Degree in Early Childhood Education (2009 syllabus) Ibiza

240 credits - Faculty of Education
  This study programme will not be continued; new students will not be admitted. You can refer to the corresponding current study programme. .

Degree data and benchmarks

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
New students 178 188 187 194 139 127 120 125 112
Registered students 178 343 492 654 626 616 584 510 489
Graduates - - - 107 104 123 158 110 112

Who directly oversees the quality of the degree programme?

Quality Assurance Commission

Quality Manager
Teaching and Research Staff
Admin and Services Staff
Students
 • Maria Muntaner Pericàs
 • Andrea Cuervo Ariza

The Quality Assurance Committee (CGQ) gathers all of the information regarding the degree programme (survey reports, data, statistics, complaints, suggestions, etc.) and analyses them. You can see the regulations and duties of the Quality Assurance Committee (CGQ).

Faculty of Education Quality Assurance System

End-of-degree project

 • Mobilitat virtual oberta per la formació docent inicial a l’ Educació Infantil: intercanvi d’ experiències entre docents de les escoles d’ Eivissa i Reggio Emilia
 • Dels Ambients d'Aprenentatge a l'Ambient Escola
 • L’educació no formal dins l’àmbit d’una ONG
 • Sobrepès i sedentarisme: l'exercici físic en família com a prevenció.
 • El Blog como herramienta de promoción de los juegos tradicionales en educación infantil. (Etapa 3-6 años)
 • Protagonistes del seu aprenentatge: Projectes de Treball.
 • Diferentes metodologías en la enseñanza de la escritura en Educación Infantil
 • Anàlisi dels Grups Interactius des del paradigma inclusiu. Aula de 3 anys del CEIP Pintor Joan Miró
 • La música como herramienta interdisciplinar en la etapa de Educación infantil
 • La dansa com a mitjà de comunicació i expressió
 • Sumergidos en el arte contemporáneo.
 • La Danza: instrumento para el trabajo de la interculturalidad en la etapa de Educación Infantil (4-6 años)
 • La diversidad cultural como factor a tener en cuenta en la Educación Artística Infantil
 • La mediació escolar en la estapa de educación infantil como estrategia de prevención y resolución de conflictos
 • Proposta d’ambients a l’aula hospitalària de Can Misses
 • Una propuesta de práctica psicomotriz en la etapa infantil 3-6 años Elena Ramírez
 • El massatge infantil com a connector de vincles familiars a l’escola d’Educació Infantil: una proposta en l’etapa 0-3
 • La Educación Corporal: Una propuesta de intervención global en la Etapa de Educación Infantil
 • Juguem a pensar?
 • Proposta per a la creació d'una ludoteca idònia
 • Las TIC como elemento de comunicación y relación entre la familia y la escuela
 • El món dels contes a l'educació infantil. Etapa de 0-3 anys.
 • L'educació artística a les aules d'educació infantil
 • EDUCACIÓN EMOCIONAL A TRAVÉS DE LA EXPRESÓN CORPORAL EN EDUCACION INFANTIL
 • Bones pràctiques per a la inclusió
 • El llenguatge oral a través dels contes il·lustrats a l'Educació Infantil
 • La poesia aplicada amb Filosofia 3/18
 • Utilització del massatge infantil per treballar l’educació emocional i la relaxació a l’educació infantil (3 – 6).
 • La psicomotricidad como medio de aprendizaje de la lengua inglesa en la etapa de educación infantil
 • La implicación de las familias en el centro escolar. Estudio de caso
 • Danza en la escuela
 • Hábitos saludables en los centros de educación infantil (0-3 años)
 • El método TEACCH en el Trastorno de Espectro Autista.
 • Intervencions Assistides amb Animals dirigides a infants amb Trastorn de l’Espectre Autista en l’àmbit escolar
 • Música com a fonament metodològic a Educació Infantil.
 • Els ambients d’aprenentatge com alternativa educativa d’ensenyament-aprenentatge.
 • La discapacitat visual en Educació Infantil. Conceptualització, escolarització, estratègies i recursos.
 • Unamirada cap a la lentitud. La vivència del temps a les  escoles infantils  0-­‐3.
 • La educación emocional: un reto educativo.
 • El joc com a estratègia didàctica per la inclusivitat dins les aules d'Educació Infantil
 • Juegos educativos con materiales reutilizados.
 • Les matemàtiques a l'educació infantil.
 • Imágenes de un mundo igual.
 • Las dislalias en educación infantil. Guía práctica para docentes y familias.
 • La Interculturalidad en Educación Infantil. Propuestas para trabajar en el Aula.
 • Els patis com a espais educatius
 • L'ensenyança de la lectoescriptura a infants de 5 anys.
 • Menorca i Finlàndia: Anàlisis de dues perspectives sobre la lectoescriptura.
 • El valor del juego dentro de las aulas de matemáticas. Recursos didácticos.
