Master's Degree in Early Childhood: Perspectives and Lines of Intervention

Academic year 2021-22

See the pre-registration, admission and registration deadlines for the 2021-22 academic year for this master's programme.
You can use the following link to view other deadlines.
You can also consult this information for the academic year 2020-21.

La finalitat del màster és aportar una formació avançada de caràcter especialitzat i multidisciplinari que capaciti professionalment per intervenir en programes i serveis d'atenció a nins menors de sis anys.

Els canvis socials (multiculturalitat, noves estructures familiars...) i els avanços científics actuals (neurociències, teoria de l’aferrament (attachment), perspectiva sistèmica...) exigeixen mirar des de nous enfocaments el desenvolupament i la intervenció en els primers anys de vida.

La intervenció en la primera infància és clau per al desenvolupament futur i es fa necessari incorporar serveis de promoció i suport, i afavorir programes de prevenció i detecció de situacions de risc.

La teoria i la recerca sobre la primera infància tenen molt a aportar en el desenvolupament de polítiques i pràctiques comunitàries, així com en la supervisió i avaluació d'iniciatives i la formació de les persones responsables de l'atenció a la primera infància.

Les principals línies de recerca relacionades amb el màster són:

  • En l'àmbit social: els programes i serveis de suport a les famílies en la primera infància.
  • En l'àmbit educatiu: anàlisi de la relació escola-família, la innovació educativa i avaluació de bones pràctiques en l'etapa d'educació infantil.
  • En l'àmbit de la salut: els programes de prevenció, salut i benestar en la primera infància.
 
 

Share this master with your friends:

Would you like more information?

If you would like to help us improve, or if you have a comment, question, or suggestion, contact the Centre for Post Graduate Studies with the following form or at (+34) 971 17 3336