Listen

Tesis doctorals

(Available only in default language)

La tesi doctoral d’Ailec Granda ha desenvolupat un model didàctic basat en l’ús de comunitats virtuals per a la disciplina d’Enginyeria i Gestió de Software  

La tesi doctoral d’Ailec Granda Dihigo, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha desenvolupat un model didàctic basat en la utilització de comunitats virtuals per contribuir al desenvolupament del treball en equip en la disciplina d’Enginyeria i Gestió de Software de la Universitat de les Ciències Informàtiques de Cuba. La tesi l’ha dirigida el doctor Jesús Salinas Ibáñez, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.

La recerca parteix de la detecció d’insuficiències en el desenvolupament de treball en equip entre els alumnes de la disciplina d’Enginyeria i Gestió de Software, matèria que pertany als estudis d’Enginyeria en Ciències Informàtiques de la Universitat de les Ciències Informàtiques de Cuba. Entre altres, es varen detectar problemes com ara el desaprofitament dels recursos tecnològics i les potencialitats de les tecnologies de la informació i la comunicació en el procés d’ensenyament-aprenentatge d’aquesta disciplina.

En aquesta situació, la tesi doctoral d’Ailec Granda ha contribuït a desenvolupar el procés d’ensenyament-aprenentatge de la disciplina d’Enginyeria i Gestió de Software mitjançant el disseny d’un model didàctic que, basat en l’ús de comunitats virtuals, afavoreix el desenvolupament del treball en equip entre els estudiants d’aquesta matèria.

El treball realitzat ha permès abordar amb fonaments científics el disseny del model i una estratègia per a la seva concreció, a través de l’ús de la comunitat virtual d’aprenentatge, i ha tingut un impacte positiu en la preparació d’estudiants, professors i especialistes. A més, s’ha aconseguit integrar de manera harmònica els elements per aconseguir una interacció d’èxit entre els participants en la comunitat virtual, afavorint el desenvolupament del treball en equip dels estudiants.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Modelo didáctico para el uso de comunidades virtuales en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Disciplina Ingeniería y Gestión de Software en la Universidad de las Ciencias Informáticas
  • Autor: Ailec Granda Dihigo
  • Programa de doctorat: Tecnologia Educativa: Aprenentatge Virtual i Gestió del Coneixement
  • Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
  • Director: Jesús Salinas Ibáñez 

Related documents

Publication date: 02/12/2013