 • Aprenem a treballar les emocions a quart d'infantil
 • L’autoimatge, imatge plàstica i els processos d’expressió artística
 • Síndrome d'Asperger a l'educació infantil. Mètodes d'intervenció educatius que afavoreixen la inclusió.
 • Com treballar les emocions a l'escola en l'etapa d'Educació Infantil.
 • El Moviment Surrealista a l'Educació Infantil. Disseny d'una proposta d'intervenció educativa.
 • Beneficis de la pràctica psicomotriu per l'alumnat amb Síndrome d'Asperger. Propostes d'intervenció a l'àmbit escolar per a l'etapa d'infantil.
 • El benefici de ser bons companys
 • Desenvolupament de l'afecció en la primera infància i conseqüències en el rendiment escolar.
 • Educació lenta i aprenentatge significatiu: per una escola del present.
 • L’evolució del jocs populars i tradicionals a l’etapa d’Educació Infantil
 • Documentar, dialogar amb la comunitat. Estratègies i eines de documentació
 • Aprenen amb el joc simbòlic?
 • Arrels, educar des de la natura
 • Èxit escolar: una feina compartida
 • El joc infantil i la joguina en el model lúdic
 • El por qué de las tres dimensiones en Educación Infantil
 • Les matemàtiques a l'educació infantil
 • El llenguatge escrit dins l'Educació Infantil i la seva didàctica
 • El valor y el placer del juego en la Educación Infantil
 • La comunicació de les males notícies dins l'àmbit educatiu. Quan els docents detectem un possible trastorn en un infant
 • Desenvolupament del llenguatge mitjançant l'etnopoètica: el conte infantil.
 • L’activitat física i el rendiment acadèmic en Educació Infantil
 • Síndrome Asperger en educación infantil. Estrategias de intervención
 • El medi aquàtic en l’Educació Infantil (3-6 anys)
 • Anàlisi de les praxis docent en el tractament de l'Educació Artística i Plàstica al marc de l'illa de Mallorca
 • L'anglès a les aules d'educació infantil
 • LA SENSIBILITZACIÓ ENVERS ELS INFANTS AMB DISCAPACITAT MITJANÇANT EL JOC
 • Les altes capacitats a l’escola infantil. La importància del diagnòstic i el tractament dels infants i les famílies.
 • Transició educativa. Continuïtat entre el cicle d'educació infantil i primària.
 • Programa Emocional a l'educació infantil
 • Trastorn de l'espectre autista en l'educació infantil. Models d'intervenció.
 • La mirada cap a l’infant: eix per a la recerca de la coherència educativa a l’escola Verge de Lluc
 • Breu anàlisi sobre l'evolució del moviment i la cognició comparant infants de 3 i 5 anys
 • La construcció de la cultura de l’espai a l’escola El Martinet
 • El joc com a eina de desenvolupament infantil
 • Educació Emocional a l'escola infantil; aprenent emocions a través de la psicomotricitat
 • El aprendizaje cooperativo. El juego en educación física en la etapa educativa 5-6
 • La importància del joc a la primera infància
 • Aprendre: una tasca compartida. Experiències cooperatives a l’aula de 5 anys del CEIP Es Pont
 • Curs de formació: L'expressió innata des de l'àmbit de l'educació artística
 • Educació emocional a través de la música
 • La comunitat de petits a fora: les passejades d'El Martinet
 • Els beneficis de l'educació musical en el dia a dia escolar i en el desenvolupament de l'infant
 • Las entrevistas a las familias: promoviendo la reflexion sobre este escenario de comunicación
 • Documentar l'aprenentatge cooperatiu per impulsar la cooperació familiar.
 • Els contes com a material didàctic per a lEnsenyança/Aprerentatge de l'anglès a una aula de 4 anys del CEIP Sa Marina de Llucmajor
 • Observar per avaluar: L’experiència a Congrés Indians
 • Reivindiquem la dansa i l'expressió corporal: una proposta per a l'educació infantil
 • El contacto diario con las familias en Educación Infantil
 • La necessitat de la relaxació a l'Educació Infantil
 • Centre lúdic educatiu.
 • Projecte d’alimentació saludable a l’etapa d’Educació Infantil
 • L'alfabetització digital a l'educació infantil. Disseny del Programa de Sensibilització Digital α
 • Trastorns de l'espectre autista (TEA): aproximació a un cas d'autisme a les aules d'educació infantil.
 • Estudi i aplicació pràctica del desenvolupament del llenguatge oral infantil.
 • Les emocions: proposta d'acció educativa dins d'una aula d'educació infantil
 • L'aprenentatge cooperatiu a una aula internivell d'educació infantil
 • Per què és important fer música a l'escola?
 • El desenvolupament psicomotor en els infants de 0 a 3 anys i les influències que hi tenen els adults
 • La kinesiologia com a proposta per l'aprenentatge dels infants
 • La geometria i el mosaic àrab en Educació Infantil
 • Connectats al món des de petits. Les tecnologies a les aules infantils.
