Master's Degree in Industrial Engineering

Academic year 2022-23

See the  pre-registration, admission and registration deadlines for the 2022-23 academic year for this master's programme.
You may also view this information for the 2021-22 academic year.
Branch of Knowledge Engineering and Architecture
Study programme leadership Dr. Victor Martínez Moll
The centre's academic calendar https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
30
Credits 78
Mode

Presencial

Campus Mallorca
Price Public price per credit, 1st registration 15,63¤
Total cost: 1.284,74 ¤ (*)(**)
Shortcuts to

(*) Price applicable to citizens of member states of the European Union and Spanish residents. In all other cases, a 30% increase is applied ( more information about proof of residency ).
The cost column is solely illustrative, because both taxes or discounts can apply
(**) Additional information about price

El títol proposat compleix amb l'Ordre CIN/311/2009 de 9 de febrer de 2009 per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió d'Enginyer Industrial. L'objectiu del màster en Enginyeria Industrial és completar els estudis de Grau de la família de l'Enginyeria Industrial, a fi de proporcionar la formació avançada de caràcter multidisciplinari requerida per adquirir les atribucions de la professió d'Enginyer Industrial. Sens dubte la professió d'Enginyer Industrial és de gran interès per a la major part del teixit industrial d'Espanya. És bastant factible que aquest tipus de titulats puguin actuar com a líders tant en PIMES com a grans empreses, exercint un paper fonamental en el país. Si passem a l'estranger, els titulats també poden també tenir un paper destacat dins el sistema industrial dels països del nostre entorn.

Per tant, la formació de l'enginyer industrial ha de respondre al d'un professional que pugui actuar com a enginyer, com a generador d'empreses, com a administrador, com a assessor-consultor i com a investigador científicotècnic.

 Download programme information

 
 

Share this master with your friends:

Would you like more information?

If you would like to help us improve, or if you have a comment, question, or suggestion, contact the Centre for Post Graduate Studies with the following form