebral lleu
 • L'ensenyament del català a alumnes nouvinguts de parla anglesa
 • Càlcul mental a Educació Primària. Per què treballar-ho? Possibles propostes
 • La relaxació i els seus beneficis al context de l’educació primària
 • La bicicleta com a mitjà de transport al CEIP Son Oliva
 • Les xarxes socials. Comunitats virtuals dins l’escola
 • Com treballar la cartografia a l'escola primària a partir d'excursions
 • El paper del mestre d'audició i llenguatge a l'escola inclusiva
 • Aproximació a la inclusió educativa des d'un cas pràctic
 • La música com a eina per millorar la Competència Lingüística dels alumnes amb Trastorn Específic de Llenguatge
 • Inclusión digital: TIC y personas con discapacidad motriz.
 • Aprendizaje por investigación y las Ciencias Sociales
 • Recursos i Activitats per quan plou a l’Educació Física
 • Metodologia de l'ensenyament de l'anglès a Alemanya
 • La evolución de la enseñanza de la Historia en Educación Primaria. Nuevas tendencias y posibles propuestas para aplicar en el aula.
 • Les intel·ligències múltiples. Recull d'estratègies per a treballar les intel·ligències múltiples
 • L'aprenentatge cooperatiu: una alternativa inclusiva pels alumnes amb TEA
 • Creació d’un material didàctic a partir d’un cas real dintre del context d’Educació Primària
 • La composició dins l'aula de música
 • L’ensenyament dels ritmes i les notes d’una forma lúdica abraçant els diferents estils d’aprenentatge
 • Els mapes mentals, un bon recurs per al nostre cervell
 • Els patrons a l’Educació Primària: estudi i proposta didàctica
 • Nutrició, alimentació equilibrada i hàbits saludables en l’Educació Primària
 • La inclusió dels alumnes amb síndrome d'Asperger als centre ordinaris de Mallorca.
 • Superficie y volumen
 • El cine como autorretrato pictórico en la educación primaria
 • Propuesta de Adaptaciones Curriculares Individualizadas no significativas en un alumno con necesidades específicas de refuerzo educativo
 • La discapacitat motriu i l’Educació Física: anàlisi d’una realitat a l’Educació Primària i propostes de millora
 • Els aspectes motivacionals en l'àmbit docent a l'educació primària.
 • La comprensión lectora en el aula
 • Participació de les famílies a l'escola
 • La calculadora a l'Educació Primària
 • Educació emocional a primària: programa d'educació emocional en contexts desfavorits.
 • MARIPOSARIUM. Una aventura en la Selva.
 • Investigació sobre l’Educació Física Inclusiva: proposta per a la millora de la participació de l’alumnat amb Trastorn d’Espectre Autista.
 • Comprensions lectores i tipologies textuals
 • Tutoria entre iguals: De tots podem aprendre i a tots podem ensenyar
 • Aprendre a través de la parla
 • Les funcions del llenguatge
 • Accesibilidad a las TIC: dificultades motóricas
 • El patinatge com a eina per educar l’equilibri
 • El plaer d’aprendre en moviment
 • Los Entornos Personales de Aprendizaje en la Educación Primaria
 • Creación de estímulos: la performance audiovisual. Propuesta de material didáctico para la expresión artística
 • Activitat física vs. Rendiment acadèmic
 • Els llibres per a infants i els temes tabú
 • Programa inclusiu d'estimulació lingüística per a infants de 5 anys.
 • L'elecció del tipus de jornada escolar a Primària i la seva possible relació amb el rendiment
 • Las TIC en la comunicación familia y escuela
 • La dansa a l’àrea d’Educació Física com element integrador
 • Transició de sisè de primària a primer d’ESO
 • Les dificultats d'Aprenentatge en el context d'un Centre d'Educació Especial de Matemàtiques
 • Recursos digitals didàctics per Música a l'Educació Primària
 • L'Educació emocional i els seus components des d'una perspectiva psicològica.