 • Jocs cooperatius a l’Educació Infantil: Disseny d’una unitat didàctica per a prevenir i resoldre conflictes
 • Compartir és créixer. Un nou espai per infants i famílies a Menorca
 • La participació de les famílies en ells centres: una revisió sobre els seus beneficis
 • Sanar el alma con sonrisas: Asociación Sonrisa Médica
 • El pensament lògic-matemàtic al segon cicle
 • Desarrollo del Lenguaje y de la Comunicación en alumnos con TEA e intervención educativa en centros de Educación Infantil de Mallorca
 • Aprendre a pensar
 • El teatre a l'aula d'Educació Infantil
 • Trastorns del llenguatge oral a educació infantil
 • La psicomotricitat terapèutica: el desenvolupament psicomotor en la primera infància
 • Música i literatura per crèixer emocionalment.
 • L'adquisició de la intel.ligència emocional a l'educació infantil.
 • Reggio Emilia com a context de qualitat per la primera infància per assegurar l’art, l’estètica, l’experimentació i el desenvolupament de la creativitat. L’atelier i la figura de l’atelierista com factors essencials per promoure l’expressió artística. Aproximació realista i pràctica a les nostres escoles infantils.
 • Aprenentatge autoregulat amb l’e-portafolis: una experiència personal.
 • El ioga a la primera infància: aproximacions i una proposta d’intervenció didàctica
 • El aprendizaje cooperativo en el ámbito de la actividad física en la etapa 3-6 años
 • Proposta de nous materials en el pati d'Educació Infantil
 • Ús de les TIC en les relacions família, escola i entorn a les cinc escoles infantils de Maó.
 • L’expressió Corporal treballada amb infants de tres anys a partir de diferents àmbits
 • La literatura i la poesia a l'Educació Infantil
 • Ambients que creen emocions.
 • Dislexia: història, estratègies i recursos per dur a terme dins l'àmbit educatiu.
 • El conte musical com a recurs a les aules d'educació infantil
 • Musicoterapia aplicada a niños con trastorno del espectro del autismo.
 • Educación emocional en la etapa de Educación infantil: aprendiendo emociones a través de los cuentos.
 • La importància del joc, per al desenvolupament motor, en l’etapa d’educació infantil 3-6 anys: una proposta per dur a terme a les escoles
 • La representació de la família en infants de cinc anys en el municipi de Pollença
 • La proposta Som-Ric per a prevenir la baixa autoestima dels infants de 3 a 6 anys.
 • L'àlbum il·lustrat i les emocions a l'Educació Infantil
 • Comunicació i participació de les famílies a l’escola.
 • La relació entre famìlia i l'escola
 • Empatia i com treballar-la a l'educació infantil
 • Descubrir el Graffiti en el Segundo Ciclo de Educación Infantil
 • La integració sensorial a través del joc de rimes i massatges. Propostes d'intervenció
 • L’ART DELS ESPAIS A EDUCACIÓ INFANTIL
 • L’expressió corporal: Cos artístic a l’etapa de l’educació infantil (3-6 anys)
 • Les emocions a l'aula: educació emocional, influència en l'aprenentatge i recursos pràctics. Segona etapa d'educació infantil (3-6 anys).
 • Orientacions per al treball de l'autoestima i l'empatia en l'educació infantil.
 • Maltractament infantil: proposta de prevenció
 • Projectes de treball: paper de l’infant i del docent. Anàlisi del projecte d’aula del CEIP Rodamilans
 • Creació d'un espai de lectura a la ludoteca de Son Espases
 • Relacions entre els processos d’aprenentatge, autoconcepte i gènere. Experiència en un context Marroquí.
 • Els ambients d'aprenentatge i la seva realitat a Mallorca (2008-2016): el cas de l'ambient "Petits artistes" de l'EI Sa Torre
 • Anàlisi i intervenció educativa en un cas infantil del Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)
 • Técnicas de relajación en la etapa de educación infantil
 • L’acompanyament emocional dels infants de P5 a l’escola Congrés- Indians.
 • La incorporación de un rincón matemático en el aula de Infantil (3 años)
 • Les famílies entre a l'escola. Anàlisi de cas del CEIP Nicolau Calafat
 • El El sentit i la importància de l’espai de referència a la Comunitat de Petits d’El Martinet
 • El Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad en el segundo ciclo de Educación Infantil
 • Aplicació de l’expressió corporal a l’aula d’infantil
 • Educant en comunitat: programa d'intervenció al Centre d'Educació Infantil Benirràs
 • Les Comunitats d’Aprenentatge com a model d’escola inclusiva
 • La utilització de les TIC per iniciar els infants en la lectoescriptura
 • Estudi fonètic dels alumnes d'una aula de 5 anys. Aplicacions didàctiques.
 • Anàlisi de les intervencions docents, per afavorir el desenvolupament de les habilitats de pensament, en el marc del programa Filosofia 3/18
 • El món de les emocions, a partir del contes, a l’etapa de l’Educació Infantil: Expressió i autocontrol.
 • El joc en família. El valor i el plaer del joc a la primera infància
 • Trastorn de l'espectre autista: fomentar i treballar la lecto-escriptura a l'educació infantil
 • El paper de l’Atenció Primerenca i la seva coordinació amb l’Educació Infantil.
