Listen

PhD in Applied Economics

Academic year 2019-20

What is it?

El Doctorat en Economia Aplicada de la UIB és una titulació superior que condueixen a l'adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat en Economia. El programa s'orienta a la preparació d'investigadors amb un sòlid coneixement en teoria econòmica, mètodes quantitatius i eines metodològiques que permeten desenvolupar una recerca en Economia Aplicada original i d'alta qualitat.
Concretament, el programa cobreix d'àrees de recerca en Economia del Turisme, Economia del Medi Ambient, Economia Pública i Econometria en les quals el Departament d'Economia Aplicada de la UIB disposa de professorat amb un alt nivell acadèmic. A més dels membres del departament, diversos professors internacionals de prestigi participen en les tasques de formació i supervisió del programa.

What will you learn?

L'objectiu final dels estudis de Doctorat en Economia Aplicada és preparar als estudiants perquè siguin capaços de completar una recerca original, complexa i innovadora; que constitueixi una aportació important a la disciplina i que tingui una rellevància pràctica per als actors econòmics, el govern i els mercats. La recerca es materialitzarà en l'elaboració d'una tesi doctoral. Es pretén, per tant, formar doctors i doctores que realitzin una tasca investigadora de qualitat, que es presenti a congressos internacionals i que es publiqui en les revistes de major impacte, obtenint la difusió més gran entre la comunitat científica. A més de ser acadèmicament rellevant, es pretén que la recerca sigui d'utilitat per a la societat, oferint als decisors, públics i privats, coneixement avançat.

What will you be able to do once you finish?

La finalitat principal del Doctorat en Economia Aplicada és formar investigador en Economia i, per tant, les sortides professionals estan relacionades amb desenvolupar aquesta tasca en un àmbit acadèmic, exercint de docents i investigadors en diferents centres de recerca i universitats espanyoles i estrangeres. En aquest sentit, cal destacar el suport que s'ofereix als candidats al Job Market d'economistes. Més enllà de la carrera acadèmica, els doctors en Economia són valorats en altres àrees professionals com consultoria, serveis financers, administracions públiques (europees, nacionals i autonòmiques), organitzacions nacionals i internacionals, privades i públiques (Banc Mundial, Unió Europea, Bancs Centrals de diferents països, etc.), think-tank o, fins i tot, departaments de R+D o càrrecs directius de grans empreses.

High-quality official study

Legislation requires that official Spanish degree programmes receive a positive assessment from the National Agency for Quality Assessment and Accreditation (ANECA, by its Spanish acronym). This process is known as verification, and it serves to ensure that education programmes are properly designed to provide the competencies and reach the learning goals around which the programmes are built.

The European Higher Education Area requires that there be a system in place to ensure the quality of degree programmes .

The doctorate programme is subject to constant assessment and improvement processes that guarantee that it maintains a certain level of prestige and renown in Europe. You can see the results of the assessment processes in the results section .

Social and Legal Sciences
Certification coordinator Dr. Antoni Riera Font
Double PhD degree (See the technical details for more details)
Precio de la tutela por año académico ¤210.00
Precio de la tutela y conceptos administrativos por año académico ¤270.60
10 places

Composition of the Academic Committee

Coordinator
Antoni Riera Font
Secretary
Luca Piccoli
Member
  • Vicente Ramos Mir
  • Carles Manera Erbina
  • Marta Jacob Escauriaza
  • José Luis Groizard Cardosa
  • Tomas del Barrio
  • Ángel Bujosa Bestard
  • Jan Olof William Nilsson

Would you like more information?

If you would like to help us improve, or if you have a comment, question, or suggestion, contact the Doctoral School with the following form or at (+34) 971 17 2498