 • La setmana de les Ciències
 • El cine com a recurs didàctic dels diferents aspectes socials
 • El clima del centre escolar com a motor de l'eficàcia escolar
 • El mutisme selectiu a les aules de Primària Pautes per agents educatius
 • Resolució de problemes matemàtics
 • Ruta literària de les rondalles mallorquines en el terme municipal de Manacor
 • Mutisme selectiu: proposta de prevenció primerenca
 • Estudi sobre els usos del blog d’aula a les escoles d’educació primària de la comarca des Raiguer
 • "Projectes de Treball i L'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera"
 • DEA: Una font d'enrouement a les aules; estils d'aprenentatge per a tots.
 • La influència de l’ esmorzar en el rendiment escolar
 • Importància i valoració de l'Educació Física en el procés educactiu
 • El Aprendizaje Cooperativo como metodología Inclusiva
 • PROPOSTA PER A INCENTIVAR LA MOTIVACIÓ A LES CLASSES D’EDUCACIÓ FÍSICA
 • Esport a les escoles, activitats extraescolars
 • L’escola a casa i les TIC
 • Per què i com passar de llegir per obligació a llegir per motivació
 • Disponibilidad léxica
 • Influència d'estímuls positius a activitats físic esportives en quant a les emocions.
 • La Educación Física en la Institución Libre de Enseñanza (1876-1920)
 • El TDA-H i el seu dia a dia
 • Centres Ecoambientals de les Balears
 • Adaptació a l'Educació Primària de la teoria de Betty Edwards
 • Metodologia para el tratamiento de la historia
 • Tractament del retard del llenguatge i estudi de dos nins amb TEL
 • Pati Actiu
 • La participación delas familias en los centros escolares y su repercusiónen el rendimiento de los alumnos
 • El text i la imatge a l'Escola Primària: sobre la interdisciplinarietat de l'Educació Artística
 • Análisis de recursos TIC de matemáticas para Educación Primaria
 • Ortografia visual
 • La influència de l'alimentació en el rendiment acadèmic escolar.
 • Applets i materials manipulatius com a objecte d’aprenentatge de matemàtiques. Bloc de nombres i operacions
 • Alimentación y Actividad Física en el 5º curso de Primaria.
 • Intervención para el aumento del nivel de actividad física en el contexto escolar
 • Proposta d’intervenció sobre els hàbits alimentaris per a alumnes entre 8 i 11 anys en el context escolar.
 • Vaciado de los Boletines de la Asociación Crecer Sin Escuela (1997-2005)
 • Escola específica per a nins amb deficiència auditiva? Avantatges i inconvenients al Marroc.
 • El model de suport educatiu dins l'escola inclusiva
 • Treball de camp sobre l'educació inclusiva i el model de suport inclusiu
 • L’educació musical a alumnes amb dificultats auditives
 • Anàlisi de les Webquests com a recurs didàctic per a l’àrea d’Educació Física a l’Educació Primària.
 • Relació entre la percepció espacial i els seus efectes sobre l'escriptura
 • El glosat, de la plaça a la classe
 • Les emocions a l'etapa d'educació primària: una proposta educativa a partir d'un recurs telemàtic
 • PERCEPCIONS D'ESCOLARS I DOCENTS DE L'APLICACIÓ TIL
 • La fonoteca com a eina d’intercanvi d’emocions i experiències: una proposta didàctica per a l’audició musical a l’escola Primària
 • PROCESO DE E-A DE LECTOESCRITURA CON ALUMNOS DE NEE
 • Relació entre la qualitat de vida i l’activitat física en els escolars de sisè de Primària del Col·legi Sant Alfons.