 • El vincle afectiu en contextos educatius: importància del periode d'adaptació en l'etapa d'educació infantil.
 • La psicomotricitat a l’etapa d’educació infantil en un centre específic
 • Mejora del aprendizaje emocional a través del juego
 • L'ombra, més que un tros de fosca.
 • TDA-H i la seva resposta metodològica a les escoles d'Eivissa.
 • L'educació socioemocional en la primera infància.
 • Desarrollo del Lenguaje en los alumnos de Educación Infantil procedentes de entornos socioculturales deprivados
 • L'educació del segle XXI: despertant la passió per aprendre
 • L'esquema i el control corporal en l'educació infantil
 • Comunicació i participació de les famílies a l'escola de s'Olivera
 • L'art de l'escriptura
 • La importància de l'espai i el temps en l'educació infantil
 • Àlbums il·lustrats
 • El espacio exterior de la escuela, como espacio educativo
 • Espai Art. Viure i créixer amb el procés de l’art. Projecte d’un centre d’activitats artístiques, per a nins i adults.
 • Proposta didàctica trimestral: l'art en diferents etapes històriques
 • Canvi de paradigma educatiu a Mallorca. Acompanyament de professionals de l'educació en aquest procés
 • Intel·ligència emocional a través de la biodansa Grau d’Educació Infantil
 • Estimulación multisensorial en personas con discapacidad múltiple
 • Els valors a través de la literatura infantil contemporània
 • Aportació a la didàctica de les rondalles al cicle d'Educació Infantil
 • Participació de la família a l'escola.
 • La actividad motriz en niños con Parálisis Cerebral.
 • Entrades relaxades: un intercanvi de qualitat a Congrés Indians (Barcelona)
 • Les TIC, el temps lliure i la febre de la pantalla
 • El treball en xarxa: la relació de l'escola amb els serveis socials.
 • Aportaciones y aspectos positivos de la educación musical y uso de la música como recurso en el proceso formativo en la etapa de Educación Infantil
 • La importància de les matemàtiques a educació infantil
 • Descobrint la lògica a partir del material inespecífic reciclat
 • Jocs d'ahir, d'avui i de sempre: una proposta del joc popular i/o tradicional a l’etapa d’educació infantil
 • LA INTERCULTURALITAT EN LES AULES D’EDUCACIÓ INFANTIL
 • L’Educació Musical al CEIP Son Verí
 • La millora de la relació Famìlia-Escola amb la introducció de les noves tecnologíes. Una proposta en pràctica al CEI Teringa
 • "Arbol alto, hoguera, fuerte viento,agua profunda".(Escuelas infantiles en la naturaleza. Una alternativa para el siglo XXI)
 • Software lliure: anàlisi de fortaleses i debilitats del software lliure per crear un recurs educatiu obert en Educació Infantil
 • El juego como instrumento en el desarrollo de habilidades Socio-emocionales en la etapa de infantil (0-3 años).
 • Matexperimentant
 • El Taller de construcció a L'EI Es Faralló de Portocolom
 • La enseñanza de conceptos matemáticos a niños de 5 años mediante las inteligencias múltiples
 • Documentar a les escoles infantils
 • La estimulación del lenguaje en Educación Infantil: las praxias a través de los cuentos.
 • El tractament de la cultura tradicional mallorquina a l'educació infantil.
 • El rol de l'adult en el joc lliure de l'infant
 • Els contes: un recurs per treballar el desenvolupament emocional a la primera infància.
 • La intel·ligència emocional a l'aula d'infantil
 • Una nova manera de viure la música en l’Educació Infantil (3-6)
 • Land Art a Educació infantil: un projecte possible
 • Les primeres passes cap a l'aprenentage de l'anglès
 • Proposta d'un set d'activitats d'aprenentage d'Educació Emocional basat en els Tipus d'activitats d'aprenentatge de Judi Harris i Mark Hofer.
 • Trabajar las emociones en Educación Infantil a través de los cuentos
 • ENDINSANT-NOS EN LES EMOCIONS
 • Els jocs tradicionals amb la col·laboració de les famílies al pati d'educació infantil.
 • ePortafoli: el meu calaix de coneixements
 • El Rincón de juego simbólico y su didáctica.
 • L’ART COM A EINA D’APRENENTATGE A L’EDUCACIÓ INFANTIL
 • Aproximació al model pedagògic de les escoles de Reggio Emilia i al disseny d'un espai modèlic per a l'educació infantil
 • Educación emocional en la etapa de educación infantil: Conociendo las emociones
 • Disseny d'un programa promocional de bons tractes infantils per famílies de Campos
 • Interculturalitat, consum responsable: comerç just i Educació Infantil
 • Psicomotricitat 0-3: coneixements previs, fonaments teòrics i guia pràctica
 • Les calandretes occitanes i el treball del plurilngüisme.
