Degree in Mathematics (2009)

240 credits - Higher Polytechnic School
  This study programme will not be continued ; new students will not be admitted. You can refer to the corresponding current study programme. .

Degree data and benchmarks

Students

 

Data and description

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
New 43 19 34 22 42 44
SIIU New 41 19 31 20 41 44
Registered 85 87 87 76 92 106
Graduates 0 3 6 13 11 5

New students: these students are starting their studies from the beginning for the first time. They may have recognised credits or not.

New SIIU students: these students are starting their studies from the beginning, registering on a programme for the first time and, in accordance with SIIU criteria, may have fewer than 10 credits (for a Master's) or 30 credits (for an undergraduate programme) recognised. This set of students may also be referred to as the optimum new entry group. 

Registered students: these students have an active registration on a programme for an academic year. This set of students may also be referred to as the total student population.

 • Registration reservations are not included (due to the students awaiting a place at another university or credit recognition)
 • Registration cancellations are not included
 • Students with unpaid debts are not included

Graduates: these students have passed (passed or accredited) all credits required for the degree programme and have, therefore, finished their course regardless of whether they have requested their degree certificate be issued or not.

Entry Cohort

 

Data and description

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Graduation Rate 14% 24% 20% 24% - -
Drop-out Rate - 58% 72% 63% 34% -

Final drop-out rate: the percentage of students from a new entry cohort that, without graduating, have not re-registered on the degree or any other programme, either at this university or at any other insitution in Spain, for two academic years in a row.

Graduation rate (RD 1393/2007) is defined as the percentage of students from an entry cohort that finish their programmes in the theoretical planned timeframe for the curriculum, or within an additional academic year. The reference population is the New Full-time SIIU Student Group.

Graduating Class

 

Data and description

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Graduate Efficiency Rate - 95% 91% 83% 86% 81%

The efficiency rate is defined as the percentage ratio between the total number of credits passed by students throughout the registered programme from which they have graduated, and the total number of credits they effectively registered for. The reference population is the optimum group.

Credits Taken and Passed

 

Data and description

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Degree Success Rate 68% 70% 74% 77% 68% 66%
Performance Rate 58% 53% 57% 64% 56% 59%

Success rate: the percetage ratio between the number of passed credits and the number of credits taken for assessment.

Performance rate: the percentage ratio between the number of credits passed and the number of credits registered for.

Length

 

Data and description

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Average duration - 4.5 4.8 5.5 5.3 5.8

The average length of studies measures the average number of years that students take to graduate. The reference population is the optimum group.

Who directly oversees the quality of the degree programme?

Quality Assurance Commission

Quality Manager
Admin and Services Staff
Student
 • Maria Santos Fernández

The Quality Assurance Committee (CGQ) gathers all of the information regarding the degree programme (survey reports, data, statistics, complaints, suggestions, etc.) and analyses them. You can see the regulations and duties of the Quality Assurance Committee (CGQ).

Higher Polytechnic School Quality Assurance System

End-of-degree project

 • Characterization of some families of fuzzy implication functions
 • Convex Variational Methods and Optimization Techniques for Image Processing
 • Didáctica de la geometría plana en secundaria
 • La Teoria de Punt Fix i les seves Aplicacions a la Teoria d'Equilibri
 • Raonament i demostració com a procés matemàtic a l'ensenyament secundari: propostes d'actuació
 • Técnicas de procesamiento de imágenes en el estudio del efecto de sustancias angiogénicas y anti-angiogénicas en imágenes in-vivo de la membrana corioalantoica de embriones de pollo
 • Cadenas de Markov y Sistemas Multi-Robot
 • Comparació objectiva d'algorismes de segmentació d'imatges
 • El Mètode HyperLASSO i Aplicacions
 • Introducció a la Geometria Tropical
 • Introducción al análisis convexo y los problemas variacionales
 • L'art de sumar: Introducció als algoritmes per calcular sumes de sèries hipergeomètriques
 • L'ensenyament i l'aprenentatge de l'estadística i la probabilitat a l'educació secundària: estat actual i proposta d'activitats
 • Normes triangulars i operacions relacionades: teoria i aplicacions
 • Una Introducción a las Cadenas de Markov y sus Aplicaciones
 • Anàlisi de sèries temporals
 • Descubriendo espirales y hélices en el universo
 • Estimació del relleu en imatges digitals a partir de l'aparellament d'estrutures geomètriques
 • Geometria Projectiva
 • Introducció a les tècniques matemàtiques per a la gestió de carteres d'actius financers
 • Introducción a los mercados financieros
 • Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza del análisis en secundaria: Introducción al concepto de optimización
 • Predicció dels resultats electorals als Estats Units emprant regressió
 • Representacions lineals de grups finits
 • Revisión de las librerías criptográficas de curva elíptica actuales
 • Un acostament a la teoria de dominis i la dualitat de Stone
 • Una introducció al model input-output de Leontief
 • Una introducción a la mecánica celeste
 • Una Introducción a la Teoría de Punto Fijo y sus Aplicaciones a la Economía
 • Un Curso en Aritmética
 • Comparación objetiva de filtros de reducción de ruido impulsivo en imágenes digitales
 • Formulación variacional de problemas de contorno
 • Introducció a la Combinatòria en Filogenètica
 • Introducción al Álgebra Homológica
 • Una introducción a las técnicas matemáticas para la gestión de carteras de bonos
 • Una introducción a la teoría cualitativa de las ecuaciones diferenciales ordinarias con aplicaciones
 • Disseny adaptatiu en el cas d'una distribució de Poisson
 • Una aplicació de l'estudi del color en imatges digitals
 • Una aplicació matemàtica en el cas d'una seqüència d'imatges digitals