 • Protocol de detecció i avaluació de dificultats d'aprenentatge i de necessitats educatives especials
 • APROXIMACIÓ A L’ÚS TERAPÈUTIC DE LA MÚSICA A EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • Resolución de Conflictos dentro del aula
 • Plan de mejora destinado al alumnado de incorporación tardía
 • El suport d'Audició i Llenguatge a l'Educació Inclusiva
 • Programa d'intervenció en l'entrenament de les habilitats socials.
 • Les característiques de la comunicació en alumnes amb TEA, Síndrome de Down i TEL, i la seva inclusió dins l’aula ordinària.
 • Beneficis de l’exercici físic en els alumnes amb Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDAH)
 • L'afàsia i l'escola inclusiva
 • Promoció de les activitats fisicoesportives com a mitjà de salut
 • Importància de la música i situació actual a les Illes Balears
 • L’alimentació infatil i el poder de les famílies i les escoles
 • Intervenció familiar en el llenguatge i la comunicació de l’alumnat
 • Síndrome de Asperger i la Teoria de la Ment
 • Literatura infantil: La lectura significativa en las aulas
 • Aprenem català amb les Rondalles Mallorquines en còmic
 • Educación inclusiva: pasado, presente y futuro
 • La multiplicación: Metodología actual de enseñanza en el municipio de Calviá.
 • La correlació entre l'autoestima i el rendiment acadèmic.
 • Les arts decoratives a l'Educació Primària: ceràmica i tèxtils
 • Es Carnatge: Itinerari geogràfic per a Primària
 • Estimulación de la expresión oral en alumnos de tercer ciclo en Educación Primària.
 • Sortida escolar de Cúber a Biniaraix
 • Música i cohesió social
 • La realidad en el CEIP Pintor Joan Miró, una comunidad de aprendizaje
 • El Sistema Solar, la vida i protecció del planeta Terra.
 • Protocol de cessió de material esportiu del Consell de Mallorca per a la utilització a les escoles: prova pilot.
 • Estudi sobre el sedentarisme a l’etapa d’Educació Primària i la seva possible relació amb l’ús abusiu de les noves tecnologies.
 • L'orquestra extra-escolar
 • El uso del diccionario en la educación primaria
 • Els deures escolars
 • ¿Ayuda la lectura a mejorar el vocabulario?: Trabajo de investigación acerca de los beneficios del hábito lector en el desarrollo del léxico personal.
 • El Trivial Musical: una proposta innovadora per a l’ensenyament integral de la música a l’educació primària
 • Introducció al treball amb emocions i col·laboració a l'Educació Primaria.
 • Disseny de demostracions químiques apropiades per alumnes d'educació secundària
 • Una proposta de transversalitat musical dins l’aula d’Educació Primària
 • Sistemes educatius del mòn: spanya, Suecia i Marroc.
 • Todos con Efetah
 • Escola rural de Ca’n Estela, una escola per tots.
 • “Las aplicaciones didácticas de los mapas mentales en el ámbito educativo”.
 • L'evolució del dibuix a l'educació primària
 • La comunicació no verbal a l'aula.
 • Comparativa de les lleis educatives d'Espanya i Irlanda
 • Projecte de detecció i intervenció: bullying i cyberbullying
 • Aproximació actual a la didactica de la historia
 • Proposta per a l'estimulació a la lectura a Educació Primària
 • Anàlisi comparatiu dels sistemes educatius de Espanya, Finlàndia, Corea del Sud i Xile
 • Banc de recursos didàctics per a l’Educació Musical a Primària
 • EL APRENDIZAJE COOPERATIVO APLICADO A LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA LENGUA INGLESA
 • Implementació d'un Sistema Augmentatiu de Comunicació a un infant amb Síndrome de Down
 • Sensibilització envers la discapacitat des de l'escola. Programa d'interveció a Educació Primària
 • Aprenentatge a través de la modelització de la nutrició humana com un cas de biologia en context: l’exercici físic.