 • Els racons d'intercicle al CEIP Rafal Vell
 • L’equinoteràpia, un mètode terapèutic i educatiu mitjançant el cavall a l’etapa educativa d’infantil
 • Art i Ciències Naturals: encontres a l'escola infantil
 • Les possibilitats educatives de la tecnologia mòbil als països empobrits
 • Aprendre a dibuixar dins les aules d'educació infantil
 • APRENDRE JUNTS ÉS MILLOR
 • L’anglès a les aules d’Educació Infantil: Els alumnes de 5 anys entenen ordres bàsiques en anglès?
 • La Educación Infantil en los campamentos de refugiados saharauis
 • El trastorn de l'Espectre Autista i la seva intervenció
 • Som el que mengem: Relació entre l’obesitat infantil i l’alimentació
 • Família i Escola, dues caras de la mateixa moneda
 • Els rellotges a l'escola des de la perspectiva de l'educació lenta
 • No som diferents. Un instant en la vida dels altres. Proposta didàctica per a infants de 3 a 6 anys mitjançant l'aprenentatge cooperatiu.
 • LES RELACIONS AL CAMP ANYS ENRERE: REFLEXIONS SOBRE UN MODEL SOCIAL, FAMILIAR I EDUCATIU
 • TRASTORNS DE L’ESPECTRE AUTISTA A LES AULES ORDINÀRIES: TÈCNIQUES D’ENSENYANÇA- APRENENTATGE
 • Cooperación Familia-escuela: el pilar de la educación. CEIP: Sa Joveria
 • Música i Creativitat van de la mà a l’Educació Infantil
 • ALUMNAT AMB PÉRDUA AUDITIVA
 • La discapacitat auditiva en infants en l’etapa d’Educació Infantil
 • La gestió del temps en la metodologia de treball per projectes a l'Educació Infantil
 • El autismo en el aula. Estrategias y recursos para favorecer la integración de personas con Trastorno del Espectro Autista
 • LA COMUNICACIÓ FAMÍLIA I ESCOLA
 • EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT. EL TREBALL DE L’EQUITAT DE GÈNERE A EDUCACIÓ INFANTIL
 • El transtorn de l'Espectre Autista: Experiències de mares amb fills o filles autistes a l'àmbit educatiu 0-6.
 • Rimes i versos per educació infantil
 • Per qué documentar a l'escola?Sentit i significat de la documentació pedagògica
 • Treballem la por a l'educació Infantil
 • La resiliència: Com treballar-la des del context educatiu
 • L’Educació Musical a Infantil: Una programació a l’aula de 4 anys
 • El juego como herramienta didáctica en Educación Infantil
 • Què són i en què consisteixen les pràctiques restauratives. Aplicació i aproximació al CEIP Rafal Vell.
 • LA GESTIÓ DEL TEMPS A L’ESCOLETA
 • El procés d'aprenentatge del llenguatge escrit a l'Educació Infantil (3-6 anys)
 • La pissarra digital en Educació Infantil
 • Les Intel·ligències múltiples a l'Educació Infantil
 • Programa sobre les intel·ligències múltiples en un aula de quatre anys
 • El M-learning en Educació Infantil
 • Els tallers en temps de pati. Tothom pot aprendre. Tothom pot ensenyar.
 • La narració de contes a Educació Infantil: reflexions i propostes
 • Anàlisi de les diferents variables que influeixen en la motivació del professorat del segon cicle d'infantil en els centres educatius d'infantil i primària a l'illa d'Eivissa
 • Els titelles i les emocions bàsiques a l'educació infantil
 • Els espais del C.P. S'Olivera: oportunitats d'aprenentatge
 • L'educació infantil a Sant Joan des de l'any 1970 fins a l'actualitat
 • Els llibres d'art per a infants: una eina per descobrir
 • COMPARTIR MIRADES I REFLEXIONS PER MILLORAR LA PRÀCTICA I ENRIQUIR ELS PROCESSOS EDUCATIUS
 • Propuesta de integración TIC en la metodología de trabajo por proyectos
 • El trastorn de l’espectre autista dins l’aula
 • INICIACIÓ A LA LECTURA I L’ESCRIPTURA MITJANÇANT USOS REALS, SIGNIFICATIUS I FUNCIONALS
 • LA MÚSICA A L’EDUCACIÓ INFANTIL
 • La Realidad Aumentada en Educación Infantil
 • L'educació física a educació infantil, etapa 3-6 anys: una proposta didàctica del joc com a motor d'aprenentatge
 • La discapacitat auditiva: concepte, avaluació i intervenció en diferents centres educatius
 • El inglés en las aulas de Educación Infantil en Ibiza
 • LA IMPORTÀNCIA DELS RACONS EN EDUCACIÓ INFANTIL
 • La Pedagogia Hospitalària i l'Aula Hospitalària i la seva relació amb el món educatiu
 • Intervenció educativa sobre les alteracions de comunicació i llenguatge dins l’espectre autista: Estudi d’un cas
 • LES MATEMÀTIQUES A LA PRIMERA INFÀNCIA. CONTEXTOS PER APRENDRE’N.
