Listen

PhD in Plant Biology

Academic year 2020-21

What is it?

Es tracta d'un programa oficial de doctorat de la UIB en l'àmbit de la Biologia de les Plantes i, per tant, està subjecte als requeriments oficials sobre programes de doctorat.

El contingut específic d'aquest programa inclou activitats formatives de doctorat en l'àmbit genèric de la Biologia de les Plantes, que abasta aspectes relacionats amb la Biologia Molecular, la Fisiologia, la Botànica, l’Ecofisiologia i l'Ecologia, considerant així mateix la Filogènia i l’Evolució de les Plantes i les implicacions en el món de la producció vegetal, l’agricultura i els agrosistemes. Es posa un especial èmfasi en les aclimatacions i adaptacions als ambients amb clima mediterrani i els efectes del canvi climàtic.

What will you learn?

Aprendràs a estudiar el comportament de les plantes i les seves respostes als canvis i estressos ambientals (inclosos els induïts per l'escalfament global), i les interaccions planta-ambient tant pel que fa a la flora, distribució natural i interaccions amb altres organismes, com al nivell fisiològic i molecular.

Aprendràs tècniques d'estudi i plantejaments amb rigor científic aplicats a l'estudi de la vegetació, l’ecofisiologia, l’ecologia i la botànica que et permetran abordar el desenvolupament de la tesi doctoral. Abans de res, aprendràs a llegir en les plantes les conseqüències de les limitacions ambientals climàtiques i edàfiques sobre la seva biologia i la transcendència d'aquestes limitacions en la producció dels cultius i en l'evolució de les poblacions naturals.

What will you be able to do once you finish?

Completar una tesi doctoral. Aportar els teus coneixements en aquest camp tant al món de la vegetació natural i la seva gestió i comprensió com al món de l'agricultura.

High-quality official study

Legislation requires that official Spanish degree programmes receive a positive assessment from the National Agency for Quality Assessment and Accreditation (ANECA, by its Spanish acronym). This process is known as verification, and it serves to ensure that education programmes are properly designed to provide the competencies and reach the learning goals around which the programmes are built.

The European Higher Education Area requires that there be a system in place to ensure the quality of degree programmes .

The doctorate programme is subject to constant assessment and improvement processes that guarantee that it maintains a certain level of prestige and renown in Europe. You can see the results of the assessment processes in the results section .

Sciences
Certification coordinator Dr. Jaume Flexas Sans
Double PhD degree (See the technical details for more details)
Precio de la tutela por año académico ¤210.00
Precio de la tutela y conceptos administrativos por año académico ¤270.60
10 places

Composition of the Academic Committee

Coordinator
Jaume Flexas Sans
Secretary
Maurici Mus Amézquita
Member
  • Javier Gulías León
  • Anna Travesset Vilaginés
  • Jose Luis Araus Ortega
  • Hipólito Medrano Gil
Student
Marc Carriqui

Would you like more information?

If you would like to help us improve, or if you have a comment, question, or suggestion, contact the Doctoral School with the following form or at (+34) 971 17 2498