Listen

Early childhood research group (GIPI)

Projects and contracts

  • "Projecte de cooperaciˇ a Eti˛pia amb suport i formaciˇ dins el sector universitari educatiu", 2011. Main researcher: Maria Antonia Riera Jaume. Convocat˛ria d'Ajuts de Cooperaciˇ al Desenvolupament: Projectes de Cooperaciˇ al desenvolupament. UIB. Oficina de Cooperaciˇ al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la UIB. Project.