 • Les matemàtiques en la vida cotidiana
 • L'eportafoli: una maleta interactiva d'aprenentatges
 • La participació de l'escola en el treball en xarxa. La complementarietat i la col·laboració en contextos de vulnerabilitat
 • L'educació en un espai de joc: el pati al segon cicle d'educació infantil
 • Tècniques creatives a l'escola infantil: el frottage
 • Fer visible la infància: La documentació a la comunitat de petits d'"El Martinet"
 • Educació per a la Salut Visual a l'Educació Infantil: l'impacte de les TIC
 • Les Etapes Evolutives del Dibuix a Infantil
 • Actividad física en alumnado con discapacidad en la primera etapa educativa: importancia y beneficios en el día a día. Experiencia en CEE Mater Misericordiae y comparaciones con el CP Pràctiques
 • Els Racons a l'Educació Infantil. Com avançar en aquesta metodologia.
 • La narració oral a Educació Infantil: pautes i propostes
 • LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES I LES AULES D’EDUCACIÓ INFANTIL
 • La relació i les eines que utilitzen per comunicarse famìlia i escola
 • La interculturalitat
 • Tracta d'un nouvingut estranger en els centres d'Educació Infantil a Eivissa
 • Els beneficis de la música per als infants entre 0 i 6 anys amb deficiències
 • VISIBILITAT DE LES EXPERIÈNCIES I ELS APRENENTATGES DELS INFANTS A L’ESCOLA. LA DOCUMENTACIÓ DELS PROCESSOS EDUCATIUS.
 • Promoció de salut infantil mitjançant el contacte amb la natura
 • La pràctica i la vivència del docent en els racons
 • Educar per la mort
 • La conducta prosocial en la infància
 • Els jocs tradicionals del món com a eina didàctica
 • Hábitos saludables; para prevenir la obesidad el sobrepeso y el sedentarismo infantil
 • Creixem feliços ensenyant amb el cor: fonamentem l'autoestima dels més petits
 • Les matemàtiques nés enllà de l'aula
 • La participació de les famílies a l'escoleta. Com podem afavorir aquesta participació?
 • Envoltats de figures i cossos geomètrics
 • La importancia de trabajar la educación artística a través de la naturaleza
 • El diálogo entre arquitectura y pedagogía:Análisis del trabajo por ambientes en el CEIP Sa Marina de LLucmajor
 • Descobrir i entendre el món matemàtic
 • El Codi de l'Art: diàleg entre art i matemàtiques a l'educació infantil
 • ACTITUDS I APTITUDS D’UNA BONA MESTRA D’EDUCACIÓ INFANTIL
 • La relació entre família i escola a l'etapa d'Educació Infantil
 • Treballar les matemàtiques als 3 anys, a partir de material reciclat
 • EL LLENGUATGE DEL COS
 • Projecte coeducatiu a partir del conte "La Ventafocs"
 • Distribució de l'espai. Aules d'Educació Infantil
 • Disseny d'un projecte de psicomotricitat
 • Recursos Digitals per aprendre anglès cantant a l'Educació Infantil. Proposta
 • Trastorn del vincle. Observació d'un cas.
 • Una escuela activa y saludable.
 • Consideraciones sobre la importancia de la educación emocional en las aulas de infantil
 • La malnutrició Infantil: causes, conseqüències i propostes de millora
 • Contes per ser tots iguals
 • La relaxació psicomotriu aplicada a l'aula de 3 anys
 • Manifestar emocions a partir de les modalitats artístiques: viatge al cor artístic dels nins de 4 anys.
 • Comunicació i participació de les famílies a l'escola de Puig d'en Valls.
 • L'educació musical i la creativitat musical a la primera infància
 • El Col·legi Pius XII: un centre amb història (1948-2014)
 • Anglès, llengua i escola: la introducció de lànglès a les aules d'educació inffantil del CEIP Melchor Rosselló i Simonet.
 • La comunicació i la participació de les famílies a l'escola.
 • L’Art d’acció a l’educació infantil: una aplicació pràctica
 • La psicomotricitat al primer cicle d'educació infantil (0-3 anys)
 • LA QUALITAT EDUCATIVA A TRAVÉS DEL MODEL ESPONTANEÏSTA
 • La importancia del juego en la educación infantil y la estrategia del Trabajo por rincones de juego en las aulas
 • L'e-aprenentatge, l'eportafoli
 • La grafomotricitat: l'aprenentatge del traçat de la leltra cursiva i script.
 • El racó lògic matemàtic a l'aula d'infantil
 • El joc psicomotriu dels infants
 • Creencias y actitudes del profesorado de Educación Infantil entorno a las TIC
 • Alimentació i nutrició a l’etapa infantil, 0 – 6 anys: una proposta didàctica al segon cicle d’infantil
 • Les preguntes compromeses dels infants
 • El Raonament Lògic i la Filosofia en la infància: Posada en pràctica
 • Comunicació Escola Família a partir de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Aprendre en la natura i amb la natura. Una proposta i posada en pràctica d’itineraris amb infants de 0 – 6 a Mallorca
 • La adquisición y el fomento de hábitos de vida saludables en los centros de educación infantil: Una propuesta práctica en el CEIP Coll D’en Rabassa
 • Desarrollo del pensamiento lógico-matemático a través del uso de material concreto natural.