 • La llibertat expressiva a les aules: una aproximació a Arno Stern des de l'Escola Primària
 • L'alumnat sord i les seves dificultats en Mate
 • Promoció de millora dels hàbits alimentaris dels alumnes de tercer cicle de l’Escola Nova de Porreres
 • L’ensenyament musical a l’Educació Primària a través de les TIC: recull de recursos per al professorat del primer cicle
 • Evolució del consum de la música als darrers segles
 • L'aprenentatge cooperatiu i les necessitats específiques de suport educatiu
 • Mundos digitales. La incorporación de los videojuegos como herramientas educativas.
 • El paper del mestre d’Audició i Llenguatge
 • Els projectes de treball: una opció metodològica "efectiva"?
 • La teoría de la mente en los niños autistas: propuesta de intervención
 • Les costes de Son Serra de Marina i de la Platja de Palma com a itineraris didàctics
 • Tractament de la cultura i la història de les Illes balears a primaria
 • El treball cooperatiu: eina per l’increment i millora de la pràctica d’activitat física saludable a l’Alqueria Blanca
 • La influencia de los métodos de enseñaza en la producción de textos argumentativos
 • Un recull d'activitats per treballar la importància que té la consciència fonològica en relació a la lectura i a l'escriptura
 • Projecte de reforç educatiu per a menors escolaritzats en risc social a primària
 • Els efectes de la música en alumnes amb TDAH
 • John Dewey i la seva vigència en la legislació educativa actual
 • Gamificació a l'aula amb Practicamat
 • ESTUDI DE L'ÚS I CRITERIS DE SELECCIÓ DE LITERATURA INFANTIL EN L'ÀREA DE LLENGUA ANGLESA A LES ESCOLES PÚBLIQUES DE LES ILLES BALEARS
 • La consciència fonològica: primordial i determinant en el procés d'ensenyament-aprenentatge dels infants
 • TrastornoS del Espectro Autista. Importancia de la educación y análisis de vídeos documentales de diferentes modalidades educativas con alumnos con TEA.
 • Aprender jugando
 • L’ús normalitzat de materials didàctics a l’àrea de matemàtiques a l’Educació Primària
 • onociendo nuestro entorno
 • Matemàtiques i Filosofia 3/18
 • Escoltant les emocions. Anàlisi de tres programes d'Educació Emocional per a l'Etapa de Primaria.
 • Aprenentatge de la Llengua Catalana a partir de les rondalles
 • Projecte: La cultura popular és màgia. Aprenem català amb les rondalles.
 • L'obesitat a l'escola. Beneficis de l'activitat física per a la salut.
 • Conflictivitat a les sessions d’Educació Física
 • Higiene postural dins l’aula.
 • Promoure una vida saludable. Sobrepès i sedentarisme infantil.
 • Com es treballa la competència digital en un centre educatiu
 • Mètodes per a la captació i emmagatzemament d’aigua a Mallorca i la seva aplicació a l’aula d’Educació Primària
 • Disfonia al col·lectiu docent
 • Alumnos repetidores en la Educación Primaria
 • El libro de texto: lugar y cabida actuales en clase de Matemáticas
 • Disfonia, una malaltia dels docents en l'Educació Primària
 • La integración interdisciplinaria del área de matemáticas: un nuevo enfoque metodológico
 • Anàlisi, creació i implementació de materials dins l’aula d’educació primària.
 • Estrategias de lectura en el sistema educativo de los Estados Unidos
 • Diferències del nivell de lectoescriptura a partir dels mètodes inicials utilitzats
 • La promoción de los valores en Educación Primaria a través de cuentos infantiles
 • Anàlisi i proposta de millora d'un centre basat en l'eina IAQV
 • LA COMPRENSIÓN LECTORA EN MATEMÁTCIAS
 • Projecte FUSIOARTÍS-TIC: Innovació alCEIP Miquel Duran i Saurina.
