Master's Degree in Law

Academic year 2022-23

See the pre-registration, admission and registration deadlines for the 2022-23 academic year for this master's programme.
You can also consult this information for the academic year 2021-22.
Branch of Knowledge Social and Legal Sciences
Study programme leadership
The centre's academic calendar https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
80
Credits 90
Campus Mallorca
Price Public price per credit 15,63¤
Total cost: 1.472,30 ¤ (*)(**)
Shortcuts to

(*) Price applicable to citizens of member states of the European Union and Spanish residents:
(**) Additional information about price

El principal objectiu del Màster d’Advocacia és facilitar al llicenciats o graduats en Dret els instruments i recursos necessaris per capacitar-los en les habilitats, actituds i coneixements pràctics mínims que els permetin iniciar-se en l'exercici de l'advocacia amb eficàcia, responsabilitat, seguretat i respecte a la deontologia. Si bé aquest és l'objetiu principal del Màster, també s'hi desenvoluparan activitats, fonamentalment avaluatives, que serveixin d'assaig per a afrontar la prova que hauran de superar els estudiants ja postgraduats per a l'accés a la professió d’advocat. Aquest Màster és fruit de l’acord entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears (ICAIB).

 Download programme information

 
 

Share this master with your friends:

Would you like more information?

If you would like to help us improve, or if you have a comment, question, or suggestion, contact the Centre for Post Graduate Studies with the following form