Listen

Mediaeval studies (GRESMED)

Thesis and research works

  • Cruz Pérez, Esther, "La recuperació d'uns quefers obviats: la participació de les dones al món laboral mallorquí durant la baixa Edat Mitjana". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2004. Degree Dissertation.
  • Gema Rumoroso Revuelta, "Actuaciones de los Solórzano en la Catedral de Palencia". Universidad de Oviedo, Spain, 2004. Research work.
  • Covadonga Ibáñez Calzada, "Las necrópolis en Asturias entre los siglos IX-XII: Fuentes para su estudio". Universidad de Oviedo, Spain, 2004. Research work.