Listen

Mediaeval studies (GRESMED)

Other publicacions

  • BARCELÓ CRESPÍ, Maria. , "El raval de mar de la ciutat de Mallorca (Segles XIII-XV)". Spain, 2012. Book.
  • BARCELÓ CRESPÍ, Maria. , "Gregori Genovard i Espanyol, entre el cercle de canonges humanistes", Ramon Llull i el lul.lisme: pensament i llenguatge, Actes de les Jornades en homentage a J. N. Hillgarth i A. Bonner. Spain, 2012. Book chapter.
  • BARCELÓ CRESPÍ, Maria. , "Notes sobre l'hospital de Santa Magdalena de la Ciutat de Mallorca (segles XIII-XV)", La Corona Catalanoaragonesa, l'Islam i el món mediterrani. Estudis d'història medieval en homenatge a la doctora Maria Teresa Ferrer i Mallol. Spain, 2012. Book chapter.
  • Coll font, M. Carme. , "El Llibre Manual de Pere Romeu, notari públic de Mallorca (1239-1243)". Spain, 2012. Scientific-technical document.
  • JUAN VICENS, Antònia. , "«La intervenció d'Antoni Canet al Portal del Mirador. Proposta d'atribució»", GAMBÚZ SAIZ, Mercè; FULLANA PUIGSERVER, Pere (coords.); Jaume II i la Catedral de Mallorca. Spain, 2012. Book chapter.
  • Maria Isabel Ripoll; Margalida Tortella. , "Ramon Llull i el Lul·lisme: Pensament i llenguatge", Ramon Llull i el Lul·lisme: Pensament i llenguatge. Spain, 2012. Publisher.
  • Maria Isabel Ripoll Perelló. , "Llibre d'intenció", Llibre d'intenció. Spain, 2012. Pure critique edition of texts.
  • Tina Sabater. , "Jaume II promotor de les arts. La capella de la Trinitat de la seu de Mallorca", AA. VV., Le plaisir de l'art du Moyen Âge. Commande, production et réception de l'oeuvre d'art. Mélanges en hommage a Xavier Barral i Altet. France, 2012. Book chapter.
  • Tina Sabater. , "Art i arquitectura en temps de Jaume II. Estat dels coneixements", Jaume II i Sanç I: dues actituds, un mateix projecte. XXX Jornades d'Estudis Històrics Locals. Spain, 2012. Book chapter.