Mediaeval studies (GRESMED)

Other publicacions

  • Maria Isabel Ripoll Perelló. , "Actes de les Jornades Internacionals Lul·lianes. Ramon Llull al s. XXI", Actes de les Jornades Internacionals Lul·lianes. Ramon Llull al s. XXI. Spain, 2005. Publisher.