Listen

PhD in Interdisciplinary Gender Studies

Academic year 2019-20

What is it?

La recerca més recent ha demostrat com en molts camps del coneixement científic, des de les humanitats fins a la medicina, passant per les ciències socials i l'enginyeria, les variables de sexe i gènere són insuficientment considerades. Perviuen estereotips i biaixos en la recerca i en els desenvolupaments tecnològics, que moltes vegades construeixen com a norma universal el que són les realitats, experiències i expectatives d'un grup de persones, majoritàriament homes, majoritàriament de raça blanca i d'un cert nivell econòmic, i consideren com a desviacions de la norma les realitats d'altres persones. La ciència, com qualsevol altre camp de l'activitat humana no està lliure dels condicionants culturals i socials del seu temps. Els estereotips de gènere, i la menor valoració social que són objecte les dones es traslladen sovint a una consideració estereotipada i menor de les seves realitats específiques, siguin d'ordre social o d'ordre biològic, en la recerca.
Els estudis de gènere han contribuït a desvetllar i conèixer àmbits de la realitat fins llavors inexplorats i també a reduir biaixos i errors en conceptes i teories.
Aquesta proposta de Doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere ve a respondre i a satisfer la demanda generada per aquesta política científica desenvolupada des de fa més d'una dècada per la Unió Europea i per la legislació espanyola i que requereix, necessària i urgentment d'una formació adequada en el més alt nivell acadèmic. Solament aquesta formació enfocada preferentment cap a la recerca serà capaç d'aportar l'anàlisi científica expert necessari per a la consolidació de les esmentades polítiques científiques i de recerca.
Es tracta, a més, d'un doctorat Interuniversitari en el qual participen, a més de la Universitat de la Laguna, la Universitat d'Alacant, la Universitat d'Alcalà, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Huelva, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Rei Juan Carlos i la Universitat Autònoma de Madrid, que és la Universitat que coordina el Programa de Doctorat.

What will you learn?

El Doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere constitueix una aposta nova en el panorama universitari espanyol, ja que manca de precedents a la universitat espanyola. Es tracta d'una proposta que el seu objectiu fonamental és formar investigadores/s expertes/s en Estudis de Gènere, que ve a respondre i a satisfer la demanda generada per la política científica desenvolupada, des de fa més d'una dècada, per la Unió Europea i per la legislació espanyola que requereix, necessària i urgentment, d'una formació adequada en el més alt nivell acadèmic.

High-quality official study

Legislation requires that official Spanish degree programmes receive a positive assessment from the National Agency for Quality Assessment and Accreditation (ANECA, by its Spanish acronym). This process is known as verification, and it serves to ensure that education programmes are properly designed to provide the competencies and reach the learning goals around which the programmes are built.

The European Higher Education Area requires that there be a system in place to ensure the quality of degree programmes .

The doctorate programme is subject to constant assessment and improvement processes that guarantee that it maintains a certain level of prestige and renown in Europe. You can see the results of the assessment processes in the results section .

Social and Legal Sciences
Certification coordinator Dra. Victoria A. Ferrer Pérez
Double PhD degree. Inter-university Doctoral Degree (See the technical details for more details)
Precio de la tutela por año académico ¤210.00
Precio de la tutela y conceptos administrativos por año académico ¤270.60

Composition of the Academic Committee

Coordinator
Victoria A. Ferrer Pérez
Secretary
Esperanza Bosch Fiol
Member
Margalida Gili Planas

Would you like more information?

If you would like to help us improve, or if you have a comment, question, or suggestion, contact the Doctoral School with the following form or at (+34) 971 17 2498