Student residence . Edifici Bartomeu Rossellˇ-P˛rcel.

Fundació General de la Universitat de les Illes Balears (FuGUIB)
Tel.: 971 17 26 03
Fax: 971 17 32 16
E-mail: fundaciogeneral@uib.es
www.uib.es/fuguib
Student residence - Porter's desk
Tel.: 971 17 26 00
Fax: 971 17 32 16
E-mail: residencia@uib.es
residencia.uib.es

Complete version in Spanish