Listen

Tesis doctorals

(Available only in default language)

La tesi doctoral de María Reyes González Centeno investiga l’ús de la pasta premsada i la rapa com a font de composts bioactius per a la indústria alimentària 

La tesi doctoral de María Reyes González Centeno, defensada a la Universitat de les Illes Balears, avalua l’ús de residus procedents de l’elaboració del vi com a fonts de fibra dietètica i composts antioxidants. La tesi l’han dirigida el doctor Antoni Femenia Marroig i la doctora Carme Rosselló Matas, del Departament de Química.

En les darreres dècades, la indústria vitivinícola està encarant la revalorització potencial dels seus residus per fer front a la creixent pressió legislativa sobre la mitigació de l’impacte ambiental derivat de l’elaboració de vi. Els subproductes de vinificació són fonts importants de composts bioactius, com la fibra i els antioxidants, que són de gran interès per a les indústries alimentària, cosmètica i farmacèutica. Actualment, en el camp de l’alimentació, s’estan fent nombrosos estudis sobre l’ús d’aquests composts bioactius per a l’obtenció de suplements que milloren nutricionalment l’aliment al qual s’afegeixen i proporcionen al consumidor una reducció del risc de patir malalties cròniques.

En aquest àmbit, la tesi doctoral de Reyes González Centeno té com a objectiu general avaluar l’ús dels subproductes de vinificació, pasta premsada i rapa, com a fonts de fibra dietètica i composts antioxidants. En aquest context es varen plantejar tres línies de recerca, la primera de les quals, centrada en l’estudi de les indicacions vitivinícoles de les Illes Balears, per tal de determinar-ne les característiques diferencials conseqüència de l’entorn geogràfic. Un cop reconeguda aquesta diferenciació i, consegüentment, la diferenciació entre els subproductes, es va procedir a caracteritzar els residus de vinificació de diferents varietats de raïm  (Vitis vinifera L.). Aquesta segona línia de treball es va proposar per evidenciar les varietats la pasta premsada i la rapa de les quals manifesten més potencial de revalorització en funció del contingut i de la composició que presenten, tant de fibra dietètica com de composts fenòlics. Finalment, en la tercera línia de recerca es va avaluar l’aplicació dels ultrasons de potència com a tecnologia per afavorir l’extracció dels composts fenòlics de la pasta premsada, utilitzant aigua com a dissolvent, potenciant així el seu possible ús alimentari com a ingredient funcional.

Globalment, el treball experimental realitzat ha contribuït a la caracterització dels residus vitivinícoles, pasta premsada i rapa, com a matèria primera, com també del procés d’extracció aquosa assistida mitjançant ultrasons de potència per obtenir ingredients funcionals rics en fibra i en composts antioxidants que poden ser de gran interès per a la indústria alimentària.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Caracterización de los subproductos de la industria vitivinícola como fuente de fibra dietética y compuestos fenólicos. Uso de los ultrasonidos de potencia para la extracción de la fracción fenólica.
  • Autor: María Reyes González Centeno
  • Programa de doctorat: Ciència i Tecnologia Química
  • Departament: Química
  • Directors: Antoni Femenia Marroig i Carme Rosselló Matas 

Related documents

Publication date: 19/12/2013