Evolution and human cognition (EVOCOG)

Other publicacions

  • Barceló-Coblijn, Lluís. , "La complexitat del llenguatge en tots els nivells: dels gens a l'espècie", Complèxica: cervell, societat i llengua des de la transdisciplinarietat. Spain, 2015. Book chapter.
  • Benítez-Burraco, A.; Barceló-Coblijn, L.. , "El origen del lenguaje" [www.sintesis.com], El origen del lenguaje. Spain, 2015. Book.