Master's Degree in Social and Educational Intervention with Minors and Families

Academic year 2020-21

  This study programme will not be continued ; new students will not be admitted.
Branch of Knowledge Social and Legal Sciences
Study programme leadership Dra. María del Carmen Orte Socías
The centre's academic calendar https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
No new places are available as the programme is no longer offered.
Credits 60
Mode

Semi-attendance

Campus Mallorca
Price Public price per credit for first enrolment: 28,45¤
Total cost: 1.767,60¤ (*)(**)
Shortcuts to


(**) Additional information about price

Es tracta d'un màster centrat en la millora de la capacitat d'anàlisi, així com en l'adquisició de capacitats i destreses que promouen els processos de desenvolupament al llarg de la vida en contextos familiars i de convivència diversos, així com la utilització d'estratègies preventives i d'intervenció-mediació familiar en situacions convencionals, no-convencionals, de necessitats especials i/o de risc psicosocial.

 
 

Share this master with your friends:

Would you like more information?

If you would like to help us improve, or if you have a comment, question, or suggestion, contact the Centre for Post Graduate Studies with the following form or at (+34) 971 17 3336