Degree in Mathematics (2009)

240 credits - Higher Polytechnic School
  This study programme will not be continued; new students will not be admitted. You can refer to the corresponding current study programme. .

Degree data and benchmarks

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
New students 31 28 33 43 19 34 22 42 44
Registered students 31 48 66 85 87 87 76 92 106
Graduates - - - - 3 6 13 11 5

Who directly oversees the quality of the degree programme?

Quality Assurance Commission

Quality Manager
Admin and Services Staff
Student
 • Maria Santos Fernández

The Quality Assurance Committee (CGQ) gathers all of the information regarding the degree programme (survey reports, data, statistics, complaints, suggestions, etc.) and analyses them. You can see the regulations and duties of the Quality Assurance Committee (CGQ).

Higher Polytechnic School Quality Assurance System

End-of-degree project

 • Técnicas de procesamiento de imágenes en el estudio del efecto de sustancias angiogénicas y anti-angiogénicas en imágenes in-vivo de la membrana corioalantoica de embriones de pollo
 • La Teoria de Punt Fix i les seves Aplicacions a la Teoria d'Equilibri
 • Characterization of some families of fuzzy implication functions
 • Raonament i demostració com a procés matemàtic a l'ensenyament secundari: propostes d'actuació
 • Didáctica de la geometría plana en secundaria
 • Convex Variational Methods and Optimization Techniques for Image Processing
 • Una Introducción a las Cadenas de Markov y sus Aplicaciones
 • L'art de sumar: Introducció als algoritmes per calcular sumes de sèries hipergeomètriques
 • Comparació objectiva d'algorismes de segmentació d'imatges
 • El Mètode HyperLASSO i Aplicacions
 • Introducció a la Geometria Tropical
 • Introducción al análisis convexo y los problemas variacionales
 • L'ensenyament i l'aprenentatge de l'estadística i la probabilitat a l'educació secundària: estat actual i proposta d'activitats
 • Normes triangulars i operacions relacionades: teoria i aplicacions
 • Cadenas de Markov y Sistemas Multi-Robot
 • Descubriendo espirales y hélices en el universo
 • Introducció a les tècniques matemàtiques per a la gestió de carteres d'actius financers
 • Predicció dels resultats electorals als Estats Units emprant regressió
 • Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza del análisis en secundaria: Introducción al concepto de optimización
 • Anàlisi de sèries temporals
 • Un acostament a la teoria de dominis i la dualitat de Stone
 • Una introducción a la mecánica celeste
 • Revisión de las librerías criptográficas de curva elíptica actuales
 • Geometria Projectiva
 • Un Curso en Aritmética
 • Introducción a los mercados financieros
 • Una introducció al model input-output de Leontief
 • Representacions lineals de grups finits
 • Una Introducción a la Teoría de Punto Fijo y sus Aplicaciones a la Economía
 • Estimació del relleu en imatges digitals a partir de l'aparellament d'estrutures geomètriques
 • Formulación variacional de problemas de contorno
 • Una introducción a las técnicas matemáticas para la gestión de carteras de bonos
 • Una introducción a la teoría cualitativa de las ecuaciones diferenciales ordinarias con aplicaciones
 • Introducció a la Combinatòria en Filogenètica
 • Comparación objetiva de filtros de reducción de ruido impulsivo en imágenes digitales
 • Introducción al Álgebra Homológica
 • Disseny adaptatiu en el cas d'una distribució de Poisson
 • Una aplicació de l'estudi del color en imatges digitals
 • Una aplicació matemàtica en el cas d'una seqüència d'imatges digitals