 • Els beneficis i sa transversalitat de la música en l'aprenentatge
 • Aplicació del programa Cooperar per Aprendre/Aprendre a cooperar a diferents centres escolars
 • Com ensenyar als alumnes amb dificultats d'aprenentatge en matemàtiques: una metodologia inclusiva i beneficiosa per a tots els alumnes de l'aula
 • Disseny i organització d’un esdeveniment esportiu destinat a la millora d’activitat física del CEIP Ses Quarterades de Calvià
 • Els equips directius i els factors que intervenen en la seva tasca
 • Los cuentos infantiles: un recurso para el aprendizaje de la lengua inglesa en educación primaria
 • Implantación de un Blog de Aula en el CC Escolapias
 • La nostra història
 • Com treballar amb l’alumnat sord dins l’aula
 • Projecte Col·laboratiu Innovador: CIUTATS AMIGUES
 • Educació Musical: Programació didàctica de primer cicle
 • Importància de la música a l'educació primària
 • Les tecnologies de la informació i la comunicació a l'educació primària per a l'ensenyament de la llengua anglesa
 • PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL D’EDUCACIÓ FÍSICA
 • Concienciació de la comunitat educativa del CEIP Cas Capiscol sobre laproblemàtica de l'obesitat infantil dins la societat.
 • La importància de la motivació i la condició física per la salut al'àrea d'educació física.
 • Diferències dels hàbits d'activitat física i salut entre els alumnes detercer cicle de primària d'una escola pública i una escola concertadadins un mateix entorn socioeconòmic.
 • Programació Anual, àrea d'educació artísticamúsica
 • Cançons populars i les seves aplicacions didàctiques
 • La dansa popular a l'Educació Primària
 • La interdisciplinarietat de la música en l'EducacióPrimària
 • LA INCLUSIÓ I LA SENSIBILITZACIÓ A L’ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA, UNA ÀREAPER A TOTS.
 • Proposta d'un programa per a la reducció del sobrepès dels alumnes detercer cicle d'Educació Primària del CEIP Joan Veny i Clar de Campos
 • Comparativa entre el model educatiu finlandès i l'espanyol
 • Deprivació sociocultural
 • La dislèxia: a l'aula i a casa
 • LENGUA ORAL: PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 6º CURSO ED.PRIMARIA
 • Los códigos sociolingüísticos
 • El Tractament de la Mont en el Contex Escolar
 • Anàlisi sobre el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH)
 • Millorem els nostres hàbits saludables.
 • Billying: El Acoso Escolar
 • La Educación primaria en Escocia
 • Comparació del hàbits de pràctica d'activitat física en alumnes detercer cicle de primària de Tanger i Palma
 • Inclusió i formació inicial: El perfil del docent inclusiu
 • Comparació d’hàbits saludables en diferents centres escolars en eltercer cicle d’educació primària.
 • Programa d’educació en valors a partir de la lectura, a alumnes de segon curs d’Educació Primària.
 • L'evolució de la història de la música a través del teatre: una proposta interdisciplinar a l'escola infantil i primària
 • La cartografia a l'escola. Sis propostes didàctiques
 • ESCOLES PROMOTORES DE SALUT
 • L'ensenyament de l'habilitat de Speakimg dins les aules de Primària
 • L'ensenyament de la Història en el trecer cicle de primària. Estudi comparatiu de tres models educatius
 • Programació General Anual d’Educació Física
 • Els deures actius: una fórmula per incrementar els aprenentatges del'àrea d'Educació Física a primària
 • AFECTES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT SOBRE ELS RESULTATS ACADÈMICSD’ALUMNES EN EDAT ESCOLAR.
 • PROJECTE EDUCATIU PER A LA PROMOCIO DE LA SALUT
 • Diversitat i educació inclusiva a l'educació primària
 • La Lectura en l’Educació Primària: recull de propostes per a treballar-la
 • Influència dels estudis musicals en els rendimentsacadèmics a l'Educació de Primària
 • Investigació sobre el mal d'esquena no específic en alumnes de tercercicle de primària del centre rei Jaume III (Llucmajor)