Master's Degree in Accounting and Auditing (MCAU)

Academic year 2017-18 | 60 credits | 30 places

What is it made up of?

El màster té com a objectiu principal la formació dels professionals de la comptabilitat i auditoria de nivell superior. Es dirigeix a titulats universitaris que vulguin ampliar els seus coneixements sobre matèries relacionades amb la comptabilitat i l’auditoria. Per a l’ingrés al Màster en Comptabilitat i Auditoria es requereix estar en possessió del títol de Diplomat/ada en Ciències Empresarials, Llicenciat/ada en Administració d’Empreses, Llicenciat/ada en Economia o les titulacions antigues equivalents a les anteriors, així com els títols de Graduat/ ada en Administració i Direcció d’Empreses i Economia. També es podran acceptar els títols de Diplomat i Graduat en Turisme, depenent del pla d’estudis de la universitat de procedència, que s’analitzaria per tal de comprovar la formació comptable inclosa.

Dins l’oferta de les assignatures del màster es presenten els itineraris pertinents (segons la titulació d’entrada al màster) perquè els alumnes puguin aconseguir l’exempció de la part teòrica del primer examen per accedir al ROAC.

What will you learn?

El programa s’adreça a potenciar en l’alumne:

  • La capacitat d’interpretació de la informació comptable.
  • El coneixement profund de la normativa comptable i d’auditoria, així com la capacitat d’aplicar-la d’una forma correcta.
  • L’ anàlisi de les conseqüències que la informació comptable produeix en l’entorn econòmic i social en el qual es troba.
  • Les capacitats de creativitat i innovació, per poder donar satisfacció a les funcions que la societat exigeix a l’expert comptable, cada vegada més complexes, en lògica congruència amb l’amplitud i la complexitat de l’activitat econòmica i social.
  • El criteri fonamentat de la persona en l’exercici professional enfront de situacions o problemes nous i no prevists.

What will you be able to do once you finish?

D?una banda la formació permetrà a l?alumnat poder exercir una activitat professional lligada a la comptabilitat. En el cas que l?alumne cursi les assignatures d?auditoria, estarà en condicions d?iniciar-se en l?àmbit de les empreses d?auditoria.

Durant el màster es desenvolupen unes pràctiques en empreses de assessoria comptable, en departaments comptables d?empreses, així com en empreses d?auditoria. Tot això produeix un acostament entre l?alumne i la professió, dotant d?un primer contacte amb la experiència laboral.

High-quality official study

Legislation requires that official Spanish degree programmes receive a positive assessment from the National Agency for Quality Assessment and Accreditation (ANECA, by its Spanish acronym). This process is known as verification, and it serves to ensure that education programmes are properly designed to provide the competencies and reach the learning goals around which the programmes are built. In the technical details you can find reports on official study programmes.

The European Higher Education Area requires that there be a system in place to ensure the quality of degree programmes.

The Master's programme is subject to constant assessment and improvement processes that guarantee that it maintains a certain level of prestige and renown in Europe. You can see the results of the assessment processes in the section on quality.

Social and Legal Sciences
30 places
60 credits

Presencial

Campus: Mallorca
Language: Catalan, Spanish ( See subjects for more details )
Public price per credit for first enrolment: 29,09€
Price applicable to citizens of member states of the European Union and Spanish residents: 1.806,00€

Would you like more information?

If you would like to help us improve, or if you have a comment, question, or suggestion, contact the Centre for Post Graduate Studies with the following form or at (+34) 971 17 3336