Listen

PhD in Chemical Science and Technology

Academic year 2019-20

What is it?

El programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Química té per objectiu dirigir el doctorand cap a una formació avançada de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada als diversos àmbits de la ciència i la tecnologia química, i dotar-lo d'un alt grau d'especialització professional. Els doctors formats en el programa se situen en la frontera del coneixement de la Química i la seva tecnologia i es poden integrar ràpidament tant a laboratoris d’R+D+I de centres d'investigació com d'empreses tecnològiques i innovadores.
Les línies temàtiques en el si de les quals es poden desenvolupar les tesis doctorals engloben les diferents àrees de coneixement de la Química i són: Litiasi Renal i Biomineralització, Química Bioorgànica i Bioinorgànica, materials nanoestructurats i biomaterials, Química Orgànica Aplicada, Química Supramolecular, Química Analítica, automatització i medi ambient, Reactivitat Molecular i disseny de fàrmacs i tecnologies alimentàries.
El programa consta de dos grans blocs: la realització d'activitats formatives i la realització d'una tesi doctoral. Els doctorands han de realitzar un mínim de 150 hores en activitats formatives. Obligatòriament han de cursar un mínim de 50 hores en activitats transversals en què es treballarà l'anglès científic i el maneig de bases de dades i gestors bibliogràfics o s'adquiriran coneixements sobre els procediments per registrar patents o mètodes de promoció/gestió dels resultats obtinguts. La resta d'hores es dedicaran a la realització d'activitats específiques com ara l'assistència a tallers, seminaris, cursos i conferències relacionats amb la línia de recerca amb què estigui vinculat el Pla de tesi. Aquesta normativa és vàlida també per a l'alumne a temps parcial.
El programa fomenta la mobilitat i internacionalització de les activitats tant formatives com de recerca i hi dona suport. En conseqüència, es reconeixeran fins a 160 hores formatives de mobilitat quan el doctorand hagi assistit a congressos o fet estades curtes en altres centres.
La realització de la tesi doctoral se centra en la investigació sobre un tema concret al laboratori sota la supervisió d'un o més directors/es. Es posa en contacte el talent i la capacitat innovadora del doctorand novell amb el coneixement, l'especialització i l'experiència del director o els directors que el supervisen, de manera que s’estableix una col·laboració estreta entre les dues parts: investigadors novells i investigadors de trajectòria reconeguda i contrastada.

What will you learn?

To pose questions and carry out original research work that allows for the limits of knowledge to be expanded.

To rigorously and critically assess any scientific topic in this field.

To work with advanced instrumental techniques and manage bibliographic resources. To know how to draft scientific communications and articles describing the results of research and present a scientific topic in the English language.

To analyse the possibilities of taking results and turning them into patents or giving them applications that are transferable to society.

To work in a team and know how to individually carry out tasks assigned by the research group.

 

High-quality official study

Legislation requires that official Spanish degree programmes receive a positive assessment from the National Agency for Quality Assessment and Accreditation (ANECA, by its Spanish acronym). This process is known as verification, and it serves to ensure that education programmes are properly designed to provide the competencies and reach the learning goals around which the programmes are built.

The European Higher Education Area requires that there be a system in place to ensure the quality of degree programmes .

The doctorate programme is subject to constant assessment and improvement processes that guarantee that it maintains a certain level of prestige and renown in Europe. You can see the results of the assessment processes in the results section .

Additional information https://tccm.qui.uam.es/
Sciences
Certification coordinator Dr. Āngel Terron Homar
Double PhD degree (See the technical details for more details)
Precio de la tutela por aņo académico ¤210.00
Precio de la tutela y conceptos administrativos por aņo académico ¤270.60
20 places

Composition of the Academic Committee

Coordinator
Angel Terrón Homar
Secretary
Maria del Carme Rotger Pons
Members
  • Juan Frau Munar
  • Susana Simal Florindo
  • José Manuel Estela Ripoll

Would you like more information?

If you would like to help us improve, or if you have a comment, question, or suggestion, contact the Doctoral School with the following form or at (+34) 971 17 2498