 • L’activitat aquàtica dins l’escola a l’Etapa d’Educació Infantil
 • Desarrollo socioemocional en la etapa de Educación Infantil.
 • la intel.ligència emocional a l'aula de 5 anys: Proposta d'intervenció
 • Els jocs tradicionals a la nostra escola
 • Els jocs populars - tradicionals i la seva utilització en l’etapa de l’Educació Infantil: una proposta d’activitat extraescolar
 • El paper del docent en la pràctica psicomotriu educativa dins l’etapa 3-6
 • La llengua a l'aula d'infantil
 • L’aula hospitalària, un servei educatiu per als nins/es i joves hospitalitzats
 • L'expressivitat motriu: revisió i proposta per l'observació
 • L'ambient de jocs de pensar del CEIP Son Basca
 • Influència de la música en el desenvolupament intelectual dels infants
 • La pedagogia de la vida quotidiana a l'escola infantil 0-3
 • Un viatge emocional a l'aula. Viure i assajar la por
 • Mobile Learning. Ús de les aplicacions dels mòbils i tablets en Educació Infantil
 • Análisis de la práctica psicomotriz educativa en el CEIP Mª Antònia Salvà (Son Sardina)
 • El moviment a edats primerenques
 • Filosofia 3/18 en una aula d'Educació Infantil de 3-4 anys
 • 10 Propostes didàctiques interculturals per l'Educació Infantil (3-6 anys)
 • Compartint aprenentatges amb les noves tecnologies
 • Els beneficis del joc lliure en un entorn natural
 • Les intel·ligències Múltiples com a procés d’ensenyament - aprenentatge de la llengua anglesa a les aules d’Educació Infantil
 • Noves tecnologies per aprendre
 • Les emocions a l'Educació Infantil: Concepte de Dol
 • Com contar contes: estratègies per a l'Educació Infantil.
 • La alimentación en la etapa de Educación Infantil: ¿Cómo comen los niños? (estudio de casos 2-3 años)
 • La comunicació escola i família a tres municipis del pla de Mallorca
 • La dislexia evolutiva
 • La mort i el dol a Educació Infantil
 • Teatre per a infants de 5 anys
 • El Projecte Filosofia 3/18: Aprendre a pensar
 • Transtorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat: intervenció a l'escola
 • Treballem l'emoció de la por
 • Biblioteca i Escola, el binomi fantàstic
 • Anàlisi de la participació de les famílies a l'escola en relació al sistema educatiu finlandés
 • La resolució de conflictes a les aules d'Educació Infantil
 • El joc: una font d'aprenentatges diversos
 • Els gestos cobren vida. La importància de la comunicació verbal i no verbal
 • El rendiment acadèmic dels alumnes en funció de les característiques socials de les famílies
 • Beneficis de l'activitat aquàtica com a element curricular a l'escola d'Infantil (3 – 6 anys): una proposta d'implantació
 • Propostes per treballar la Interculturalitat a les aules d'Educació Infantil
 • La psicomotricitat preventiva
 • Autoconcepte i autoestima en els contes infantils
 • El valor educatiu del conte en l'educació infantil
 • Mitjans i recursos tecnològics en el procés d'ensenyament i aprenentatge en la primera infància.
 • El plaer de somiar desperts.
 • Cap a la utopia en educació. 12 principis que guiaran el meu camí
 • La interculturalitat a través del jo
 • L’aprenentatge dels nombres i operacions amb material manipulable
 • El projecte psicomotriu als col.legis d'educació infantil
 • El dibuix en educació infantil: pràctica i significat a partir d’escenaris d’art contemporani
 • El joc simbòlic com a recurs educatiu. Proposta aplicada a l'escola
 • La consciència emocional a l'aula: proposta didàctica a infantil
 • Els contes, eina educativa per introduir als infants a l'univers emocional. Proposta pràctica
 • El perfil dels professionals dels Espais Familiars
 • La interculturalitat a l'escola infantil 3-6 anys
 • Descobrim la relaxació: proposta per a l'Educació Infantil
 • El desenvolupament dels infants de Jean Piaget i les crítiques a la seva teoria
 • Un món de gegants: la fotografia com a eina didàctica a l'Escola Infantil
 • Estratègies i eines per tractar la mort i el dol a l'educació infantil
 • Una pinzellada de psicomotricitat. Guia bàsica de la psicomotricitat.
 • Comunicació i Participació de les Famílies a l’Escola.
 • Més enllà de l'observació.L'essència de la mirada
 • L'educació emocional i la resolució de conflictes a l'etapa d'infantil. Proposta d'intervenció educativa a una aula de 3 anys.
 • El valor y el placer del juego en la primera infancia
 • Les matemàtiques a l'educació infantil. Un recull d'experiències.
