Degree in Geography

240 credits - Faculty of Philosophy and Arts

Degree data and benchmarks

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
New students 38 61 104 65 50 37 24 20 18
Registered students 38 91 174 178 184 180 154 132 109
Graduates - - - 7 14 23 26 26 19

Who directly oversees the quality of the degree programme?

Quality Assurance Commission

Quality Manager
Admin and Services Staff
Students
 • Marc Fuster Uguet

The Quality Assurance Committee (CGQ) gathers all of the information regarding the degree programme (survey reports, data, statistics, complaints, suggestions, etc.) and analyses them. You can see the regulations and duties of the Quality Assurance Committee (CGQ).

Faculty of Philosophy and Art Quality Assurance System

Planning improvement measures

Improvement plan

Accountability and transparency

Link to the Register of Universities, Centres, and Degrees (RUCT)

Procedure Document Date/Year
Verification Second official university statement modification 20/12/2018
Verification Second external report modification 20/12/2018
Monitoring External follow-up report (2016-17) 24/09/2018
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2016-17) 23/03/2018
Verification Council of universities' resolution 28/06/2017
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2015-16) 23/06/2017
Accreditation Final accreditation report 26/05/2017
Accreditation Self-assessment report 01/07/2016
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2014-15) 04/03/2016
Monitoring External follow-up report (2013-14) 29/07/2015
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2013-14) 13/02/2015
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2012-13) 18/02/2014
Verification First official university statement modification 26/12/2013
Verification First external report modification 26/12/2013
Monitoring External follow-up report (2011-12) 30/07/2013
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2011-12) 06/02/2013
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2010-11) 26/01/2012
Verification BOE(Official State Gazette) Curriculum 28/06/2010
Verification Implementation. Council of Ministers' resolution 04/09/2009
Verification Official university degree statement 05/06/2009
Verification Final verification report 05/06/2009

