Listen

Tesis doctorals

(Available only in default language)

La tesi doctoral de Mehdi Khouja proposa una arquitectura distribuïda que transforma els usuaris passius en proveïdors de serveis 

La tesi doctoral de Mehdi Khouja, defensada a la Universitat de les Illes Balears, proposa una arquitectura distribuïda que transforma els usuaris passius en proveïdors de serveis. La tesi Enhanced service discovery via shared context in a distributed architecturel’ha dirigida el doctor Carlos Juiz García, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.

Les interaccions entre els usuaris i els dispositius habilitats per a Internet han evolucionat durant les últimes dècades. Al principi, les tasques es limitaven als correus electrònics, les interaccions web, i compartir arxius. Després, amb les tecnologies de la Web 2.0, els usuaris s'han tornat més involucrats en la creació de contingut digital, especialment amb els serveis, com les xarxes socials.

Avui en dia, en l'era dels dispositius intel·ligents, les aplicacions d'Internet basades en Android, iOS, etc., estan guanyant terreny a les basades en el navegador en l’àmbit dels serveis específics, i faciliten la interacció persona-ordinador. A més, els usuaris tenen un comportament passiu quan interactuen amb els seus dispositius mòbils. Només consumeixen els serveis prestats de manera directa per les aplicacions. No obstant això, els usuaris també poden tenir un comportament actiu: els usuaris són proveïdors de serveis. De fet, les persones localitzades en un mateix ambient poden compartir interessos comuns i col·laborar per resoldre problemes.

El punt de partida de la tesi doctoral de Mehdi Khouja és millorar l’accés a serveis entre persones. La tesi utilitza un escenari de motivació en el qual els estudiants universitaris intenten compartir la solució a un problema específic del campus. Per això, es proposa una arquitectura per al descobriment de serveis a través d'un context compartit.

L'objectiu és demostrar que compartir el vocabulari per a la descripció del servei millora el mecanisme de descobriment de serveis. El treball de recerca explora dos eixos principals: els sistemes sensibles al context i els mecanismes de descobriment de serveis. Per tant, es presenta una solució perquè els usuaris siguin proveïdors i descobridors de serveis en un lloc localitzat.

Fitxa de la tesi doctoral

  • TítolEnhanced service discovery via shared context in a distributed architecture
  • Autor: Mehdi Khouja
  • Programa de doctorat: Informàtica
  • Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
  • Director: Carlos Juiz García

Related documents

Publication date: 16/12/2013