Listen

Tesis doctorals

(Available only in default language)

La tesi doctoral d’Albert Flexas Oliver investiga la capacitat humana d’apreciació de la bellesa i assenyala mecanismes comuns entre l’apreciació estètica i la capacitat de judici moral 

La tesi doctoral d’Albert Flexas Oliver, defensada a la Universitat de les Illes Balears, investiga els mecanismes implicats en la capacitat humana d’apreciar la bellesa. La tesi l’han dirigida els doctors Camilo J. Cela Conde, del Departament de Filosofia i Treball Social, i Enric Munar Roca, del Departament de Psicologia.

Aquesta tesi s’emmarca en la feina del grup de recerca en Evolució i Cognició Humana (EvoCog), que investiga les característiques cognitives diferenciadores dels éssers humans. Un d’aquests trets exclusius és la capacitat d’apreciar la bellesa, i la tesi té com a objectiu avançar en l’estudi d’aquest procés d’apreciació estètica, tant en el nivell comportamental com en el coneixement sobre les xarxes cerebrals implicades.

La tesi resulta d’un compendi de tots els articles publicats per l’autor en revistes d’alt impacte. En aquest sentit es tracta d’un treball innovador, que no suposa una tesi en el sentit clàssic sinó el conjunt de tots els treballs emmarcats en una línia d’investigació que encara continua.

Els resultats, presos en conjunt i en consonància amb altres estudis, suggereixen que l’apreciació estètica se serveix d’un seguit de processos i components cognitius i neuronals, cada un dels quals sembla imprescindible però no suficient per configurar la capacitat d’apreciar la bellesa, i que pot ser compartit per altres xarxes cerebrals i capacitats funcionals. A més, sembla que les imatges abstractes i figuratives no s’aprecien de la mateixa manera i que el cervell podria estar fent coses diferents segons avalua la bellesa d’una imatge que conté elements reconeixibles, o al contrari, és totalment abstracta.

Per exemple, un dels estudis, fet en col·laboració amb un altre grup de recerca, aplica un petit (i innocu) corrent elèctric sobre el cap dels participants, que indueix una major activació d’una zona del cervell, l’escorça prefrontal dorsolateral, mentre el participant aprecia la bellesa de quadres abstractes o figuratius. Els resultats apunten que aquesta major activació prefrontal dorsolateral va associada a una major apreciació de les imatges figuratives però no de les abstractes.

El conjunt de resultats també permet assenyalar possibles mecanismes comuns entre l’apreciació estètica i la capacitat de judici moral.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Apreciació estètica d’estímuls abstractes i figuratius: dades conductuals i registres cerebrals.
  • Autor: Albert Flexas Oliver
  • Programa de doctorat: Cognició i Evolució Humana
  • Departaments: Filosofia i Treball Social, Psicologia
  • Directors: Camilo J. Cela Conde i Enric Munar Roca 

Related documents

Publication date: 19/12/2013