End-of-degree project

 • El camí de les aigües cercades a la Vall de Sóller
 • Una introducció a les geografies animals. Estat de la qüestió
 • Andratx, exemple d’ocupació turística territorial sense planificar.
 • Análisis comparativo de los ensanches españoles
 • Estudi sobre el procés de naturalització a l'Albufera de Mallorca: l'evolució de les veles des de 1986 a 2016
 • Assaig de l'aprofitament de les dades del Cadastre per definit l'estructura general i orgànica del territori del municipi d'Eivissa
 • Les prediccions del canvi climàtic i els possibles efectes sobre el turisme a Mallorca
 • Huertos urbanos ecosociales de la ciudad de Palma desde una aproximación de la ecología política urbana
 • Anàlisi de la sinistralitat de l'Òliba (Tyto alba) a l'illa de Mallorca
 • Tendencias y patrones espacio-temporales de las temperaturas y las precipitaciones en la isla de Mallorca
 • Análisis de los escenarios sobre la llegada y el asentamiento del Buitre leonardo (Gyps fulvus) en las Islas Baleares
 • El turismo de Cruceros en Palma
 • Anàlisi de tendències dels cabals hidrològics d’Europa Occidental en el període 1962-2012
 • Inundacions a l'entorn del nucli urbà de Porreres
 • Conservación y futuro de los faros de las Islas Baleaes
 • Anàlisi i distribució de la zootoponímia de Mallorca
 • Evolució dels nivells piezomètrics de les masses d’aigua subterrània de l’illa d’Eivissa
 • Factores meteorológicos de las principales crecidas del río Ebro entre 1980 y 2014
 • Causes i factors en la propagació d'un incendi: el cas de l'incendi del Port de Pollença del 27 de desembre del 2017
 • Efectes dels usos del sòl i la pressió humana i turística sobre l'Albufera de Mallorca
 • Avance para el estudio geográfico del cultivo de cítricos en Mallorca
 • Anàlisi del sòl de la subconca de Menut (Escorca).
 • Dinàmiques turístiques del municipi de Santa María del Camí.
 • Influencia de los Patrones de Teleconexión Atmosféric en la precipitación de la región Mediterránea.
 • La mobilitat laboral a Marratxí en la nova realitat postmetropolitana
 • Evolució recent del consum domèstic municipi de Son Servera
 • Balance hídrico climatológico en Mallorca: observaciones y proyecciones de futuro.
 • IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PRODUCCIÓN VITIVINÍCOLA DE LA D.O. BINISSALEM
 • Evolución reciente de la cobertura de hielo y nieve en el glaciosistema del Cerro Juncal (Andes Centrales)
 • Estudi dels efectes del terrorisme en el turisme. El cas de la conca Mediterrània: anàlisi del període 1995 – 2015.
 • Aproximació al creixement urbanístic de la ciutat de Kigali (Rwanda) entre els anys 1987 i 2017 Miquel
 • Percepció de la Segregació Escolar a Son Gotleu: el cas d’Estigmatització del CEIP Es Pont
 • Re-invenció de la identitat local: El cas del refresc Pep Lemon
 • Evolució d'un paisatge de Formentera.
 • Modelado en alta resolución de dunas litorales: estudio de método.
 • Principals causes de mortalitat de rapinyaires a Mallorca des del 2004 al 2016
 • Mobilitat sostenible a les ciutats: Rutes escolars
 • Unitat didàctica geogràfica per alumnes de tercer d'ESO. L'economia i els seus sectors
 • La Ronda Norte de Inca y la reestructuración de la ciudad.
 • Análisis de la vegetación como principal factor de los incendios en zonas de interfase urbano-forestal. El caso de Costa d’en Blanes (Calvià, Mallorca)
 • Crisis y desarrollo geográfico desigual en la Unión Europea.
 • Estudi de la custòdia del territori. El cas de la Muntanya del Voltor.
 • Estudi del procés d'internacionalització d'una cadena hotelera. El cas del grup Barceló.
 • El poblament recent a l’illa de Formentera (2000 – 2015)
 • Anàlisi de satisfacció del turista del Parc Nacional Marítimo-terrestre de l'arxipèlag de Cabrera.
 • Caracterització Microclimàtica de s’Arenal: Estudi de Casos
 • Canvis ubans i socials a les barriades de Santa Catalina i Es Jonquet. El procés de gentrificació.
 • Les sortides didàctiques en Geografia. Una proposta a la Comuna de Bunyola
 • Regimen sedimentario de las Coves del Drac.
 • Reconstrucció d'esdeveniments meteorològics extrems a partir de les fonts documentals. La nevada de 1956.
 • Reflexes de les dinàmiques capitalistes globals a l'Illa de Mallorca. Canvis en ocupació i usos del sòl: el cas des Fangar.
 • La difusió turística-residència dins l'espai rural de Felanitx.
 • Anàlisi de la distribució dels endemismes invertebrats de l'arxipèlag de Cabrera en l'aplicació d'un SIG
 • El turismo en las Islas Belaeares, 158-1975: la visión de Bartolomé Barceló
 • Anàlisi i diagnòstic del sistema de bicicleta pública de Palma, 2015
 • Monitorización de la regeneración vegetal postincendio a partir de imágenes Landsat OLI 8: El caso del incendio de Andratx de 2013
 • La turistització residencial de la regió litoral d'Artà