 • Comparativa de diferentes tipos de soporte para determinar su eficacia en la transmisión de cuentos en educación infantil
 • El descobriment fortuït a l'Escola Infantil: propostes d'educació artística a partir del surrealisme
 • La Pissarra Digital Interactiva (PDI) com a eina per a treballar l'assemblea a l'Educació Infantil
 • Escola-Família: Les estratègies de comunicació més eficaces per aconseguir la participació
 • Mirades sense filtre
 • La interculturalitat: un repte en la pràctica a les aules d'Educació Infantil
 • L'anglès al segon cicle de l'educació infantil
 • Art i Matemàtiques? Experiències significatives per a desenvolupar el pensament lògic-matemàtic a través de l'art.
 • Geometricart
 • L’activitat física com a eina facilitadora de la inclusió a l’etapa d’educació infantil
 • El dibuix de la figura humana en infants de cinc anys
 • Anàlisi: Els llibres de coneixements
 • Les imatges també es llegeixen
 • un món d'emocions en els contes il·lustrats
 • Participació de les famílies a l'aula a través d'activitats
 • La psicomotricitat infantil (3-6 anys)
 • El vincle afectiu en la primera infancia
 • La lectoescritura en Educación Infantil: Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje
 • Investigació i anàlisi del mètode de desenvolupament mental "Aloha Mental Arithmetic"
 • El blog: una eina de comunicació per la família i l'escola
 • Judo a l'Educació Infantil
 • TDAH i problemes associats: El desenvolupament de les habilitats comunicativo-lingüistiques
 • El museu com espai educatiu
 • Families no convencionals a l'escola.
 • La clau que obre el món de l'educació: l'infant
 • Retorn de la cultura mallorquina a les aules
 • La participació de les famílies a l'escola.
 • Arquitectura escolar exterior a Mallorca S.XX
 • La màgia dels ambients. Apredre a través del joc.
 • El desemvolupament de la memoria desde el naixement fins els 6 anys
 • Filosofia 3/18 aplicada a l’art.
 • La construcció de la noció temporal en la infancia a través de la narració i la representació.
 • De mica en mica, junts per l'educació
 • Els contes també se poden tocar
 • S'alça el teló...
 • Legat arquitectònic espanyol a la ciutat de Tetuán
 • Les dinàmiques de l'educació reflexiva
 • Els principis educatius en els que tota l'escola hauria de basar el seu dia a dia
 • Relacions Familia-Escola (Estudi D'un Cas)
 • Les relacions socials a l'aula
 • Inicis d'un procés de canvi
 • L'expressió plàstica com a llenguatge a Pistoia
 • El teatre a l'Educació Infantil
 • Participació família - escola
 • Sentir i expressar, una manera de viure i conviure
 • Evolución del taller de lecto-escritura en el aula de 4-5 años-
 • Relació famía-escola: anàlisi de la comunicacio individuál en C:E.I:P Miquel Durán i Saurina
 • Canal de comunicació oral entre famía i Escola.
 • Programació d'una aula de 5 anys per a escola demúsica
 • Les capacitats innates envers les matemàtiques
 • Manual de trastorns de llenguatge oral i escrit
 • Blog: Transtorn del espectre autista
 • Educación Inclusiva. Todos Iguales, Todos Diferentes
 • Història de la il.lustració infantil a Espanya
 • Com treballar la multiculturalitat a l'escola
 • Anàlisis comparatiu dels sistemes educatius d'Espanya i Filàndia
 • Juguem a pensar
 • La Psicomotricitat en l'etapa 3-6 anys
 • Introducció de les emocions a les llars de P4. Guia per a pares i mares sobre Educació Emocional
 • La clínica, u racó a Educaió Infantil.
 • Treballem les sortides als museus
 • El llenguatge oral i escrit a l'Educació Infantil. Els primers contactes amb la llengua escrita.
 • Cultura d'infant. Cultura de joc
 • Les Matemàtiques a través del joc: juguem amb les matemàtiques.
 • La influència dels Mèdia en les conductes plàstiquesinfantils
 • El juego: herramienta educativa.
 • Els gestos i el moviment em fan ser únic: l'expressió corporal a l'etapa d'infantil
 • La identitat a l'escola
 • Dels borinots a l'escriptura natural: recull de teories, plantejaments i perspectives sobre el procés d'adquisició de la lectura i l'escriptura en la primera infància
 • Coumnicació no verbal dels infants de 5-6 anys
 • El Tema de la Llectoescritura en els Programes de Formació dels Mestres d'Educació Infantil i l'opinió de l'Alumnat
 • Treballar les emocions a través del teatre
 • El llenguatge oral i escrit a les escoles infantils de Pistoia
 • La diversidad en un aula de educación infantil
 • L'autonomia a l'infant
 • Els racons a segon cicle d'infantil
 • Relacions entre família i escola desde la 2ª republica (1931) fians a l'actualitat
 • Joguines d'època
 • L'importancia de l'alimentació saludable a l'educació infantil
 • La realitat del Homeschooling