 • Estudi sobre l'evolució de l'agricultura ecològica a Europa, Espanya i Illes Balears.
 • El surf com a forma de regeneració d'un paisatge cultural litoral, a través de la microtoponímia : El cas de Son serra de Marina
 • El paper del turisme en la valorització del patrimoni a Mallorca: el cas dels camins de Serra de Tramuntana
 • Canvis de l'oferta d'allotjament turístic a l'illa de Mallorca en el període de crisi 2010-2015
 • Immigració estrangera a l'interior de Mallorca. Els casos de Porreres, Montuïri i Vilafranca de Bonany
 • El procés de litoralització a la Marina de Llucmajor; transformació dels assentaments tradicionals i la consolidació del continuum urbà de segona residència
 • El col.lectiu LGTB i l'espai urbà de Palma.
 • Fragmentación de hábitats protegidos por infraestructuras viarias de transporte en Mallorca: evolución, diagnóstico y propuestas de gestión
 • Anàlisi espacio-temporal de la línia de costa i foredune del sistema dunar de sa Canova.
 • L'obertura del patrimoni dels patis: el cas del carrer Sant Jaume a Palma
 • La producción turística del espacio (siglos XX-XXI). Estudio de la zona noroccidental de la Bahía de Alcudia
 • El desenvolupament urbanístic del municipi de Ses Salines (1900-2012)
 • Movilidad laboral al polígono de Son Noguera (Llucmajor): Globalia Corporación Empresarial S.A, polo generador de desplazamientos
 • Gènere i turisme comunitari: apoderament, reproducció social, comunitat o violència econòmica?
 • La geografia de les Illes Pitiüses a través de l'obra de Rosa Vallès Costa i algunes altres aportacions
 • Teoría de la transición demográfica. Análisis y propuestas de periodización en la isla de Mallorca
 • Estudi de l'oferta i la demanda de l'allotjament turístic a la Platja de Palma
 • Las cifras de delitos y su distribución espacial y estacional en España: datos oficiales y dinámicas turísticas y demográficas
 • Una aproximació general al sistema platja-duna de Cala Torta: de l’anàlisi a un nou marc de gestió
 • Análisis y caracterización de los sequías hidrológicas en cuencas naturalizadas de la Península Ibérica
 • Tendencias de precipitación recientes y monitorización de sequías meteorológicas en Mallorca (1974-2014)
 • Elaboració d'una metodologia integral per a l'estudi de l'evolució morfològica i monitorització del camp de dunes del Comú de Muro, Mallorca
 • Estudi de l'illa de calor en un nucli interior, Lloseta
 • Noves tecnologies per a l’estudi dels processos en geomorfologia: Càlcul de l’erosió del sòl amb dades LiDAR
 • Cooperació Internacional en agricultura al municipi de Pocona, Bolívia
 • Anàlisi ambiental i socioambiental de la pesca d'arrosegament a les Illes Balears
 • Anàlisi social i urbanístic de Son Gotleu. La problemàtica d'un barri multicultural en risc d'exclusió
 • Recursos didàctics en Geografia. S'Estanyol i s'Estalella: un itinerari per a la interpretació del paisatge
 • La problemática territorial a les Illes Balears: Mallorca
 • ANÀLISI DE SÒLS DEL CAMPUS DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB)
 • Aplicació del concepte de gueto en la comprensió de la realitat sociourbana a l'Estat Espanyol
 • Estacionalitat a les Illes Balears
 • Mobilitat 2.0
 • La gestió d'espais naturals: el cas del Parc Natural de Mondragó
 • Les inundacions al Pla de Sant Jordi des del punt de vista hidrogeològic (1968-2013)
 • POST-FIRE HYDROLOGICAL AND SEDIMENT DELIVERY DYNAMICS OF TWO MEDITERRANEAN NESTED CATCHMENTS
 • Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible a Espanya. Una anàlisi a partir de la variabilitat demogràfica
 • Turisme i conservació de la naturalesa
 • Les xarxes de transport aeri. Estructures funcionals, components i impactes
 • Recursos didàctics en Geografia
 • Geografia dels serveis col·lectius
 • Distribució d'endemismes i espècies protegides de les Balears
 • Processos d’urbanització i turisme
 • Processos d’urbanització i turisme
 • Turisme i conservació de la naturalesa
 • Les xarxes de transport aeri. Estructures funcionals, components i impactes
 • Els incendis forestals a les illes Balears: repercussions socioambientals
 • Anàlisi hidrogeomorfològica de conques de drenatge: exportació d’aigua i sediment
 • Transformació urbana a la regió del Ruhr (Alemanya)
 • Anàlisi del gradient pluviomètric litoral/interior
 • Evolució dels usos del sòl a la serra de Tramuntana a través de l'anàlisi d'imatges de satèl·lit
 • Evolució de l'activitat comercial a la ciutat d'Inca a la primera meitat del segle XX.
 • Les xarxes de transport aeri. Estructures funcionals, components i impactes
 • Anàlisi del Suelo Urbano en la Región del Litoral Pacífico de Nicaragua
 • L'ús públic del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca: anàlisi de l'estat actual
 • La distribució de l'activitat econòmica a Inca: una anàlisi a partir de l'IAE i els SIG